At their altars we kneel before God, our Creator, and are given promise of His everlasting blessings.

Bạn đang xem: Altar là gì


Chúng ta quỳ xuống tại bàn thờ trong số ngôi nhà kia trước Thượng Đế, Đấng Sáng Tạo của bọn họ với được ban đến lời hứa về những phước lành trường cửu của Ngài.
9 Je·hoiʹa·domain authority the priest then took a chest+ và bored a hole in its lid & put it next khổng lồ the altar on the right as one enters the house of Jehovah.
9 Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đem một cái rương,+ khoét một lỗ bên trên nắp với đặt nó cạnh bàn thờ, khi một tín đồ lao vào nhà Đức Giê-hô-va thì nó nằm sát đề xuất.
4 Adapt Your Comments: The apostle Paul observed that the thành phố of Athens had an altar dedicated “To an Unknown God.”
4 Linc cồn trong bí quyết trình bày: Sứ đọng trang bị Phao-lô quan tiền giáp thấy bàn thờ “Chúa Không Biết” tại thành A-thên.
Yes, rather than suggesting that God was unknowable, Paul was emphasizing that those who made the Athenian altar, as well as many in his audience, did not yet know Him.
Vâng, thế vày nhận định rằng Đức Chúa Trời là Đấng tất yêu hiểu rằng, Phao-lô nhấn mạnh là những người dân lập bàn thờ ở A-thên cũng giống như nhiều người dân sẽ nghe ông giảng chưa chắc chắn Ngài.
19 But Uz·ziʹah, who had a censer in his hand to burn incense, became enraged;+ & during his rage against the priests, leprosy+ broke out on his forehead in the presence of the priests in the house of Jehovah next to lớn the altar of incense.
19 Nhưng U-xi-a, khi ấy sẽ cầm cố lư hương bên trên tay nhằm đốt hương, bèn tức giận. + Trong khi ông bực tức với các thầy tế lễ thì phong cùi+ nổi bên trên trán ông ngay lập tức trước phương diện các thầy tế lễ, kề bên bàn thờ thắp nhang trong đơn vị Đức Giê-hô-va.
ReHotline Jesus’ words: “If, then, you are bringing your gift lớn the altar and you there rethành viên that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar, & go away; first make your peace with your brother, and then, when you have sầu come back, offer up your gift.”—Matthew 5:23, 24; 1 Peter 4:8.
Hãy ghi nhớ lại lời của Giê-su: “Ấy vậy, ví như lúc nào ngươi rước dâng của-lễ khu vực bàn-thờ, mà lại lưu giữ lại bạn bè gồm điều gì nghịch thuộc mình, thì hãy nhằm của-lễ trước bàn-thờ, trlàm việc về giảng-hòa với anh em trước đã; rồi hãy cho dưng của-lễ” (Ma-thi-ơ 5:23, 24; I Phi-e-rơ 4:8).
Think about how heartrending it must have sầu been for hyên ổn to lớn bind Isaac’s hands and feet and have sầu him lie on the altar that Abrasay mê himself had built.
10 Every morning and every evening, a young sacrificial ram was burned on the altar along with a grain and drink offering.
10 Mỗi buổi sớm và mỗi tối những thầy tế lễ thiêu một nhỏ cừu bé bên trên bàn thờ cùng rất của-lễ cxuất xắc với của-lễ tiệm (Xuất Ê-díp-sơn Ký 29:38-41).

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Randy Thế Nào, Sự Nghiệp Và Cuộc Sống Gian Khổ


+ 4 He also built altars in the house of Jehovah,+ about which Jehovah had said: “In Jerusalem my name will be forever.”
+ 4 Ông cũng xây các bàn thờ trong đơn vị Đức Giê-hô-va,+ là bên nhưng Đức Giê-hô-va đã phán rằng: “Danh ta đã ngự tại Giê-ru-sa-lem mãi mãi”.
When the person is at the altar & is about khổng lồ offer up his gift khổng lồ God, he recalls that his brother has something against him.
Khi fan cho trước bàn thờ với sắp tới sửa dâng của-lễ mình cho Đức Chúa Ttránh, fan hãy nhờ rằng bạn bè bản thân gồm điều gì nghịch cùng mình.
Manasseh phối up altars lớn Baal, worshipped “all the army of the heavens,” và even built altars khổng lồ false gods in two temple courtyards.
Ma-na-se lập bàn thờ cho Ba-anh, hầu vấn đề “cả cơ-binh trên-trời”, thậm chí còn dựng bàn thờ cho các thần đưa vào nhị hiên chạy dọc của đền Đức Giê-hô-va.
12 Then he slaughtered the burnt offering, and Aaron’s sons handed hyên ổn the blood, & he sprinkled it on all sides of the altar.
12 Sau kia, A-rôn giết lễ đồ gia dụng thiêu, và các con trai chuyển mang lại ông huyết của lễ đồ vật rồi ông rảy trên hầu như phía của bàn thờ.
+ 7 You and your sons are responsible for your priestly duties pertaining lớn the altar và what is inside the curtain,+ và you are lớn render this service.
+ 7 Con cùng những đàn ông phải Chịu trách rưới nhiệm về các bước tế lễ của bản thân liên quan đến bàn thờ cùng hồ hết gì phía bên trong bức màn,+ cùng những nhỏ yêu cầu hầu bài toán tại kia.
29 It is unthinkable for us khổng lồ rebel against Jehovah & to turn back today from following Jehovah+ by building an altar for burnt offerings, grain offerings, & sacrifices, other than the altar of Jehovah our God that is before his tabernacle!”
29 Chúng tôi không hề nghĩ tới việc phản bội nghịch Đức Giê-hô-va và trường đoản cú vứt Đức Giê-hô-va+ bằng phương pháp xây một bàn thờ để dưng lễ đồ vật thiêu, lễ vật dụng ngũ cốc với đồ tế lễ, ko kể bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Ttránh chúng ta làm việc phía đằng trước lều thánh!”.
6 To avoid being enticed by such immoral thinking, we vì well to consider what Jehovah, by means of his prophet Malabỏ ra, said to lớn the people of Israel: “‘This is the . . . thing that you people vì, this resulting in covering with tears the altar of Jehovah, with weeping và sighing, so that there is no more a turning toward the gift offering or a taking of pleasure in anything from your h&.
6 Để tránh bị phần lớn tứ tưởng vô luân như thế dỗ dành, bọn họ đề nghị để ý điều nhưng mà Đức Giê-hô-va nói với dân tộc bản địa Y-sơ-ra-ên qua bên tiên tri Ma-la-chi: “Các ngươi lại còn giúp sự nầy: những ngươi mang nước đôi mắt, khóc-lóc, than-thsinh sống nhưng mà che-che bàn-thờ Đức Giê-hô-va, cần nỗi Ngài không quan sát cho của-lễ nữa, và ko vui tươi nhận mang đồ dưng bởi tay các ngươi.
Mannix wrote: “Very few of the Christians recanted, although an altar with a fire burning on it was generally kept in the arena for their convenience.
Mannix đã viết: “Rất ít tín-đồ dùng đấng Christ Chịu đựng vứt đạo, mặc dầu bàn thờ cùng với lửa cháy thường để tại vị trí dễ ợt mang lại chúng ta vào trường đấu.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *