bài tập kế tân oán hành chính sự nghiệp – HCSN là Việc áp dụng những chế độ hiện tại hành vào vấn đề hạch toán thù các nhiệm vụ liên quan mang đến những hoạt động đơn vị như cá chuyển động thu – đưa ra Ngân sách, nhân – rút dự toán. Cùng Kế toán Việt Hưng coi 1 số ít dạng bài bác tập tức thì sau đây.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107

*
Bài tập kế tân oán hành chính vì sự nghiệp bao gồm giải đáp 2 | Kế tân oán Việt Hưng

CÂU 4: các bài luyện tập kế tân oán hành chính vì sự nghiệp – Định khoản nghiệp thế kế tân oán phát sinh 4

Tại đơn vị HCSN A hồi tháng 3/N bao gồm các nghiệp vụ tài chính gây ra nhỏng sau (đvt:1.000đ), những thông tin tài khoản gồm số dư phải chăng.

Nhận thông báo dự toán thù kinh phí chuyển động vày cơ săng chủ yếu chăm bẵm mang lại quý I/N số tiền 80.000Ngày 5/3 PT 130 rút ít dự toán thù kinh phí vận động về nhập quỹ tiền mặt: 30.000Ngày 5/3 PC 149, bỏ ra trả lương và phụ cấp không giống đến viên chức 17.000 phú cung cấp lương 2.000Ngày 7/3 PC 150 bỏ ra thiết lập vật liệu nhập kho dùng đến hoạt động HCSN số chi phí 16.500Ngày 8/3 PT 131, thu học phí của sinc viên, số chi phí 135.000Ngày 9/3 PC 151 gửi chi phí phương diện vào bank số chi phí 50.000Ngày 12/3 PC 153 chi trả phú cung cấp học tập bổng sinh viên, số chi phí 12.000Ngày 14/3 PC 154 chi trả chi phí điện thoại thông minh, tiền điện 5.540 ghi chi chuyển động thường xuyên xuyênNgày 15/3 PC 155 chi mua tư liệu giao hàng chuyển động HCSN ghi bỏ ra chuyển động liên tục là 10.850Ngày 25/3, PC 156, bỏ ra chuyển động nghiệp vụ cùng chuyên môn được ghi chi thường xuyên: 9.800Ngày 25/3 nhấn cấp phát bởi lệnh chi chi phí nhằm đầu tư chi tiêu bỗng nhiên xuất (hội thảo siêng đề) số tiền 12 ngàn đơn vị nhận được giấy báo có của ngân khố nhà nước.Ngày 27/3 PC 132, rút ít chi phí gửi kho bạc về quỹ tiền mặt: 12.000Ngày 27/ PC 157 chi cho hội thảo chiến lược chuyên đề 12.000

YÊU CẦU

Định khoản các nhiệm vụ kinh tế tài chính tạo nên.

BÀI GIẢI

– NợTK008(dự toán bỏ ra vận động TX) 80

– 5/3: a. Nợ TK111/CóTK4612 (nguồn KPH động năm nay) 30

Có TK008 30

– 5/3: Nợ TK334/Có TK111 19

– 7/3: Nợ TK152/CóTK111 16

– 8/3: NợTK111/CóTK5111 135

– 9/3: NợTK112/CóTK111 50

– 12/3: NợTK335/CóTK111 12

– 14/3: NợTK6612/CóTK111 5,54

– 15/3: NợTK6612/CóTK111 10,85

– 25/3: NợTK6612/CóTK111 9,8

– 25/3: NợTK112/CóTK46122 12

– 27/3: NợTK111/CóTK112 12

– 27/3: NợTK66122/CóTK111 12

THAM KHẢO: những bài tập kế tân oán hành chính sự nghiệp bao gồm giải đáp 1

CÂU 5: những bài tập kế tân oán hành chính vì sự nghiệp – Định khoản nghiệp núm kế toán phát sinh 5

Tại ĐV HCSN H tháng 10/N có các tài liệu sau (Đvt :1000đ)

A. Số dư đầu tháng 10/N .

TK 111 : 3.500.000

TK 112 (NH) : 1.500.000

TK 112 (KB) : 000

TK 511 : 770.

Xem thêm: Giá Trị Dinh Dưỡng Của Các Nguồn Ddgs Là Gì, Ddgs Định Nghĩa: Chưng Cất Khô Hạt Với Solubles

000

Các tài khoản không giống gồm số dư hợp lý

B. Các quy trình phát sinh trong tháng như sau:

Ngày 1/10 PT 101 Tạm ứng gớm phí nhập quỹ tiền mặt để đưa ra hoạt động thường xulặng 100.000Ngày 3/10 PC 321 Chi tiền mặt cài đặt vật liệu nhập kho 25.000.Ngày 4/10 GBN 0031 Chi trả lương lao động hợp đồng bằng tiền gửi: 50.000Ngày 8/10 GBC 0231 Thu nợ quý khách A bằng TGNH 750.000.Ngày 9/10 GBN 0032, PC 322 Cấp tởm phí mang đến ĐV cấp dưới bằng TGKB 1đôi mươi.000, bằng tiền mặt 80.000.Ngày 11/10 PT 102 Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt 30.000.Ngày 13/10 GBC 234Ngân hàng gửi giấy báo có số tiền tkhô giòn lý tài sản cố định quý khách trả là 72 nghìn.Ngày 15/10 Số thu tiền phí, lệ giá thành đề nghị nộp mang lại NSNN 800.000Ngày 20/10 PC 00323 Nộp tiền mặt mang đến Ngân sách Nhà nước số thu, lệ phí phải nộp 800.000Ngày 23/10 GBC235 Nhận lệnh chi tiền bằng TGKB 720.000 cho hoạt động thường xuyên.Ngày 24/10 PC 324Chi tạm ứng bằng tiền mặt mang đến viên chức A 5.000 đi công tác.Ngày 26/10 Nhận viện trợ 200.000 của tổ chức M bằng TGKB, ĐV không có chứng từ ghi thu, ghi chi.Ngày 27/10 PT 103 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi theo bỏ ra theo lệnh bỏ ra 000.Ngày 28/10 ĐV tkhô hanh toán tạm ứng khiếp phí với kho bạc ngày 1, số kinh phí tạm ứng ĐV ghi tăng nguồn ghê phí thường xuyênNgày 29/10 PC 325 Chi theo lệnh chi gồm các khoản trong dự toán bằng tiền mặt 7đôi mươi.000.Ngày 30/10 ĐV có chứng từ ghi thu ghi đưa ra về các bước nhận viện trợ ngày 26.

YÊU CẦU

Định khoản các nghiệp vụ tởm tế phát sinch và ghi sơ đồ tài khoản các các bước.Mở và ghi vào sổ kế toán :Sổ quỹ, Nhật ký chung, Sổ cái TK 111,112 trong hình thức NKC

BÀI GIẢI

– 1/10: NợTK111/CóTK336 100

– 3/10: NợTK152/CóTK111 25

– 4/10: NợTK334/CóTK111 50

– 8/10: NợTK112/CóTK3111 750

– 9/10: NợTK341 200

CóTK211 180

CóTK111 20

-11/10: NợTK111/CóTK5111 30

– 13/10: NợTK112/CóTK5118 72

– 15/10: NợTK5111/CóTK3332 800

– 20/10: NợTK3332/CóTK111 800

– 23/10: NợTK112/CóTK4612 720

– 24/10: NợTK312/CóTK111 5

-26/10: NơTK112/CóTK5212 200

– 27/10: NợTK111/CóTK112 720

-28/10: NợTK336/CóTK4612 100

– 29/10:NợTK6612/CóTK111 720

– 30/10: NợTK5212/CóTK4612 200

CÂU 6: Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp – Định khoản nghiệp cụ kế toán phát sinh 6

Tài liệu cho: Đơn vị HCSN M trong những năm N nlỗi sau: (đvt:1000đ):

Tình hình đầu tư tài chủ yếu thời gian ngắn nlỗi sau:

TK 1211: 000 (1000 cổ phiếu công ty A)

TK 1218: 000

Các tài khoản khác có số dư hòa hợp lý

Các nhiệm vụ tạo nên như sau:

Ngày 5/4 mua trái khoán cửa hàng M, kỳ hạn 10 tháng lãi suất 1%/mon, mệnh giá bán 50.000, lãi được thanh hao tân oán ngay trong khi cài đặt. Các chi phí liên quan 600 toàn bộ vẫn trả bằng chi phí mặtNgày 7/4 buôn bán 500 CP cửa hàng A giá thành 120/CP thu bởi chi phí gửiNgày 15/4 Mua 150 cổ phiếu cửa hàng D, giá cài 500/CPhường., đã tkhô hanh toán thù bởi tiền gửi, hoả hồng đề xuất trả là 2%, sẽ trả bởi tiền phương diện.Ngày 20/4 Ngân mặt hàng báo có (vốn góp thời gian ngắn với chủ thể A): đơn vị A thanh khô tân oán số tiền nhưng mà đơn vị chức năng góp vốn bằng chi phí gửi số tiền: 30.000 với các khoản thu nhập được phân tách từ bỏ vận động góp vốn là 2.000Ngày 29/4 Ngân sản phẩm gửi giấy báo Có về khoản lãi chi phí gửi ngân hàng 2 ngàn.Ngày 10/5 cài đặt kỳ phiếu ngân hàng mệnh giá bán 50.000, lãi vay 0,5%/mon, kỳ hạn 12 mon, lãi tkhô giòn toán thù chu kỳ.Ngày 1/6 Góp vốn ngắn hạn bằng chi phí khía cạnh 100.000.Ngày 3/10 Mua trái khoán chủ thể N kỳ hạn 12 mon, mệnh giá bán 45.000, lãi vay 12% được thanh khô tân oán vào ngày đáo hạn

YÊU CẦU

Định khoản với đề đạt vào sơ đồ tài khoảnCác bệnh khân oán ngắn hạn của công ty trong quý Khi đáo hạn hạch toán thù như thế nào?

BÀI GIẢI

1. Định khoản

– 5/4: a. Nợ TK 1211 50000

Có TK 3318 10*1%*50000 = 5000 (lãi nhận trước)

Có TK 111 45000

NợTK1211 600

CóTK111 600

NợTK3318 5000/10t = 500

CóTK531 500

– 7/4: Nợ TK 112 500*1trăng tròn = 60000

Có TK 1211A 500*100 = 50000

Có TK 531 10000

-15/4: a. Nợ TK 1211D 150*500 = 75000

Có TK 112 75000

Nợ TK 1211D 2%*75000 = 1500

Có TK 111 1500

– 20/4: Nợ TK 112 32000

Có TK 1218 30000

Có TK 531 2000

– 29/4; Nợ TK 112 2000

CóTK531 2000

– 10/5: a. Nợ TK 1211 50000

Có TK 112 50000

Nợ TK 3118 50000*0,5% = 250

Có TK 531 250

– 1/6 Nợ TK 1218 100000

Có TK 111 100000

– 3/10 Nợ TK 1211 45000

Có TK 112 45000

2. khi đáo hạn những bệnh khoán:

– NV1: a. Nợ TK 112 / Có TK 1211 45000

Nợ TK 3318 / Có TK 531 500

-NV6: a. Nợ TK 112 / Có TK 1211 50000

Nợ TK 112 / Có TK 531 250

– NV8: a. Nợ TK 112 / Có TK 1211 45000

Nợ TK 112 / Có TK 531 45000*12% = 5400

CÂU 7: Bài tập kế toán hành chính vì sự nghiệp – Dạng tổng hợp

Tài liệu trên một đơn vị chức năng hành thiết yếu ­ sự nghiệp tất cả hoạt động sale tính thuế giá trị tăng thêm theo phương thức khấu trừ vào quí I/N (đvt 1.000đ)Tình hình đầu quý:Tạm ứng: 000Phải trả nhà cung cấp: 000Phải trả viên chức: 000Phải trả nợ vay: 000Hao mòn TSCĐ: 000Nguồn vốn tởm doan: 000Chênh lệch thu đưa ra, chưa xử lý (dư có): 000Nguồn ngân sách đầu tư hoạt động:Năm nay: 000Năm trước: 000Dự tân oán kinh phí hoạt động: 300.000Tài sản thắt chặt và cố định HH: 560.000Ngulặng đồ dùng liệu: 000Thành phẩm, hàng hóa: 000Tiền mặt: 000Phải thu người mua: 000Chi phí SXKD dsống dang: 000Nguồn kinh phí đã tạo nên TSCĐ 000Chi vận động năm trước: 000Dụng cụ: 000Các nhiệm vụ phát sinh vào quý:Ngày 2/1 Người sở hữu thanh hao toán toàn cục chi phí sản phẩm còn nợ kỳ trước bằng chuyển khoản qua ngân hàng.Ngày 3/1 Xuất kho vật liệu khiến cho cấp dưỡng 160.000, cho vận động sự nghiệp 150.000Ngày 4/1 Tính ra tổng thể chi phí lương đề xuất trả được cho cán bộ, công chức với công nhân cung cấp trong kỳ 360.000, trong số đó mang đến bộ phận cán cỗ, công chức hành thiết yếu ­ sự nghiệp 300.000, bộ phận công nhân tiếp tế 60.000 (trong số đó nhân viên cấp dưới thẳng tiếp tế 40.000, nhân viên cấp dưới làm chủ đôi mươi.000)Ngày 10/1 Trích KPCĐ, BHXH, BHYT theo Xác Suất phương pháp.Ngày 13/1 Trích khấu hao TSCĐ sống bộ phận cung cấp 25.000Ngày 18/1 Nhận kinh phí đầu tư chuyển động, tổng thể 800.000, bao gồm:Tiền mặt: 100.000Tiền gửi kho bạc: 230.000Vật liệu: 140.000Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình: 330.000.Ngày 21/1 giá cả các dịch vụ download ngoại trừ thực hiện mang lại vận động cấp dưỡng vẫn trả bằng chi phí lâm thời ứng (bao gồm cả thuế GTGT 10%) là 33.000.Ngày 24/1 Xuất quy định mang lại chuyển động sự nghiệp 40.000, mang đến chuyển động thêm vào đôi mươi.000.Ngày 25/1 Nhập kho thành phẩm trường đoản cú cung ứng số lượng 10000 sản phẩmNgày 2/2 Xuất buôn bán thẳng tại kho cho những người cài đặt 9000 thành phđộ ẩm, giá cả chưa thuế 70.000, thuế GTGT 10%. Tiền hàng người mua vẫn tkhô giòn toán vào quý sau.Ngày 4/2 Các ngân sách đi lại, bốc túa mặt hàng tiêu thụ đang chi bằng chi phí mặt 6.000Ngày 8/2 Rút dự toán thù kinh phí sự nghiệp chi thẳng mang đến vận động sự nghiệp 100.000Ngày 10/2 Nhận viện trợ bằng chi phí khía cạnh bổ sung cập nhật nguồn kinh phí đầu tư vận động đã bao gồm triệu chứng trường đoản cú ghi thu, ghi đưa ra 200.000.Ngày 20/2 Bổ sung nguồn ngân sách đầu tư hoạt động từ chênh lệch thu, đưa ra 50.000Ngày 23/2 Rút dự tân oán ngân sách đầu tư sự nghiệp 190.000, trong đó thiết lập giải pháp hoạt động ( sẽ nhập kho) trị giá 40.000, thanh hao tân oán cho những người cung cấp 150.000.Ngày 27/2 Báo cáo quyết toán thù năm ngoái được săn sóc, công nhận số bỏ ra họat rượu cồn 250.000 được kết đưa vào nguồn kinh phí đầu tư. Số kinh phí đầu tư năm trước sót lại chưa thực hiện hết, đơn vị đã nộp lại ngân sách bằng tiền gửi ngân khố.Ngày 2/3 Tổng số chi phí năng lượng điện, nước, điện thoại đang trả bằng chi phí khía cạnh thuộc chuyển động sự nghiệp trong kỳ 50.000.Ngày 12/3 Tkhô giòn tân oán những khoản được cho cán cỗ, công chức cùng người công nhân sản xuất của đơn vị chức năng bằng chi phí mặt 340.000.Ngày 31/3 Kết chuyển chi phí cùng xác định hiệu quả sale vào kỳ.Ngày 31/3 Bổ sung quỹ khen thưởng: 25%, quỹ an sinh 25%, quỹ cải tiến và phát triển hoạt động sự nghiệp 20%, sót lại bổ sung cập nhật kinh phí chuyển động liên tiếp từ bỏ chênh lệch thu, bỏ ra không xử trí.Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính tạo ra với đề đạt vào tài khoảnLập bảng bằng vận tài khoảnLập report tổng thích hợp thực trạng kinh phí đầu tư cùng quyết tân oán kinh phí đầu tư đã sử dụng.Lập báo cáo tác dụng hoạt động sự nghiệp bao gồm thu.

Biết rằng giá trị thành phầm dngơi nghỉ dang cuối kỳ (CPSXKD dngơi nghỉ dang cuối kỳ) là 100 triệu đồng.

BÀI GIẢI

Nợ TK 112 / Có TK 3111 150Nợ TK 631 160

Nợ TK 6612 150

Có TK 152 310

Nợ TK 6612 300

Nợ TK 631 60

Có TK 334 360

Nợ TK 6612 300*17% = 51

Nợ TK 631 60*19% = 11,4

Nợ TK 334 300*7% + 60*6% = 24,6

Có TK 332 87

Nợ TK 631 / Có TK 214 250Nợ TK 111 100

Nợ TK 112 230

Nợ TK 152 140

Nợ TK 211 330

Có TK 4612 800

+ Nợ TK 6612/Có TK 466 330

+ Có TK 0081 800

Nợ TK 631 30

Nợ TK 31131 3

Có TK 312 33

Nợ TK 6612 40

Nợ TK 631 20

Có TK 153 60

Cuối kỳ bắt đầu tính giá chỉ thànhNợ TK 3111 693

Có TK 531 9000*0,07 = 630

Có TK 33311 63

+ Cuối kỳ new tính giá vốn

Nợ TK 631/ Có TK 111 6Nợ TK 6612/ Có TK 4612 100; Có TK 0081 100Nợ TK 111 / Có TK 4612 200Nợ TK 421 / Có TK 4612 50Nợ TK 153 40

Nợ TK 3311 150

Có TK 4612 190; Có TK 0081 190

+ Nợ TK 4611 300

Có TK 6611 250

Có TK 3338 50

+ Nợ TK 3338 / Có TK 112 50

Nợ TK 6612 / Có TK 111 50Nợ TK 334 / Có TK 111 340+ Tính Chi tiêu thành phầm = 80 + 537,4 – 100 = 517,4 triệu

Z đơn vị thành phầm = 517400000 đ/10000 sp = 51740 đ/sp

Nợ TK 155 / Có TK 631 517,4

+ Tính giá bán vốn thành phđộ ẩm của 9000 sp đã tiêu thụ

Nợ TK 531/ Có TK 1551 9000*0,05174 = 465,66Nợ TK 531/Có TK 4212: 630 – 465,66 = 164,34Nợ TK 4212 164,34

Có TK 4311 164,34*25% = 41,085

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *