Từ nhấn mạnh là một từ, thường là trạng từ, bản thân không tồn tại nhiều nghĩa. Chúng chủ yếu được sử dụng để nhấn mạnh, tạo điểm nhấn mang đến một từ không giống – thông thường là một tính từ hoặctrạng từ. Trong bài bác viết này, bao gồm 3 từ nhấn mạnh cơ bảnđược giới thiệu: quite, so cùng a bit.

Bạn đang xem: A bit of là gì

1. Cách sử dụng từ nhấn mạnh Quite

Quitetất cả nghĩa là "khá" hoặc "trả toàn" tuỳ thuộc vào từ đi sau nó (phân biệt giữa 2 nghĩa này sẽ được làm rõ ở phần dưới).

Cấu trúcđi với quite là: Quite + Tính từ/Trạng từ.

Ví dụ:

He had beenquitegood at drawing when he was at school.(OK, moderately good but not outstanding - ổn, tương đối tốt nhưng ko phải nổi trội)They werequiteexcited about moving lớn a new place.(a little excited - hơi hào hứng)Her life isquitedifferent since she moved.(completely different - không giống hoàn toàn)I remembered the housequiteclearly now that I was walking towards it.(completely clearly - trọn vẹn rõ)

Quite + tính từ cùng trạng từ gồm thể phân cấp được

Tính từ cùng trạng từ bao gồm thể phân cấp (gradable adjective/adverb) là tính từ/trạng từ đo lường được về mức độ được. Lúc kết hợp với quite (đứng ở trước), quite sở hữu nghĩa “tương đối, một chút, tương đối nhưng không phải rất” (a little, moderately but not very).

Trường hợp này, nghĩa của quite giống với rather xuất xắc fairly.

Ví dụ:

That shirt makes you lookquitesmart.(+ adjective sầu - tính từ)

She comes lớn visit youquiteoften, doesn’t she?(+ frequency adverb - trạng từ tần suất)

He walkedquitefast until they were out of sight.(+ adverb - trạng từ)

Tmê mẩn khảo một số tính từ không phân cấpđược mà khi kết hợp với quite, quite sở hữu nghĩa "hoàn toàn":

surerighttruecleardifferent
incredibleamazingcertainwrongsafe
obviousunnecessaryextraordinaryimpossiple

Quite + tính từ và trạng từ ko phân cấp được

Tính từ/trạng từ không phân cấp được (non-gradable adjective/adverb) là tính từ/trạng từ bao gồm cấp độ cao nhất và/hoặc thấp nhất, ví dụ right – wrong). Kết hợp với quite (đứng trước), quite sở hữu nghĩa "rất, trả toàn" (‘very’, ‘totally’ or ‘completely’).

Lưu ý: Trong ngôn ngữ nói, giải pháp sử dụng này của quite được nhấn mạnh nhiều như tính từ/trạng từ.

Ví dụ:

The scenery wasquiteincredible.Helen had said the food was awful here. She wasquiteright.Steve Jobs, the chairman of Pixar, isquiteobviously fond of computers.

Quite + Danh từ

Ta tất cả thể sử dụng quite + a/an trước một danh từ để nhấn mạnh hoặc thể hiện tầm quan lại trọng.

Ví dụ:

There wasquite acrowd at the các buổi tiệc nhỏ.It makesquite adifference when the wind isn’t blowing.

lúc sử dụng quite + a/an + tính từ + danh từ, nó có nghĩa tương “một chút hoặc nhiều nhưng không phải hoàn toàn" (a little or a lot but not completely).

Ví dụ:

It’squite abig company. Around 200 staff.It’squite agood book.(It’s rather good but not excellent - hơi giỏi nhưng ko xuất sắc)

Quite a bit,quite a few,quite a lot: họ thường cần sử dụng những cụm từ này Khi đề cập tới số lượng/lượng lớn.

Ví dụ:

You should ask Mez for some advice. He knowsquite a bitabout gardening.
There werequite a fewof us at the meeting.

Ngoài ra, ta cũng sử dụng quite a bit cùng quite a lot để ẩn ý “thường” (often).

Ví dụ:

Do you come here quite a bit?I used to go sailing quite a lot.

Còn một cấu trúc không giống nữa là quite + a lot/a bit + đối chiếu tính từ/trạng từ. Nó gồm nghĩa là “nhiều” (much).

Ví dụ:

We went lớn Italy when I was quite a bit younger.The new truck is quite a lot heavier than the old Model.

Quite + Động từ được dùng chủ yếu trong các trường hợp nói thường ngày. khi đó, quite thường đi với động từ “like/enjoy/understand/agree” để bày tỏ ý kiến, sở yêu thích.

Tuỳ thuộc ngữ cảnh, nó bao gồm thể ẩn ý “một chút”, “nhiều” tốt “trả toàn”.

Và ta thường đặt quite ở vị trí giữa vốn thông thường vày trạng từ đảm nhận (giữa chủ ngữ với động từ bao gồm sau hoặc động từ khuyết thiếu/trợ động từ đầu tiên hoặc sau “be” giữ mục đích động từ chính).

Ví dụ:

I quite lượt thích tennis but I can never play proper games because I can’t serve. (I lượt thích tennis a bit - yêu thích một chút ít.)I quite enjoy sitting here và watching people go by. (I like it a lot - thích nhiều.)I quite agree. You’re absolutely right. (I agree completely - đồng ý trọn vẹn.)I can quite understand that the news would have upmix her. (I totally understand - hoàn toàn hiểu.)

Not quite được dùng với ý “không trả toàn” (not completely).

Xem thêm: Tiểu Sử Hoàng Hoa Thám (1858, Hoàng Hoa Thám Với Cuộc Khởi Nghĩa Yên Thế

Có thể dùng not quite với tính từ, trạng từ, danh từ, mệnh đề ko xác định, cụm giới từ cùng mệnh đề wh.

Ví dụ:

The door wasnot quiteclosed.(+ adjective - tính từ)The news wasnot quiteas bad as I had expected.(+ comparative phrase - cụm so sánh)It’snot quitehalf past nine.(+ time phrase - cụm thời gian)She hesitated,not quiteknowing what to bởi.(+ non-finite clause - mệnh đề không xác định)That’snot quitewhat I meant.(+wh-clause - mệnh đề wh)

Có thể cần sử dụng not quite như một câu trả lời ngắn.

Ví dụ:

A: Are you ready?B: No, not quite.

Not quite cũng có thể đi với động từ.

Ví dụ:

I’m slightly concerned and don’t quite underst& why he didn’t come.I haven’t quite got the money to lớn get my laptop yet.

2. Cách cần sử dụng từ nhấn mạnh So

So với nghĩa "rất" (very). Nhìn bình thường, so được cần sử dụng trước danh từ/trạng từ.

Ví dụ:

She"s so talented.She plays the violin so well.

So bao gồm thể hàm ýa nhiều tới một mức như thế nào đó, đôi khisocòn có nghĩa nhấn mạnh.

Ví dụ:

Don’t put it so far. I can’t see it. Put it near a bit.How could I have been so impolite!

Trong tiếng Anh hiện đại, so càng ngày càng được dùng nhiều trước danh từ và động từ.

Ví dụ:

That is so your mom.(That"s something your mom would do - Đó là việc mẹ bạn thường làm)I"m so going to lớn yell at him when he gets here.(I"m going to lớn yell at him when he gets here - nhất định sẽ hét lên)

Sogồm thể đi kèm với that(cấu trúc so... that... )để giải thích hợp thêm về mức độ, tính chất được nhấn mạnh của vấn đề

Ví dụ:

Peter was so tired that he fell asleep in class.The cake was so delicious that I could not stop eating it.

Tuy nhiên, đôi Khi socũng được sử dụng không đi kèm với that nhưng vẫn với nghĩa giải đam mê giỏi nhấn mạnh.

Ví dụ:

I am so angry, I cannot forgive him!I’m so embarrassed, I could die!

Lưu ý: Không giống các từ nhấn mạnh không giống (ví dụ, very, quite), so không thường đi với tính từ thuộc ngữ (tính từ đứng trước danh từ) cơ mà chỉ đi với tính từ vị ngữ (đứng sau động từ “to be”).

Ví dụ:

These children are so good > chấp nhận đượcThese so good children > không thường được xem là đúng, dù so đôi Khi được cần sử dụng theo cách này.Sẽ là phổ biến với tự nhiên hơn Khi nói "These are such good children".

3. Cách sử dụng từ nhấn mạnh A bit

A bit có nghĩa “một chút”, được sử dụng để hiểu rõ nghĩa mang đến tính từ hoặc được sử dụng như một trạng từ để nhấn mạnh.

A bit thể hiện tính chấtthân mật trong ngôn ngữ thường ngày hơn so với a little.

Ví dụ:

They had gota bittired working in the garden.Can you waita bitfor us? We’re in heavy traffic.

A bit cũng được sử dụng để nắm rõ nghĩa mang lại tính từ ở thể đối chiếu.

Ví dụ:

The climate in New Zealand was a bit nicer than we had expected.

Tuy nhiên, không thường sử dụng a bit để nắm rõ nghĩa mang lại tính từ thể so sánh đứng trước danh từ.

Ví dụ:

It wasa bitmore entertaining than the last play we saw.Không dùng:a bit more entertaining playhaya bit more of entertaining play.

Xem thêm: Vũ Hoàng Việt: "Tình Cũ" Yvonne Thúy Hoàng Là Ai ? Yvonne Thúy Hoàng Là Ai

Lưu ý: Trong một số trường hợp, a bit gồm thể ẩn ý tạo cho tính từ yếu đi. Với nghĩa này, a bit tất cả thể sử dụng trước tính từ thể so sánh.

Ví dụ:


Chuyên mục: TỔNG HỢP
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *