Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự toludenim.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một biện pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Bake là gì

Most frequently prosecuted were bakers and brewers, who were regularly fined for baking defective sầu bread or for selling beer above price.
In the case of the which lots field, the user has chosen natural language ("each baked lot"), which allows universal quantification ("each") to be expressed easily.
Receiving visitors at home page (including family, friends & relatives), sewing & baking were the only other activities which registered a participation rate of more than 10 per cent.
Bakers could work suitable hours; the bread would be frozen, and that would be an kết thúc lớn night baking.
The simple fact is that the master bakers of the big baking combines, và the trade unions concerned, have got together.
We are seeing a possible result of this kind in the baking industry, but it could spread lớn other areas.
In my estimation, there should be made easily available for every citizen the best bread that modern milling và baking can produce.
No; my information is that the two sides of the baking industry are capable of regulating conditions of employment by themselves.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu lộ cách nhìn của những biên tập viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press xuất xắc của những đơn vị trao giấy phép.

Xem thêm: Janice Phương Là Ai ? Cô Ấy Có Liên Quan Gì Đến Vietnam Idol

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *