Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions


Câu 1: As soon as he waved his hvà, she turned away.

Bạn đang xem: 4 as soon as he waved his hand she turned away a he saw

A. He saw her turn away and he waved his h&.

B. No sooner had he waved his hand than she turned away.

C. She turned away because he waved his hvà too early.

D. Although she turned away, he waved his hand.


Giải chi tiết:

B

Tạm dịch: Ngay khi anh vẫy tay, cô cù đi.

A. Anh nhận thấy cô xoay đi cùng anh vẫy tay.

B. Sau lúc anh vẫy tay dứt, cô tảo đi.

C. Cô xoay đi vì chưng anh vẫy tay thừa sớm.

D. Mặc dù cô cù đi, anh vẫn vẫy tay.

=> giải đáp B


Câu 2: I had two job offers upon graduation, neither of which was appropriate for my qualifications.

A. Though I wasn"t qualified enough, two jobs were offered to me upon graduation.

B. The two jobs offered khổng lồ me after my graduation didn’t suit my qualifications.

C. I was offered two jobs soon after my graduation, both of which were suitable for my qualifications.

D.

Xem thêm: Allocation Unit Size Trong Usb Là Gì, Allocation Unit Size Là Gì

Both of the job offers I had prior to lớn my graduation were appropriate for my qualifications.


Giải chi tiết:

B

Tạm dịch: Tôi vẫn bao gồm nhì kiến nghị các bước sau thời điểm xuất sắc nghiệp, cả nhị phần nhiều ko phù hợp với trình độ chuyên môn của mình.

A. Mặc dù tôi cảm thấy không được trình độ, tôi đã nhận được được nhì việc sau khoản thời gian xuất sắc nghiệp.

B. Hai các bước được kiến nghị mang lại tôi sau khi giỏi nghiệp không cân xứng với trình độ chuyên môn của tớ.

C. Sau Khi xuất sắc nghiệp tôi đã có đề xuất hai công việc, cả hai hầu như cân xứng với trình độ của tôi.

D. cả hai công việc tôi đã làm được đề nghị trước lúc xuất sắc nghiệp say đắm phù hợp với trình độ chuyên môn của tớ.

=> giải đáp B


Câu 3: It’s difficult for me khổng lồ underst& what he implies.

A. What he implies is not very difficult to underst&.

B. Understanding what he implies is found difficult.

C. I find it difficult khổng lồ understvà what he really means.

D. To understand what he really means is difficult lớn find.


Giải bỏ ra tiết:

C

Tạm dịch: Thật cực nhọc đến tôi để đọc phần đa gì anh ta ý niệm.

A. Những gì anh ta ngụ ý không thực sự cực nhọc hiểu.

B. Hiểu được chân thành và ý nghĩa nhưng mà anh ta ngụ ý rất nặng nề.

C. Tôi Cảm Xúc khó để phát âm anh ta đích thực có ý gì.

D. Để gọi anh ta thực thụ có ý gì là rất khó để tìm kiếm.

=> câu trả lời C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan lại công ty quản: chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *