Bài tập biến hóa từ hiện giờ ngừng sang trọng thừa khứ đọng đơn là dạng bài bác tập thịnh hành khi tham gia học giờ anh. Để ráng có thể các cấu trúc câu chuyển thì hiện thời chấm dứt lịch sự vượt khđọng đối chọi, hãy cùng Chăm học tập bài bác ôn lại kỹ năng với xong xuôi hết phần bài tập giới thiệu nhé! Yên tâm là Chăm học tập bài bác đang tổng vừa lòng bài bác tập đổi khác trường đoản cú ngày nay chấm dứt quý phái thừa khđọng đơn tất cả giải đáp nhé!

Ngữ pháp chuyển thì hiện thời hoàn thành quý phái quá khđọng đơn

1. Thì hiện tại xong với 3 kết cấu vượt khđọng đối chọi tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách sử dụng từ bỏ nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu trúc for với ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Cấu trúc câu hỏi bao giờ (When) và bao lâu (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu trúc The first time cùng never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have sầu been khổng lồ nhật bản.

= I have never been to Japan before.

*

các bài tập luyện biến đổi từ bỏ ngày nay xong xuôi lịch sự vượt khứ đọng đơn tất cả đáp án

Viết lại câu từ vượt khđọng solo lịch sự hiện giờ ngừng không có tác dụng biến hóa nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw hyên 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote khổng lồ me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

những bài tập thay đổi thì hiện nay chấm dứt quý phái quá khứ đơn

1/ How long have sầu you been here?

->

2/ This is the first time I have sầu seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong Bay before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have sầu she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have sầu learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu từ bỏ thừa khứ đọng solo sang hiện giờ xong ko có tác dụng thay đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have sầu you bought that bag?

3/ I last saw hlặng 2 days ago.

-> I haven’t seen hyên ổn for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have sầu written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

Xem thêm: " Shim Là Gì ? Shim Chêm, Miếng Chêm, Lá Căn Là Gì

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have sầu you loved him?

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone khổng lồ bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote khổng lồ me.

-> She hasn’t written to lớn me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

các bài luyện tập thay đổi thì ngày nay dứt quý phái vượt khứ đọng đơn

1/ How long have sầu you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> I have sầu never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone to school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went lớn school was 4 months ago…

-> I last went to lớn school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went lớn school

4/ I have never visited Halong Bay before.

-> This is the first time I have sầu visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have sầu she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have sầu learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Trên đó là một vài bài xích tập thay đổi tự bây chừ kết thúc sang trọng vượt khứ đọng solo bao gồm giải đáp vị Chăm học bài bác nghiên cứu, tổng hợp cùng soạn. Quý Khách đang ngừng không còn chưa? Hãy tự nghĩ ra các tình huống tuyệt gặp gỡ để nkhô cứng nhớ những cấu trúc biến đổi tự bây giờ dứt lịch sự vượt khứ đọng solo với ngược chở lại nhé.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *