A male given name used since 16th century, from Latin Angelus or an anglicized spelling of Ángel.+9 có mang


*

(Matthew 11:19) Frequently, those going from house to lớn house have seen etoludenim.comdence of angelic direction that leads them to lớn those who are hungering và thirsting for righteousness.

Bạn đang xem: "angel" có nghĩa là gì?


Nhiều khi những người dân đi trường đoản cú đơn vị này thanh lịch bên tê thấy rõ được các thiên sứ dẫn dắt mang đến nhà những người đói khát về toludenim.comệc công bình.
It is largely a commuter bedroom community, feeding the cities in the Los Angeles area và the San Fernanvì Valley khổng lồ the east, and cities in Ventura County to the west.
Nó đa số là 1 trong những xã hội phòng để ngủ vận tải, cho các thành phố ngơi nghỉ khu vực Los Angeles với Thung lũng San Fernanbởi vì nghỉ ngơi phía đông, cùng những đô thị ngơi nghỉ quận Ventura sống phía tây.
His colleague Lester Earnest told the Los Angeles Times: "The Internet would not have happened nearly as soon as it did except for the fact that John initiated the development of time-sharing systems.
Đồng nghiệp của ông, Lester Earnest đang nói với Thời báo Los Angeles: "Internet sẽ không đến nhỏng được mong mỏi chờ cho tới Khi ông John tiến hành câu hỏi trở nên tân tiến những khối hệ thống share thời gian.
Angel với tía người đồng hành của bản thân, bao hàm cả bà xã ông Marie, sẽ đề xuất hạ xuống núi đỉnh bàn bởi chân.
“And as they looked lớn behold they cast their eyes towards heaven, and ... they saw angels descending out of heaven as it were in the midst of fire; & they came down và encircled those little ones about, ... and the angels did minister unto them” (3 Nephi 17:12, 21, 24).
“Và khi chuyển góc nhìn lên phía trên trời, chúng ta thấy những tầng ttách mở ra, và họ trông thấy những thiên sứ từ trời hạ xuống như đã chính giữa một đám lửa. Rồi những vị này giáng xuống bao quanh những ttốt nhỏ tuổi, ... với các thiên sứ nàtrang phục sự chúng” (3 Nê Phi 17:12, 21, 24).

Xem thêm: Ngọc Thảo Là Ai - Sự Nghiệp Của Cô Hotgirl Phở Ngọc Thảo


Now, specialists are a little hard lớn find in South Central Los Angeles, so she gave sầu me this look, lượt thích, "Really?"
Bây tiếng, những đơn vị chuyên gia hơi nặng nề search ngơi nghỉ trung phái mạnh Los Angeles, chính vì thế cô ấy nhìn tôi kiểu: "Thật ư?"
They recognize that the four angels whom the apostle John saw in a prophetic toludenim.comsion are “holding tight the four winds of the earth, that no wind might blow upon the earth.”
Họ phân biệt tư thiên sứ trong sự hiện nay thấy có tính tiên tri của sđọng trang bị Giăng sẽ “thế bốn phương gió lại, hầu cho ko gió như thế nào thổi bên trên đất”.
The Bible does not say whether this involved angelic assistance, meteorite showers that were interpreted ominously by Sisera’s wise men, or perhaps astrological predictions for Sisera that proved false.
Kinc Thánh không phân tích điều ấy bao gồm liên hệ tới sự giúp sức của thiên sứ, mưa thiên thạch mà những thuật sĩ của Si-sê-ra cho là điềm glàm toludenim.comệc, hoặc đều lời tiên đân oán không nên dựa theo chiêm tinh.
For the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels; và then he shall reward every man according to lớn his works.5
Vì Con tín đồ đang ngự trong sự phát đạt của Cha bản thân mà lại giáng xuống thuộc các thiên sứ, thời điểm kia, Ngài đang ttận hưởng cho từng fan, tùy toludenim.comệc họ làm cho.5
17 He also measured its wall, 144 cubits* according to lớn a man’s measure, at the same time an angel’s measure.
17 Thiên sđọng cũng đo tường thành, được 144 cu-bít* theo thước đo của loại tín đồ, cũng chính là thước đo của thiên sứ.
(Proverbs 24:10) Whether Sachảy is acting like “a roaring lion” or posing as “an angel of light,” his challenge remains the same: He says that when you are faced with trials or temptations, you will stop sertoludenim.comng God.
(Châm-ngôn 24:10) Dù Sa-chảy hành động như “sư-tử rống” tốt giả làm cho “thiên-sứ sáng-láng”, hắn vẫn nêu lên và một vấn đề: Hắn bảo rằng khi bạn gặp gỡ thử thách hoặc cám dỗ, các bạn sẽ dừng phụng sự Đức Chúa Ttách.

Xem thêm: Chân Dung Ông Trùӎ Sài Gòn Hiệp Đen Là Ai, Hiệp Đen Là Ai


The Los Angeles County coroner"s office identified the cause of death as "blunt traumatic asphyxia" & stated that there were "no obtoludenim.comous suspicious circumstances involved".
Văn uống phòng Sở pháp y quận Los Angeles tìm thấy ngulặng nhân tử vong của anh là do bị gặp chấn thương nặng vùng ngưc và cho biết thêm là "không tồn tại bất cứ ngờ vực gì không giống xung quanh vụ vấn đề."
Danh sách truy vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: TỔNG HỢP
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *