Bác sĩ y khoa nội tiếng Anh là internist gồm phiên âm ˈɪn.tɜː.nɪst. Nội khoa là phân ngành vào y tế tương quan tới sự việc ngăn đề phòng, chẩn đoán thù với khám chữa những bệnh của cơ quan phía bên trong khung hình, đặc biệt là nghỉ ngơi tín đồ mập.

Bạn đang xem: Bác sĩ nội khoa tiếng anh là gì


Bác sĩ nội khoa giờ Anh là internist tất cả phiên âm ˈɪn.tɜː.nɪst. Bác sĩ nội khoa là người có kỹ năng và kiến thức chuyên ngànhvề chữa bệnh những bệnhliên quan cho những thành phần bên trong cơ thể. Nội khoa cũng là một trong những phânngành trong ykhoa.

*

Bác sĩ y khoa nội cần có năng lực trong Việc cai quản những người bị bệnh bao gồm quy trình bệnh không cụ thể hoặc những căn bệnh cùng lúc.

Bác sĩ khoa nội âu yếm với điều trị người mắc bệnh nhập viện và có thể đóng một phương châm chính trong đào tạo và huấn luyện và nghiên cứu.

Các từ bỏ vựng giờ Anh tương quan đến bác bỏ sĩ nội y khoa.

Psychiatric hospital /ˌsʌɪkɪˈatrɪk ˈhɒspɪt(ə)l/: Bệnh viện tinh thần.

Andrology /anˈdrɒlədʒi/: Nam khoa.

*

Gynecology /ˌɡaɪnəˈkɑːlədʒi/: Prúc khoa.

Urology /jʊˈrɑːlədʒi/: Niệu khoa.

Immunology /ˌɪmjuˈnɑːlədʒi/: Miễn dịch học tập.

Nephrology /nɛˈfrɒlədʒi/: Thận học.

Oncology /ɑːnˈkɑːlədʒi/: Ung tlỗi học.

Cardiology /kɑːdɪˈɒlədʒi/: Khoa tyên.

Gastroenterology /ˌɡastrəʊɛntəˈrɒlədʒi/: Khoa tiêu hóa.

Anesthesiology /ˌanɪsˌθiːzɪˈɒlədʒi/: Chulặng khoa gây mê.

Dermatology /ˌdəːməˈtɒlədʒi/: Chuyên ổn khoa domain authority liễu.

Endocrinology /ˌendoʊkrəˈnɑːlədʒi/: Khoa nội tiết.

Xem thêm: Nghỉ Phép Năm Tiếng Anh Là Gì ? Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Phép Tiếng Anh Chuẩn

Epidemiology /ˌepɪˌdiːmiˈɑːlədʒi/: Khoa dịch tễ học.

Hematology /ˌhiːməˈtɒlədʒi/: Khoa huyết học.

Neurology /nʊˈrɑːlədʒi/: Khoa thần gớm.

Neurosurgery /ˈnʊroʊsɜːrdʒəri/: Ngoại thần tởm.

Odontology /ˌoʊdɑːnˈtɑːlədʒi/: Khoa răng.

Ophthalmology /ˌɑːfθælˈmɑːlədʒi/: Khoa đôi mắt.

Orthopedics /ˌɔːrθəˈpiːdɪks/: Khoa chỉnh hình.

Orthopedic surgery /ˌɔːrθəˈpiːdɪk ˈsɜːrdʒəri/: Ngoại chỉnh hình.

Plastic surgery /ˌplæstɪk ˈsɜːrdʒəri/: Phẫu thuật chế tạo hình.

Thoracic surgery /θɔːˈræsɪk ˈsɜːrdʒəri/: Ngoại lồng ngực.

Traumatology /’trɔ:mə’tɒlədʒı/: Khoa chấn thương.

Geriatric /ˌdʒeriˈætrɪk/: Lão khoa.

Cardiologist /ˌkɑːrdiˈɑːlədʒɪst/: Bác sĩ tyên mạch.

Dermatologist /ˌdɜːrməˈtɑːlədʒɪst/: Bác sĩ domain authority liễu.

Endocrinologist /ˌendoʊkrəˈnɑːlədʒɪst/: Bác sĩ nội huyết.

Bài viết chưng sĩ nội khoa giờ Anh là gì được tổng vừa lòng vì chưng giáoviên trung vai trung phong giờ đồng hồ Anh toludenim.com.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *