Đối cùng với đông đảo chúng ta luyện thi Đại học, TOEIC ngữ pháp giờ Anh là phần không thể thiếu, ngoài ra việc luyện tập thêm các bài tập tổng phù hợp về ngữ pháp để giúp chúng ta nắm vững các kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng, vừ vựng, trung tâm để từ kia rất có thể chuyển sang trọng những chuyên đề ngữ pháp nâng cao rộng.

Bạn đang xem: Bài tập ngữ pháp tiếng anh cơ bản có đáp án

*

Các bài bác tập dưới đó là phần đặc trưng bổ sung cập nhật cần thiết chocáchhọc ngữ pháp giờ Anhtác dụng. Nó giúp cho bạn củng vắt đầy đủ kiến thức và kỹ năng về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh.

Xem thêm: Sửa Lỗi The Request Could Not Be Performed Because Of An I/O Device Error Là Gì

Những bài tập ngữ pháp về SUBJECT, OBJECT, POSSESSIVE PRONOUN, QUESTION

I. Circle the best option to complete each sentence:

1.Could you tell me _________ you don’t lượt thích living in a big city? a.how b. when c. where d. why 2.“ _________ are they?”. “Oh, the President’s daughters” a.Who b. Whom c. Which d. That 3._________ book is this, yours or mine? a.what b. whose c. with d. whom 4._________ did you get to Brighton? By train a.when b. where c. why d. how 5.Do you know that girl? _________ is her name? a.How b. Which c. What d. Who 6.How _________ will the journey take? Two hours or more? a.often b. far c. much d. long 7._________ is that bike? It’s Tom’s a.Whose b. Who c. Where d. When 8._________ is her job? She’s a doctor a.Who b. What c. Whose d. Which 9.The dog bit _________ on the leg a.hers b. her c. she d. he 10._________ are going camping over the weekover a.We b. us c. our d. He 11._________ father is a teacher a.He b. his c. She d. him 12._________ children does your sister have? a.How b. How many c. How much d. What 13.Jaông chồng và Jill got engaged last week. When are _________ going to get married? a.them b. they c. their d. we 14.He is looking for _________ shoes a.hyên b. her c. his d. he 15._________ is going khổng lồ Thành Phố New York on vacation a.We b. You c. He d. I

II. Write these sentences using subject và object pronouns instead of the underlined words

1.John & I saw Peter yesterday. He bought John và me a cup of coffee

____________________________________________________________________________________

2.David and Mike are arriving today. I’m meeting David & Mike at the station

____________________________________________________________________________________

3.I’m looking for Mary. Have you seen Mary? Mary isn’t at home page

____________________________________________________________________________________

4.Peter & I saw a film called The Tiger yesterday. Have sầu you seen The Tiger?

____________________________________________________________________________________

5.Come khổng lồ the swimming pool with Joanmãng cầu & me. Joanna and I are leaving now

____________________________________________________________________________________

6.George và Jane are meeting Paul today. Paul is having lunch with George & Jane

____________________________________________________________________________________

7.There’s Jachồng. Jack’s got a heavy suitcase. Shall we help Jack?

____________________________________________________________________________________

8.“Did you see Jonahạn hẹp last night?” “No, I phoned Jonanhỏ but Jonadong dỏng wasn’t there”

____________________________________________________________________________________

III. Write the questions to lớn which the underlined words are the answers

1.I was born in 1980

____________________________________________________________________________________

2.My father was born in Quang Nam

____________________________________________________________________________________

3.My address is 3 Le Loi street

____________________________________________________________________________________

4.It’s very hot in Sài Gòn in March

____________________________________________________________________________________

5.It takes two hours khổng lồ ride lớn Vung Tau by motorxe đạp

____________________________________________________________________________________

6.It’s Mr. Dawson’s car

____________________________________________________________________________________

7.I go lớn school by bike

____________________________________________________________________________________

8.My sister speaks English fluently

____________________________________________________________________________________

9.Lan drank your letháng juice

____________________________________________________________________________________

10.Her brother weighs 50 kilos

____________________________________________________________________________________

11.I have learnt English for 6 months

____________________________________________________________________________________

12.This bridge is 5 meters long

____________________________________________________________________________________

13.No, I’m not a teacher. I’m a student

____________________________________________________________________________________

14.My mother goes shopping once a month

____________________________________________________________________________________

15.He was absent from school because he felt sichồng

____________________________________________________________________________________

16.Mr. Pike enjoys travelling

____________________________________________________________________________________

17.There are ten trees in the garden

____________________________________________________________________________________

18.The cát is in the box

____________________________________________________________________________________

19.Those are her pencils

____________________________________________________________________________________

trăng tròn.Her brother has breakfast at 6 o’cloông xã every morning

____________________________________________________________________________________

21.My mother works in a hospital

____________________________________________________________________________________

22.Mr. Nam goes to lớn work by oto every day

____________________________________________________________________________________

23.This shirt costs 150,000 VND

____________________________________________________________________________________

24.John bought his wife a lot of flowers

____________________________________________________________________________________

25.My brother is learning English because he wants to lớn get a good job

những bài tập ngữ pháp cấu điều kiện

Link tải: Nội dung bài bác tập câu điều kiện

Link tải: Đáp án câu điều kiện

Video chữa trị bài tập câu điều kiện.

các bài luyện tập ngữ pháp đồng nghĩa, trái nghĩa

Link tải: Nội dung bài xích tập đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa

Link tải: Đáp án bài tập đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa

Những bài tập ngữ pháp hòn đảo ngữ

Link tải: Nội dung bài xích tập đảo ngữ

Link tải: Đáp án bài tập đảo ngữ

những bài tập ngữ pháp ngữ âm

Link tải: Nội dung bài bác tập ngữ âm

Link tải: Đáp án bài tập ngữ âm

Bài tập ngữ pháp viết lại câu

Link tải: Bài tập viết lại câu

Link tải: Đáp án bài tập viết lại câu

bài tập ngữ pháp các rượu cồn từ

Link tải: các bài luyện tập cụm đụng từ

Link tải: Đáp án và bài bác tập nhiều đụng từ

các bài luyện tập ngữ pháp vạc âm - trọng âm

Link tải: các bài luyện tập phân phát âm - trọng âm

Link tải: Đáp án bài tập phạt âm -trọng âm

Bài tập ngữ pháp câu giao tiếp

Link tải: những bài tập câu giao tiếp

Link tải: Đáp án bài bác tập câu giao tiếp

Bài tập ngữ pháp viết lại câu

Link tải: các bài luyện tập viết lại câu

Link tải: Đáp án bài xích tập viết lại câu

Chuỗi video học tập với chữa đề miễn phí

Link xem miễn phí: Chuỗi video clip học tập và chữa đề miễn phí

Video chữa đề thi THPT QG.

✧Giải ưng ý ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

✧Sách ngữ pháp tiếng Anh

Chúc các bạn ôn tập giỏi, nếu gồm thắc mắc hãyliên hệ tớiFANPAGE của Anh ngữ Athenavà để được cung ứng tức thì nha ^^

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *