Hearing the Savior’s words, the scribes and Pharisees had begun to reason among muốn themselves, ignorantly speaking of blasphemy while concluding that only God can forgive sầu sin.

Bạn đang xem: Blasphemy là gì


lúc nghe hầu như lời phán của Đấng Cứu Rỗi, các thầy thông giáo với người Pha Ri Si sẽ bước đầu tranh luận cùng nhau, vày không hiểu nhiều yêu cầu chúng ta đã nói mọi điều báng bổ trong những khi tóm lại rằng chỉ tất cả Thượng Đế mới có thể tha lắp thêm tội tình.
• When Jesus was accused of breaking the Sabbath & of blasphemy, what evidence did he give to lớn show that he was the Messiah?
• Khi bị quy tội vi vi phạm Sa-chén cùng tội phạm thượng, Chúa Giê-su đang chỉ dẫn vật chứng làm sao cho biết ngài là Đấng Mê-si?
(Matthew 12:34) He also stated: “Out of the heart come wicked reasonings, murders, adulteries, fornications, thieveries, false testimonies, blasphemies.”
(Ma-thi-ơ 12:34) Ngài cũng nói: “Từ chỗ lòng nhưng ra phần lớn ác-tưởng, mọi tội làm thịt tín đồ, tà-dâm, dâm-dục, trộm-cướp, có tác dụng chứng dối, và lộng-ngôn”.
Fornication, adultery, sodomy, thievery, blasphemies, và apostasy become some of the evident results.—Matthew 5:27, 28; Galatians 5:19-21.
Sự tà dâm, ngoại tình, đồng tính luyến ái, trộm cắp, lộng ngôn và bội đạo phát triển thành một vài gần như kết quả minh bạch (Ma-thi-ơ 5:27, 28; Ga-la-ti 5:19-21).
Ngày 2 mon 3 năm 2011. ^ “Blasphemy case: Cleric offers Rs500,000 for Aasia’s execution” (bởi giờ đồng hồ Anh).
Chúa Giê-su, người Con hoàn toàn của Đức Chúa Ttránh, bị kết tội là lộng ngôn, xúi giục bội nghịch loạn và thậm chí sử dụng ma thuật.
“Every sort of sin & blasphemy will be forgiven men,” said Jesus Christ, “but the blasphemy against the spirit will not be forgiven.”
Chúa Giê-su nói: ‘Các tội-lỗi và lời phạm-thượng của người ta mọi sẽ được tha; tuy vậy lời phạm-thượng mang lại Thánh-Linh thì sẽ chẳng được tha đâu’.
Many European monarchs held that their power had been ordained by God and that questioning their right lớn rule was tantamount lớn blasphemy.
Có nhiều quốc vương châu Âu sở hữu quyền lực tối cao nhưng Thượng đế ban đến cùng Việc vướng mắc quyền giai cấp của họ tương đương cùng với bài toán báng bổ.
Jesus Christ, who had profound insight into lớn the human heart, stated: “Out of the heart of men, injurious reasonings issue forth: fornications, thieveries, murders, adulteries, covetings, acts of wickedness, deceit, loose conduct, an envious eye, blasphemy, haughtiness, unreasonableness.”
Con một của Đức Chúa Ttránh, Chúa Giê-su Ki-sơn là đấng nắm rõ lòng fan, nói rằng: “Từ lòng sinh ra đông đảo ý nghĩ xấu xa, hành động dâm tà, trộm cắp, giết mổ bạn, ngoại tình, tmê say lam, hành động gian ác, gián trá, trâng tráo, con mắt đố kỵ, lời nói xúc phạm, ngạo mạn và ngông cuồng” (Mác 7:21, 22).
During millenniums of time, he has patiently endured the blasphemies, the reproaches, and the hatred that have sầu been heaped upon his holy name.

Xem thêm: Archer Fate Stay Night Là Ai, Danh Sách Các Nhân Vật Trong Fate / Stay Night


Trong hàng vạn năm vừa qua, Ngài sẽ kiên nhẫn Chịu đựng phần lớn sự phạm thượng, hạ nhục, ân oán ghét ông xã chất trên danh thánh của Ngài.
He released a statement the following day denying that he supported vigilantism, and claiming that he had merely recounted the legal Islamic punishment for blasphemy.
Ngày hôm sau, Yusuf đưa ra một tuyên ba khước từ việc ông cỗ vũ chủ nghĩa phán xét xung quanh sự cân đối quy định cùng tuyên bố rằng ông vẫn chỉ đối kháng thuần kể lại sự trừng phạt của điều khoản Hồi giáo đối với tội nhân thượng.
Bấy tiếng, tín đồ Do Thái kết tội phạm thượng đến ngài vì ngài từ xưng mình là Con Đức Chúa Ttách bằng cách hotline Đức Chúa Ttách bằng Cha.
Wilkes was eventually arrested for seditious libel but he fled to France to escape punishment; he was expelled from the House of Commons, & found guilty in absentia of blasphemy & libel.
Wilkes sau cuối bị bắt do tội dấy loạn huỷ báng tuy vậy ông ta vẫn chạy sang Pháp nhằm trốn tội, ông bị kết tội vắng phương diện vày Tòa án Hoàng gia với những tội báng bổ và bôi nhọ.
+ 21 Then the scribes & the Pharisees started lớn reason, saying: “Who is this who speaks blasphemies?
+ 21 Nhưng những thầy tởm lý lẽ cùng người Pha-ri-đắm đuối ban đầu trình bày rằng: “Ông ta là ai cơ mà nói năng phạm thượng nlỗi vậy?
To that kết thúc, they changed the accusation of blasphemy to lớn sedition so that His death would be by crucifixion.
Do kia, bọn họ đang biến hóa lời kết tội phạm thượng thành tội nổi loạn nhằm Ngài vẫn chết bằng cách bị đóng đinh.
On earth, he personally suffered the greachạy thử injustice when he, a sinless man, was accused of blasphemy and put lớn death as a criminal.
lúc xuống khu đất, thiết yếu ngài đề nghị chịu đựng nỗi bất công to bự nhất—bị hành hình do bị gán đến tội phạm thượng cho dù hoàn toàn vô tội.
+ 19 For example, out of the heart come wicked reasonings,+ murders, adulteries, sexual immorality,* thefts, false testimonies, blasphemies.

Xem thêm: Dtl Là Trường Gì - Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Thăng Long


+ 19 Vì trường đoản cú lòng có mặt phần lớn lập luận độc ác,+ hành động làm thịt bạn, nước ngoài tình, thông dâm,* trộm cắp, có tác dụng bệnh dối và phạm thượng.

Chuyên mục: TỔNG HỢP
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *