Bài tập nguyên lý kế toán thù giúp bạn học sau khoản thời gian học tập dứt, hệ thống lại tổng thể kỹ năng và kiến thức kim chỉ nan vận dụng vào phần nhiệm vụ cùng các định khoản thực tiễn.Quý Khách đã xem: những bài tập nguyên tắc kế tân oán gồm lời giải võ văn uống nhị

Hướng dẫn chi tiết bài bác tập Nguyên lý kế toán

Câu 5.1

Yêu cầu 1: Định khoản kế toán các nghiệp vụ phân phát sinh

1. Khách mặt hàng trả chi phí mua sắm chọn lựa chịu từ kỳ trước bởi chi phí phương diện 10.000

Nợ TK 111: 10.000

Có TK 131: 10.000

2. Dùng tiền gửi bank để mua TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%), ngân sách vận động bốc tháo dỡ đơn vị đưa ra hết 2trăng tròn tiền khía cạnh (đã bao gồm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

Có TK 112: 44.000

Có TK 111: 220

3. Dùng tiền gửi NH trả nợ fan bán 30.000 và rút ít về quĩ chi phí mặt đôi mươi.000

Nợ TK 111: đôi mươi.000

Nợ TK 331: 30.000

Có TK 112: 50.000

4. Dùng chi phí phương diện trả lương cho CNV đôi mươi.000

Nợ TK 334: đôi mươi.000 Học kế toán nơi đâu tốt

Có TK 111: đôi mươi.000 

5. Vay ngắn hạn NH trả nợ tín đồ buôn bán 20.000

Nợ TK 331: 20.000

Có TK 311: trăng tròn.000

6. Dùng chi phí gửi NH trả vay mượn thời gian ngắn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

Có TK 112: 50.000

7. Mua nguyên liệu nhập kho giá thiết lập đôi mươi.000 (không bao gồm 10% thuế GTGT) không trả tiền fan phân phối.

Bạn đang xem: Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải võ văn nhị

Nợ TK 152: trăng tròn.000

Nợ TK 133: 2.000

Có TK 331: 22.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản kế toán

*

*

*

*

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

Có TK 3382: 140

Có TK 3383: 1.260

Có TK 3384: 210

Có TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

Có TK 3382: 20

Có TK 3383: 180

Có TK 3384: 30

Có TK 3386: 10

Theo tín đồ lao động:

Nợ TK 334: 840

Có TK 3383: 640

Có TK 3384: 120

Có TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ cần sử dụng mang lại cung cấp 50.000

Nợ TK 627: 50.000

Có TK 214: 50.000

5. giá thành điện và nước cài đặt quanh đó 2.100 (vẫn bao hàm 5% thuế GTGT) đang trả cho người phân phối bởi chuyển khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

Có TK 112: 2.100

6. Kết đưa chi phí

- Kết gửi chi phí sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

Có TK 621: trăng tròn.000

Có TK 622: 36.680

Có TK 627: 59.240

7. Nhập kho hàng hoá, biết rằng quý hiếm thành phđộ ẩm chế dở thời điểm cuối kỳ là 5.000

Giá trị thành phầm xong xuôi vào kỳ = 0 + 115.920 - 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

Có TK 154: 110.920

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản kế toán

Yêu cầu 3: Lập bảng cân đối tài khoản

Câu 5.3

Yêu cầu 1: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế tài chính phạt sinh

1. Xuất kho nguyên liệu dùng cho SXKD là 80.000, vào đó

Dùng cho SX SPhường A: 40.000Dùng mang lại SX SPhường. B: 30.000Dùng mang đến cai quản phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

Có TK 152: 80.000

2. Tính chi phí lương đề nghị trả cho CNV là 53.000, vào đó

Tiền lương CNSX SPhường A: trăng tròn.000.Tiền lương CNSX SPhường. B: 10.000.Tiền lương quản lý phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên bán sản phẩm 8.000Tiền lương của phần tử cai quản doanh nghiệp lớn 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): 20.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

Có TK 334: 53.000

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

Có TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ dùng mang lại cung cấp 17.000; Sở phận bán hàng 10.000; Bộ phận làm chủ doanh nghiệp 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

Có TK 214: 42.000

5. Cuối kỳ kết chuyển không còn ngân sách SX. Biết rằng ngân sách SX thông thường phân bổ cho từng loại SP.. theo chi phí lương công nhân SX, biết rằng CPSX dngơi nghỉ cuối kỳ:

SPhường A: 5.000SP B: 4.000

Tổng ngân sách cung ứng chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân ngã chi phí cho sản phẩm A: 22.100

Phân ngã chi phí đến thành phầm B: 11.050

- Kết đưa chi phí chế tạo trong kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

Có TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

Có TK 621 (B): 30.000)

Có TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

Có TK 622 (B): 12.300)

Có TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

Có TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phđộ ẩm cung ứng theo Ngân sách chi tiêu chế tạo thực tế.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

- Kết đưa thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

Có TK 154: 143.050

- Kết gửi ngân sách bán hàng, ngân sách QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

Có TK 641: 19.840

Có TK 642: 27.300

Yêu cầu 2: Phản ánh vào thông tin tài khoản tổng hòa hợp, tài khoản chi tiết.

Câu 5.4

Yêu cầu 1: Định khoản những nghiệp vụ khiếp tế

1. Xuất kho thành phẩm bán cho quý khách được quý khách hàng đồng ý, giá bán vốn 30.000, giá cả 180.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT), người tiêu dùng thanh toán thù 50% bởi chi phí khía cạnh, số còn sót lại ghi nợ.

Xem thêm: Đáp Án Game Đố Vui Dân Gian Từ Câu 131, Mẹ Vuông Con Tròn Mỗi Lứa Sòn Sòn Đẻ 20 Đứa Là Gì

- Ghi nhận giá bán vốn:

Nợ TK 632: 30.000

Có TK 155: 30.000

- Ghi nhấn doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

Có TK 511: 180.000

Có TK 333: 18.000

2. Tiền lương cần trả nhân viên bán sản phẩm trăng tròn.000, quản lý công ty 30.000

Nợ TK 641: trăng tròn.000

Nợ TK 642: 30.000

Có TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ sử dụng mang lại phần tử bán sản phẩm 15.000, thành phần quản lý công ty trăng tròn.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: trăng tròn.000

Có TK 214: 35.000

4. Các khoản trích theo lương được trích theo phần trăm nguyên lý (mang định tổng thể là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

Có TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. Ngân sách chi tiêu điện nước cài đặt ngoài dùng mang lại thành phần bán hàng 10.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT), thành phần thống trị công ty 12 nghìn (chưa bao hàm 5% thuế GTGT) sẽ thanh toán tổng thể bằng đưa khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

Có TK 112: 23.100

6. Xác định tác dụng ghê doan

- Kết gửi giá vốn mặt hàng bán

Nợ TK 911: 30.000

Có TK 632: 30.000

- Kết đưa ngân sách bán hàng

Nợ TK 911: 49.800

Có TK 641: 49.800

- Kết chuyển ngân sách cai quản doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

Có TK 642: 69.200

- Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

Có TK 421: 31.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

Yêu cầu 3: Lập bảng bằng vận tài khoản và Báo cáo kết quả khiếp doanh

Câu 5.5

Yêu cầu 1: Định khoản nghiệp vụ kinh tế tài chính vạc sinh

1. Mua 1 TSCĐ hữu hình chưa tkhô cứng tân oán chi phí mang đến đơn vị phân phối, giá chỉ mua chưa xuất hiện thuế là 12000.000 đ, thuế GTGT 10%, chi phí lắp đặt trả bởi chi phí mặt là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

Có TK 111: 500.000

Có TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho tất cả những người chào bán 5.000.000 bằng chi phí gửi ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

Có TK 112: 5.000.000

3. Vật liệu xuất kho thực hiện cho

Trực tiếp cấp dưỡng sản phẩm: 2.000kilogam (10.000.000)Phục vụ làm việc phân xưởng:100kg (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Các khoản ngân sách khác

Loại chi phí

Đối tượng Chịu đựng bỏ ra phí

Tiền lương phải trả

Khấu hao

Tiền mặt

-Sở phận trực tiếp SX

-Sở phận PV và cai quản SX

-Sở phận chào bán hàng

-Sở phận QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

 

1.000.000

500.000

500.000

 

100.000

200.000

400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

Có TK 334: 5.800.000

Có TK 214: 2 ngàn.000

Có TK 111: 700.000

5. Sản phẩm sản xuất kết thúc được nhập kho thành phẩm: 1000 thành phầm. Chi tiêu cung ứng dlàm việc dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

Có TK 621: 10.000.000

Có TK 622: 1.800.000

Có TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dchồng = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

Có TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất phân phối 500 thành phầm. Giá cung cấp chưa tồn tại thuế bởi 1,4 Chi phí, thuế GTGT 10%. Khách sản phẩm vẫn tkhô nóng toán thù cục bộ bằng TGNH.

- Ghi thừa nhận giá vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

Có TK 156: 7.100.000

- Ghi thừa nhận doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

Có TK 511: 9.940.000

Có TK 333: 994.000

7. Xác định kết quả kinh doanh

- Kết gửi giá vốn hàng bán

Nợ TK 911: 7.100.000

Có TK 632: 7.100.000

- Kết đưa ngân sách cung cấp hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

Có TK 641: 1.900.000

- Kết gửi ngân sách làm chủ doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

Có TK 642: 2.400.000

- Kết đưa doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

Có TK 911: 9.940.000

- Xác định tác dụng gớm doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

Có TK 911: 1.460.000

Yêu cầu 2: Lập bảng phẳng phiu kế toán

Các chúng ta chưa thạo định khoản kế toán thù có thể theo dõi đoạn Clip sau đây - Video này vì chưng Cô Lê Ánh chỉ dẫn chi tiết góp các bạn có thể đọc cùng định khoản thành thục.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *