Bài 1.1 Cho biểu hiện tương tựx a (t ) = 3 cos 50πt + 10 sBài 1.1Cho tín hiệu tương tựxa (t) = 3cos50πt +10sin 300πt − cos100πtHãy xác minh vận tốc lấy mẫu Nyquist đối với bộc lộ này?Bài 1.2Cho biểu hiện xa (t) = 3cos100πta) Xác định tốc độ rước chủng loại nhỏ tuổi độc nhất vô nhị cần thiết để phục sinh dấu hiệu ban đầu.b) Giả sử biểu thị được đem chủng loại tại vận tốc Fs = 200 Hz.

Bạn đang xem: Bài tập xử lý tín hiệu số có lời giải

Tín hiệu tách rốc nào sẽ sở hữu được đượcsau mang mẫu?in 300πt − cos100πtHãy khẳng định vận tốc đem mẫu mã Nyquist đối...


*

CÂU HỎI, ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI MÔN: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐCÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 1Bài 1.1 Cho dấu hiệu tương tự như x a (t ) = 3 cos 50πt + 10 sin 300πt − cos100πt Hãy xác định vận tốc rước chủng loại Nyquist so với biểu hiện này?Bài 1.2 Cho dấu hiệu x a (t ) = 3 cos100πt a) Xác định vận tốc lấy mẫu mã bé dại tuyệt nhất quan trọng nhằm Phục hồi biểu lộ ban đầu. b) Giả sử biểu thị được đem mẫu trên vận tốc Fs = 200 Hz. Tín hiệu rời rốc làm sao sẽ có được đượcsau đem mẫu?Bài 1.3 Tìm quan hệ nam nữ giữa hàng nhảy đầm đơn vị u(n) và hàng xung đơn vị δ ( n )Bài 1.4 Tương từ bài bên trên tìm kiếm quan hệ giới tính trình diễn hàng chữ nhật rectN(n) theo dãy dancing đơn vị chức năng u(n).Bài 1.5 Hãy trình diễn hàng δ ( n + 1)Bài 1.6 Xác định x(n) = u(n-5)-u(n-2)Bài 1.7 Xác định tích điện của chuỗi ⎧(1 2)2 ⎪ n≥0 x(n ) = ⎨ n ⎪ 3 ⎩ nBài 1.10 Xác định năng suất mức độ vừa phải của biểu hiện khiêu vũ bậc đơn vị u(n)Bài 1.11 Hãy khẳng định công suất mức độ vừa phải của dấu hiệu x(n ) = Ae jω 0 nBài 1.12 Đáp ứng xung với đầu vào của một hệ TTBB là: ⎧ 1 n = −1 ⎧1 n = 0 ⎪2 n=0 ⎪2 n = 1 ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ h (n) = ⎨ 1 n =1 x ( n ) = ⎨3 n = 2 ⎪−1 n = 2 ⎪1 n = 3 ⎪ ⎪ ⎪0 ⎩ n≠ ⎪0 n ≠ ⎩ Hãy xác minh đáp ứng ra y(n) của hệ.Bài 1.13 Tương từ bỏ như bài xích bên trên hãy tính phxay chập x3(n) = x1(n)*x2(n) với: ⎧ n ⎪1 − n≥0 a) x1(n) = ⎨ 3 ; x2(n) = rect2(n-1). ⎪ 0 ⎩ n≠ b) x1(n) = δ ( n + 1) + δ ( n − 2 ) ; x2(n) = rect3(n).Bài 1.14 Cho HTTT bất biến bao gồm h(n) cùng x(n) như sau: ⎧a n n≥0 ⎧ bn n≥0 h (n) = ⎨ x (n) = ⎨ ⎩ 0 n≠ ⎩0 n≠ 0 Bài 1.17 Xác định xem các hệ được mô tả bởi các phương thơm trình dưới đấy là nhân quả xuất xắc không: a) y (n ) = x(n ) − x(n − 1) b) y (n ) = ax(n )Bài 1.18 Xác định coi các hệ được miêu tả bằng đều phương thơm trình dưới đây là nhân quả giỏi không: a) y (n ) = x(n ) + 3 x(n + 4 ) ; ( ) b) y (n ) = x n 2 ; c) y (n ) = x(2n ) ; d) y (n ) = x(− n )Bài 1.19 Xét tính bình ổn của hệ thống bao gồm thỏa mãn nhu cầu xung h(n) = rectN(n).Bài 1.đôi mươi Xác định khoảng tầm quý hiếm của a với b để cho hệ TT BB gồm đáp ứng nhu cầu xung ⎧a n n≥0 h(n ) = ⎨ n ⎩b n x(n ) 4 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 nBài 1.24 Hãy xác minh nghiệm riêng rẽ của phương trình không đúng phân. y (n ) = 5 y (n − 1) − 1 y (n − 2) + x(n) 6 6 khi hàm cưỡng dâm đầu vào x(n ) = 2 n , n ≥ 0 cùng bởi không cùng với n không giống.Bài 1.25 Hãy giải phương trình sai phân đường tính thông số hằng sau y(n) – 3y(n-1) + 2y(n-2) = x(n) + x(n-2) Với điều kiện đầu y(-1) = y(-2) = 0 với x(n) = 5 nBài 1.26 Cho x(n) = rect3(n) Hãy xác định hàm tự đối sánh tương quan Rxx(n).Bài 1.27 Hãy cho biết thêm cách nào sau đây màn trình diễn tổng thể một biểu hiện rời rộc rạc bất kỳ x(n)? +∞ +∞ a) x ( n) = ∑ k =−∞ x(n)δ (n − k ) b) x(n) = ∑ x(k )δ (n − k ) k =0 +∞ +∞ c) x ( n) = ∑ x(k )δ (n − k ) k =−∞ d) x(n) = ∑ x(n)δ (k − n) k =−∞Bài 1.28 Hệ thống được đặc thù bởi đáp ứng nhu cầu xung h(n) như thế nào sau đấy là hệ thống nhân quả: a) h(n) = u(n+1) b) h(n) = -u(n-1) c) h(n) = -u(-n-1) d) h(n) = -u(n+1)Bài 1.29 Phép chập làm cho trách nhiệm làm sao sau đây: a) Phân tích một biểu đạt làm việc miền tách rộc rạc b) Xác định thỏa mãn nhu cầu ra của khối hệ thống 4 c) Xác định hiệu suất của biểu đạt d) Xác định tích điện tín hiệuBài 1.30 Phương trình không đúng phân tuyến tính hệ số hằng bộc lộ khối hệ thống tách rốc như thế nào sau đây: a) Hệ thống con đường tính không thay đổi. b) Hệ thống đường tính. c) Hệ thống bất biến. d) Hệ thống bất biến.ĐÁP ÁN CHƯƠNG IBài 1.1. Do ω = 2.π f , bộc lộ trên có những tần số yếu tắc sau: F1 = 25 Hz, F2 = 150 Hz, F3 = 50 Hz Bởi vậy, Fmax = 150 Hz với theo định lý lấy mẫu ta có: Fs ≥ 2 Fmax = 300 Hz Tốc độ đem chủng loại Nyquist là FN = 2Fmax . Do kia, FN = 300 Hz.Bài 1.2 a) Tần số của biểu lộ tương tự như là F = 50 Hz. Vì nuốm, tốc độ lấy mẫu tối tphát âm cần thiết đểPhục hồi biểu lộ, rời hiện tượng lạ ông chồng mẫu là Fs = 100 Hz. b) Nếu biểu đạt được đem mẫu trên Fs = 200 Hz thì biểu thị tránh rộc rạc bao gồm dạng x(n ) = 3 cos(100π 200 )n = 3 cos(π 2 )nBài 1.3 Theo có mang dãy dancing đơn vị u(n) cùng dãy xung đơn vị δ ( n ) ta có: n u ( n) = ∑ δ (k ) k =−∞Bài 1.5 Ta có: δ ( n+1) 1 ⎧1 n + 1 = 0 → n = −1 δ ( n + 1) = ⎨ ⎩0 n ≠ 0 -2 -1 0 1 n 5Bài 1.6 Ta xác minh u(n-2) cùng u(n-5) kế tiếp tiến hành phnghiền trừ thu được tác dụng x(n) = u(n-5)-u(n-2) = rect3(n-2) x(n) = rect3 ( n − 2 ) 1 0 1 2 3 4 5 nBài 1.7 Theo tư tưởng ∞ ∞ −1 E= ∑ x(n) = ∑ ( ) + ∑ 3 n = −∞ 2 n=0 1 2n 2 n = −∞ 2n ∞ = 1 1− 1 + (1 )2n = 4 + 9 − 1 = 35 ∑ 3 3 8 24 4 n =1 Vì năng lượng E là hữu hạn bắt buộc bộc lộ x(n) là biểu hiện năng lượng.Bài 1.8 Đáp số: Năng lượng của biểu hiện bởi vô hạn. Crúc ý Ae jω0 n = A2 = ABài 1.9 Xác định hiệu suất mức độ vừa phải của biểu hiện nhảy bậc đơn vị u(n) Giải Ta có: N Phường = llặng 1 N →∞ 2N + 1 ∑ u (n) n=0 2 N +1 1+1 N 1 = lyên = lim = N →∞ 2N + 1 N →∞ 2 + 1 N 2 Do đó, biểu hiện nhảy đầm bậc đơn vị là 1 trong tín hiệu năng suất. 6Bài 1.10 Ta có: N Phường. = lim 1 N →∞ 2N + 1 ∑ n=0 u 2 (n ) N +1 1+1 N 1 = lyên ổn = llặng = N →∞ 2N + 1 N →∞ 2 + 1 N 2 Do đó, biểu thị dancing bậc đơn vị là 1 dấu hiệu hiệu suất.Bài 1.11 N 1 P= lyên N →∞ 2 N + 1 ∑N A2 =A2 n =−Bài 1.12 Ta đã tiến hành phép chập bằng đồ thị: đảo sang biến chuyển k, giữ nguyên x(k), mang đối xứng h(k)qua trục tung thu được h(-k), tiếp đến dịch chuyển h(-k) theo từng chủng loại để tính theo lần lượt những giá trịcủa y(n) ví dụ nlỗi hình sau: h(k ) x(k ) 3 2 2 3 -1 0 1 2 3 4 k -1 0 1 2 3 4 k Lấy đối xứng h(k) thu được h(-k) Nhân, cộng x(k) với h(-k) h(− k ) y(0) = 1.2 + 2.1 = 4 2 -2 2 3 -1 0 1 2 k Dịch chuyển h(-k) ta gồm cùng tính giống như ta có....y(-2)=0, y(-1)=1, y(0)=4, y(1)=8, y(2)=8,y(3)=3....sau cùng ta nhận được kết quả: ⎧ ⎪ ⎫ ⎪ y ( n ) = ⎨… , 0, 0, 1, 4, 8, 8, 3, − 2, − 1, 0, 0, …⎬ ⎪ ⎩ 0 ⎪ ⎭Bài 1.14 7 Nhận xét: Hệ thống nhân trái h(n) với x(n) gần như nhân quả n n ( y ( n ) = ∑ b k a n − k = a n ∑ b.a −1 ) k k =0 k =0 n 1 − x n +1 Có dạng: ∑ x = k k =0 1− x ⎧ 1 − ( b.a −1 )n +1 ⎪a n ⎪ n≥0 y (n) = ⎨ 1 − ( b.a −1 ) ⎪ ⎪0 ⎩ n a) Hệ tuyến tính b) Hệ ko con đường tính.Bài 1.17 Các hệ trực thuộc phần a), b) cụ thể là nhân quả bởi vì Áp sạc ra chỉ phụ thuộc hiện tại cùng quá khđọng củađầu vào.Bài 1.18 Các hệ ở phần a), b) và c) là ko nhân trái bởi cổng đầu ra dựa vào cả vào quý giá tương lai củađầu vào. Hệ d) cũng không nhân trái vì ví như lựa chọn n = −1 thì y (− 1) = x(1) . vì vậy cổng output taịn = −1 , nó nằm bí quyết nhị đơn vị thời gian về phía sau này.Bài 1.19 ∞ N −1 S1 = ∑ n =−∞ h1 ( n ) = N (= ∑ 1 = N ) → Hệ ổn định n =0Bài 1.trăng tròn Hệ này không phải là nhân trái. Điều khiếu nại định hình là : ∞ ∞ −1 ∑ h( n) = ∑ a + ∑ b n = −∞ n =0 n n = −∞ n Ta khẳng định được rằng tổng đầu tiên là quy tụ với a 1 rất nhiều mãn nguyện.Bài 1.21. Hướng dẫn h1 ( n ) = rect3 ( n ) h2 ( n ) = δ ( n − 1) + δ ( n − 2 ) h3 ( n ) = δ ( n − 3 ) Hướng dẫn: Thực hiện h2(n) + h3(n) rồi sau đó lấy hiệu quả nhận được chập cùng với h1(n): h(n) = h1(n) * Bài 1.22 9 Áp dụng những quy định tiến hành hệ thống ta vẽ được khối hệ thống nhỏng sau: b0 b0 x ( n) b1 b1 x ( n − 1) b2 b2 x ( n − 2) b4 b4 x ( n − 4)Bài 1.23 Ta để ý rằng tín hiệu y (n ) đạt được trường đoản cú x(n ) bằng cách lấy từng một mẫu mã không giống từ bỏ x(n ) , bắtđầu cùng với x(0 ) . Chẳng hạn y (0 ) = x(0 ) , y (1) = x(2 ) , y (2 ) = x(4 ) ,...và y (− 1) = x(− 2 ) ,y (− 2 ) = x(− 4 ) ,v.v... Nói phương pháp không giống, ta bỏ qua mất các mẫu mã ứng với số lẻ vào x(n ) và bảo quản các mẫu mã mang sốchẵn. Tín hiệu phải tìm kiếm được biểu thị như sau: y (n ) = x( -4 -2 -1 0 1 2Bài 1.24 Dạng nghiệm riêng rẽ là: y p ( n ) = B 2n n≥0 Txuất xắc y p (n ) vào đầu bài ta bao gồm B 2n = 5 B 2n −1 − 1 B 2 n − 2 + 2 n 6 6 4 B = 5 (2 B) − 1 B + 4 và tìm thấy B = 8 6 6 5 Vậy nên, nghiệm riêng rẽ là 10 y p (n ) = 8 2 n n≥0 5Bài 1.25 Đáp án: y(n) = (13/50) – (104/75).2 n + (13/6).5 n với n ≥ 0.Bài 1.26 Đáp án: Rxx(-2) = Rxx(2) = 1; Rxx(-1)= Rxx(1)= 2; Rxx(0). Lưu ý: hàm tự tương quan bao giờ cũng đạt cực hiếm cực lớn trên n=0.Bài 1.27 Phương án c)Bài 1.28 Pmùi hương án b)Bài 1.29 Phương thơm án b)Bài 1.30 Phương thơm án a) 11CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 2Bài 2.1 Xác định đổi khác z của các tín hiệu hữu hạn sau a) x1 (n ) = 2 5 7 0 1 1 b) x2 (n ) = 1 2 5 7 0 1 ↑ c) x3 (n ) = 0 0 1 2 5 7 0 1 d) x4 (n ) = 2 4 5 7 0 1 ↑ Bài 2.2 Xác định biến hóa z của các biểu thị hữu hạn sau a) x1 ( n ) = δ ( n − k ) , k > 0 b) x 2 ( n ) = δ ( n + k ) , k > 0Bài 2.3 Xác định đổi khác z của tín hiệu: ⎧a n n≥0 x(n ) = α n u (n ) = ⎨ ⎩0 n Xác định điểm cực điêm ko khối hệ thống. Biểu diễn xung quanh phẳng z.Bài 2.8 3 Cho H ( z ) = 1 ( z 2 + z + 1).( z + ) 4 Xét bình ổn hệ thống?Bài 2.9 z+2 Cho biểu đạt X ( z ) = , Hãy xác minh x(n) = ? 2z − 7z + 3 2Bài 2.10 Cho hệ thồng tất cả hàm truyền đạt 2z + 3 H ( z) = 5 1 z2 + z + 6 6 a) Xác định điêm đỉnh điểm ko của khối hệ thống.

Xem thêm: Iphone Nguyên Seal Chưa Active Là Gì ? Cách Nhận Biết Iphone Nguyên

b) Xét coi hệ thống có bất biến không. c) Tìm đáp ứng xung h(n) của khối hệ thống.Bài 2.11 Cho hệ thống có: z H ( z) = 2 z − 3z + 1 2 a) Hãy xét xem khối hệ thống bao gồm bình ổn không b) Hãy xác định đáp ứng xung của hệ thống. z 2006 c) Xác định h(n) Lúc H ( z ) = 2 z 2 − 3z + 1Bài 2.12 Cho sơ thứ hệ thống: 13 X1 ( z ) z −1 H2 ( z ) z −1 H 11 ( z ) X2 ( z ) z −1 H 12 ( z ) H1 ( z ) Hãy khẳng định hàm truyền đạt H(z)Bài 2.13 Cho hệ thống gồm hàm truyền đạt: 1 H ( z) = 4 + 3z + 2 z −2 + z −3 + z −4 −1 Hãy xét sự định hình của khối hệ thống.Bài 2.14 Tìm khối hệ thống cùng thỏa mãn nhu cầu mẫu đơn vị của khối hệ thống được bộc lộ bởi pmùi hương tình không đúng phân: 1 y (n ) = y (n − 1) + 2 x(n ) 2Bài 2.15 n ⎛3⎞ Cho biểu lộ x ( n ) = ⎜ ⎟ u ( n ) ⎝2⎠ Biến đổi z của chính nó sẽ là: z 3 1 3 a) X ( z ) = cùng với z > b) X ( z ) = với z > 3 2 3 2 z− 1 + z −1 2 2 1 3 z 3 c) X ( z ) = cùng với z 3 2 3 2 1 − z −1 z+ 2 2Bài 2.16 Cách trình diễn nào dưới đây thường được dùng màn trình diễn hàm truyền đạt H(Z) của hệ thống: 14 M M ∑ br z − r ∑b z r −r a) H ( z ) = r =0 N b) H ( z ) = r =0 N ∑a z k =1 k −k 1 + ∑ ak z − k k =1 M M −1 ∑ br z r ∑b z r −r c) H ( z ) = r =0 N d) H ( z ) = r =0 N −1 1 + ∑ ak z k 1 + ∑ ak z − k k =1 k =1Bài 2.17 Cho tín hiệu x(n) = n a n u (n ) hãy cho thấy trường hợp như thế nào sau đấy là thay đổi X(z) củanó: z −1 az −1 a) cùng với z > a b) với z > a (1 − az −1 ) 2 (1 − az ) −1 2 az −1 az c) cùng với z a (1 − az ) −1 2 (1 − az −1 ) 2Bài 2.18 Phần tử Z-một trong các hệ thống tách rạc là phần tử: a) thành phần trễ b) phần tử tích phân c) thành phần vi phân c) phần tử nghịch đảoBài 2.19 Hệ thống số đặc thù vày hàm truyền đạt H(z) đang bình ổn nếu: a) Tất cả những điểm không (Zero) zor phân bố phía bên trong vòng tròn đơn vị. b) Tất cả những điểm cực (Pole) zkungfu của hệ thống phân bổ bên trong vòng tròn đơn vị. c) Tất cả những điểm cực (Pole) zpk của khối hệ thống phân bổ bên ngoài vòng tròn đơn vị chức năng. d) Tất cả những điểm ko (Zero) zor phân bổ phía bên ngoài vòng tròn đơn vị chức năng.Bài 2.20 Phương thơm án như thế nào sau đây biểu thị hàm truyền đạt của khối hệ thống màn trình diễn theo phương thức điểm cựccùng điểm không? M N ∑(z − z ) 0r ∑(z − z ) đại chiến a) H ( z ) = G. r =1 N b) H ( z ) = G. k =1 M ∑(z − z ) k =1 0k ∑(z − z ) r =1 0r 15 M M ∏ ( z − z0 r ) ∏( z − z ) 0r c) H ( z ) = G. r =1 N d) H ( z ) = G. r =0 N ∏(z − z ) k =1 pk ∏(z − z ) k =0 pkĐÁP ÁN CHƯƠNG IIBài 2.1 Đáp án a) X 1 ( z ) = 1 + 2 z −1 + 5 z −2 + 7 z −3 + z −5 , RC cả mặt phẳng z , trừ z = 0 . b) X 2 ( z ) = z 2 + 2 z + 5 + 7 z −1 + z −3 , RC: cả mặt phẳng z , trừ z = 0 cùng z = ∞ c) X 3 ( z ) = z −2 + 2 z −3 + 5 z −4 + 7 z −5 + z −7 , RC: cả phương diện phẳng z , trừ z = 0 . d) X 4 ( z ) = 2 z 2 + 4 z + 5 + 7 z −1 + z −3 , RC: cả phương diện phẳng z , trừ z = 0 cùng z = ∞Bài 2.2 Đáp án: ZT a) X1 ( z ) = z −k , k > 0 , RC: cả khía cạnh phẳng z , trừ z = 0 . ZT b) X 2 ( z ) = z , k > 0, RC: cả mặt phẳng z , trừ z = ∞ .Bài 2.3 Theo định nghĩa ta có: ∞ ∞ X (z ) = ∑ n −n α z = ∑ (α z −1 )n n=0 n=0 Nếu α z −1 α , thì chuỗi này hội tụ đến 1 / 1 − α z −1 . ( ) bởi thế, ta sẽ sở hữu được cặp biến đổi z . z 1 x ( n ) = αn u ( n ) ↔ X ( z ) = RC : z > α 1 − α z −1 Miền hội tụ RC là miền nằm ở ngoài đường tròn có bán kính α . Lưu ý rằng, nói chung, α phải chưa phải là số thực.Bài 2.4 Đáp án 16 3 4 X(z) = − RC : z > 3 1 − 2z −1 1 − 3z −1Bài 2.5 Ta có: N −1 ⎧N z =1 ⎪ X ( z ) = ∑1.z −n −1 = 1 + z + ... + z − ( N −1) = ⎨1 − z − N n =0 ⎪ z ≠1 ⎩ 1 − z −1 vì chưng x(n ) là hữu hạn, bắt buộc RC của nó là cả khía cạnh phẳng z , trừ z = 0 .Bài 2.6 Đáp án: Thực hiện nay giống ví dụ 2.5 ta có: x(n) = (-1/3)n. u(n)Bài 2.7 Điểm cực: zp1, p2 = (-1/2) ± j(3/2); zp3 = ½. Điểm không: zo1 = -3Bài 2.8 Đáp án: Hệ thống bất ổn địnhBài 2.9 Ta có: X (z) z+2 1 = bao gồm 3 điểm rất z p1 = , z p 2 = 3 , z p 3 = 0 z ( 2 z − 7 z + 3) z 2 2 X (z) z+2 A1 A A = = + 2 + 3 z ⎛ 1⎞ ⎛ 1 ⎞ z −3 z 2 ⎜ z − ⎟ ( z − 3) z 2 ⎜ z − ⎟ ⎝ 2⎠ ⎝ 2⎠ Đều là rất đơn nên: 1 5 +2 ⎛ 1⎞ z+2 2 2 A1 = ⎜ z − ⎟ = = = −1 ⎝ 2⎠ ⎛ 1⎞ ⎛1 ⎞ 1 ⎛ 5⎞1 2 ⎜ z − ⎟ ( z − 3) z 2 ⎜ − 3⎟. 1⎜ − ⎟ ⎝ 2⎠ 1 ⎝2 ⎠ 2 ⎝ 2⎠2 z= 2 17 z+2 3+ 2 5 1 A2 = ( z − 3) = = = ⎛ 1⎞ ⎛ 1⎞ 5 3 2 ⎜ z − ⎟ ( z − 3) z 2 ⎜ 3 − ⎟ .3 6. ⎝ 2⎠ z =3 ⎝ 2⎠ 2 z+2 0+2 2 A3 = z = = ⎛ 1⎞ ⎛ 1⎞ 3 2 ⎜ z − ⎟ ( z − 3) z 2 ⎜ − ⎟ ( −3) ⎝ 2⎠ z= 0 ⎝ 2⎠ 1 1 X (z) −1 Vậy: = + 3 +3 z ⎛ 1 ⎞ z −3 z 2⎜ z − ⎟ ⎝ 2⎠ 1 z 1 z 1 X ( z) = − + + 2 z − 1 3 z −3 3 2 m = 0 thì n ⎛ 1 ⎞⎛ 1 ⎞ 1 2 x ( n ) = ⎜ − ⎟ ⎜ ⎟ u ( n ) + 3n u ( n ) + δ ( n ) ⎝ 2 ⎠⎝ 2 ⎠ 3 3 bởi vậy đã xong xuôi thay đổi Z ngược.Bài 2.10 Đáp án: a) Hệ có một điêrm không z01 = -3/2; nhị điểm rất là zp1 = -1/3 cùng zp2 = -1/2 b) Căn cứ vào các điểm cực đông đảo nằm trong vòng tròn đơn vị ta thấy hệ thống bất biến. c/ Tìm h(n) như là bài xích tập 2.9Bài 2.11 Đáp án: a) Hệ thống tạm bợ b) h(n) = 2.u(n) – 2.(1/2)n .u(n) c) Dựa vào tác dụng câu b) và tính chất trễ ta gồm h(n) = 2.u(n+2006) – 2.(1/2)2006u(n+2006)Bài 2.12 Áp dụng: Trong miền z: song tuy vậy thì cộng, thông suốt thì nhân. 18 Phân tích ra H1(z), H2(z), … H ( z ) = H1 ( z ) .H 2 ( z ) H1 ( z ) = H11 ( z ) + H12 ( z ) X1 ( z ) H11 ( z ) = X ( z) X 1 ( z ) = 2 X ( z ) + 3 z −1 X ( z ) H11 ( z ) = 2 + 3 z −1 X2 ( z) H12 ( z ) = X ( z) X 2 ( z ) = X ( z ) + 4 z −1 X 2 ( z ) X ( z ) = X 2 ( z ) (1 − 4 z −1 ) 1 H12 ( z ) = 1 − 4 z −1 1 H 1 ( z ) = 2 + 3 z −1 + 1 − 4 z −1 H 2 ( z ) = z −1 ⎛ 1 ⎞ −1 H ( z ) = ⎜ 2 + 3z −1 + ⎟z ⎝ 1 − 4 z −1 ⎠Bài 2.13 Áp dụng tiêu chuẩn Jury. Hệ ổn địnhBài 2.14 Bằng phương pháp tính biến đổi z của phương thơm trình không đúng phân, ta có: 1 −1 Y (z ) = z Y (z ) + 2 X (z ) 2 Do vậy hàm khối hệ thống là: Y (z ) 2 ≡ H (z ) = X (z ) 1 1 − z −1 2 Hệ thống này còn có một rất trên z = 1 với một zero trên nơi bắt đầu 0. 2 19 Ta có: (2 ) n h(n ) = 2 1 u (n ) Đây là thỏa mãn nhu cầu xung đơn vị chức năng của hệ thống.Bài 2.15 Phương thơm án a)Bài 2.16 Phương án b)Bài 2.17 Phương án b)Bài 2.18 Phương thơm án a)Bài 2.19 Phương án b)Bài 2.20 Phương án c) 20
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *