Để đánh giá lại tiêu giảm, thiếu thốn sót của bản thân, Đảng viên phần đông yêu cầu từ làm phiên bản kiểm điểm làm cho địa thế căn cứ Reviews, xếp loại unique mỗi thời điểm cuối năm. Dưới đây là mẫu bạn dạng kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm theo biện pháp mới nhất tại Hướng dẫn số 21.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm đảng viên cá nhân cuối năm 2018


*
Mục lục bài bác viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............


Họ cùng tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ chính quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, hiệu quả đạt được

1. Về tư tưởng thiết yếu trị; phđộ ẩm hóa học đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối có tác dụng việc:

- Về bốn tưởng chủ yếu trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật………………………………………………………..

Xem thêm: Cách Chơi Pantheon Rung, Cách Lên Đồ Và Bảng, Cách Chơi Pantheon Tốc Chiến

- Về tác phong, lề lối làm việc……………………..……………………………..

- Việc chống chọi chống, phòng hầu hết biểu lộ suy thoái về tứ tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sinh sống, “từ diễn biến”, “tự đưa hóa” của cá nhân. (Đối chiếu cùng với 27 thể hiện, cá nhân từ bỏ thừa nhận diện)………………………………………..…………..

Tự review về Lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

2. Về triển khai chức trách, trách nhiệm được giao

- Việc triển khai chức trách nát, nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định (Đảng, tổ chức chính quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- Kết trái tiến hành những tiêu chuẩn, trách nhiệm được giao trong năm………...……….

- Trách nhiệm cá thể liên quan mang đến kết quả, giảm bớt, khuyết điểm làm việc nghành nghề, địa pmùi hương, tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng bởi bản thân phụ trách……………………...….

Tự nhận xét về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

3. Việc triển khai cam đoan tu dưỡng, tập luyện, cố gắng hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm cùng ngulặng nhân

1. Hạn chế, yếu điểm (theo 03 nội dung nêu trên)……………….……………

2. Nguim nhân của tiêu giảm, khuyết điểm………………………………………..

III. Kết quả khắc phục hầu hết hạn chế, yếu điểm đã được cấp cho tất cả thđộ ẩm quyền kết luận hoặc được đã cho thấy ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng tinh giảm, khuyết điểm (đã làm được khắc phục; sẽ hạn chế và khắc phục, cường độ tương khắc phục; không được xung khắc phục); gần như khó khăn, vướng mắc (nếu như có); trách nát nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

Tự Reviews về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình hầu như vụ việc được gơi ý kiểm điểm (nếu như có)

Giải trình từng vụ việc được gợi nhắc kiểm điểm, nêu ngulặng nhân, xác định trách rưới nhiệm của cá thể so với từng vụ việc được gợi ý kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ trách nát nhiệm của cá thể đối với số đông tinh giảm, khuyết điểm của bọn (ví như có)

VI. Phương thơm phía, biện pháp khắc phục tiêu giảm, kmáu điểm

VII. Tự dìm nấc xếp các loại hóa học lượng

1. Xếp một số loại cán cỗ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□Không dứt nhiệm vụ

2. Xếp một số loại Đảng viên:

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□Không ngừng nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Đánh giá bán, xếp một số loại chất lượng cán cỗ, công chức, viên chức

- Nhận xét, nhận xét của người thống trị, áp dụng cán cỗ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- Mức xếp các loại quality công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, cam kết, ghi rõ bọn họ tên cùng đóng dấu)

Đánh giá bán, xếp một số loại unique đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:..............................................................................

- Chi cỗ lời khuyên xếp loại nấc hóa học lượng:..............................................................

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *