Từ vựng luôn luôn là nội dung khiến cho siêu nhiều bạn học viên gặp mặt khó khăn vào vượt trìnhôn thi ĐH môn Tiếng Anh. Dưới trên đây, The IELTS Workcửa hàng để giúp đỡ chúng ta “bỏ túi” menu trường đoản cú vựng thi trung học phổ thông Quốc Gia hay gặp mặt độc nhất nhằm rinch ngay lập tức về công ty điểm số 9+. Nếu chúng ta chuẩn bị lao vào kỳ thi quan trọng này hoặc bắt đầu ôn luyện thi THPT Quốc gia thì đừng nên bỏ qua nội dung bài viết này nhé.

Bạn đang xem: Các từ vựng thường gặp trong đề thi đại học


1. Home Life

1.1. Vocabulary 

*
(work on) a night shift (n): ca đêmhousehold chores (n): các bước nhàdo/share/run the household (v): chia sẻ các bước nhàjoin hands/work together (v): cùng mọi người trong nhà làm việcgive someone a hvà = help someone (v): giúp sức một ai đóresponsibility /ris,pɔnsə’biliti/ (n): sự trách rưới nhiệmresponsible for /ris’pɔnsəbl/ (adj): chịu trách nát nhiệm chotake responsibility for + V_ing: thừa nhận trách nát nhiệmpressure /’preʃə/ (n): áp lựcbe under pressure: chịu đựng áp lực, mức độ épmischievous /’mist∫ivəs/ (adj): tinh oắt, nghịch ngợmmischief /ˈmɪstʃɪf/ (n): sự cá tính, sự tinc ranhobey/ə’bei/ (v): vâng lời, nghe lờiobedient (adj/ə’bi:djənt/) (adj): vâng lờiobedience /ə’bi:djəns/ (n): sự vâng lờitư vấn /sə’pɔ:t/ (v): hỗ trợfrank /fræŋk/ (adj): tính trực tiếp thắnmake a decision = biến hóa someone’s mind (v): giới thiệu quyết địnhsecurity /si’kjuəriti/ (n): sự an toànsolve sầu /sɔlv/ (v): giải quyếtwell – behaved (adj): cư xử đúng mực, biết điềuconfidence /’kɔnfidəns/ (n): sự sáng sủa, sự tin tưởnghard – working (adj): chuyên chỉcome up = appear (v): xuất hiệncthất bại – knit (adj): quan hệ tình dục gắn bó, liên minh chặt chẽ(be) crowded with (adj): đông đúc

1.2. Structure

S + auxiliary not + V + until + clause/noun (ko làm nào đó cho đến khi)

Ví dụ: Her father slept until her mom came home page. (Bố cô ấy ngủ cho đến lúc mẹ cô ấy về mang đến nhà.)

It + be + (adv) + V_ Past Participle (said/believed/thought…) + that + clause


Ví dụ: It is said that he murdered his wife. (Có tin nói rằng anh ấy sẽ tiếp giáp sợ hãi vợ bản thân.)

Be the first/second/third + N + to V

Ví dụ: My grandma is always the first person lớn wake up in the morning.

S + be superlative sầu (the…est/ most…) + S + have +V_ Past Participle

Ví dụ: This is the most interesting book I have sầu read.

2. Ways Of Socializing

Ways of socializing là 1 topic thông dụng trong danh mục trường đoản cú vựng thi trung học phổ thông Quốc Gia mà lại các bạn không nên bỏ qua. Bỏ túi ngay các từ bỏ vựng mới nhằm có thể ôn luyện mang đến bài bác thi cực tốt nhé!

2.1. Vocabulary 

society /səˈsaɪəti/ (n): làng mạc hộisocial /ˈsoʊʃl/ (adj): nằm trong về xã hộisocialize /ˈsoʊʃəlaɪz/ (v): làng mạc hội hóacommunication /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/ (n): sự giao tiếpcommunicate /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/ (v): giao tiếpcommunicative sầu /kəˈmjuː.nɪ.kə.tɪv/ (adj): có tính giao tiếpget/attract someone’s attention = catch one’s eyes (v): hấp dẫn sự để ý của ai đówave /weɪv/ (v): vẫy taysignal /ˈsɪɡ.nəl/ (n): tín hiệu, ra dấuclap (hands) /klæp/ (v): vỗ tayimpolite (rude) /ˌɪm.pəlˈaɪt/ (adj): bất thanh lịch ≠ politeformal /ˈfɔː.məl/ (adj): long trọng ≠ informalapproach /əˈprəʊtʃ/ (v): mang đến gần(be) sorry for (adj): nuối tiếc, xin lỗiliên hệ with someone (v): liên hệ với airaise someone’s hvà (v): giơ tayhouse-warm tiệc ngọt (n): tiệc tân giajump up and down (adj): phấn khíchShank of the evening: nhọ mặt người tối

2.2. Structure

*

Either S/noun or S/noun …: hoặc …. hoặc (chọn một vào hai)

Ví dụ: Either answer A or answer B is right. (Đáp án A hoặc câu trả lời B là đúng mực.)

Neither S/noun nor S/noun …: (ko lựa chọn mẫu nào)

Ví dụ: Neither answer A nor answer B is right. (Không lời giải A xuất xắc B đúng đắn.)

Let somebody vị something: nhằm ai kia có tác dụng gì

Ví dụ: Let her bởi it by herself. (Hãy nhằm cô ấy trường đoản cú làm cho nó.

Xem thêm: Nghiên Cứu Sinh Tiếng Anh Là Gì ? Các Từ Viết Tắt Học Vị Trong

)

3. Future Jobs

résumé /‘rezjumei/ = curriculum vitae (n): phiên bản bắt tắt, sơ yếu đuối lý lịchcandidate /ˈkændɪdət/ (n): ứng cử viênvacancy (n) = a job that is available /ˈveɪkənsi/: địa điểm trốngletter of recommendation: thỏng tiến cửqualification /ˌkwɑːlfɪˈkeɪʃn/ (n): phẩm chấtqualify /ˈkwɑːlɪfaɪ/ (v): tất cả tư giải pháp, có phđộ ẩm chấtinterview /ˈɪntərvjuː/ (n,v): phỏng vấn, buổi rộp vấninterviewer /ˈɪnt ərvjuːər/ (n): tín đồ rộp vấninterviewee /ˌɪntərvjuːˈiː/ (n): fan được bỏng vấnhonest /ˈɑːnɪst/ (adj): trưng thựcenthusiasm /ˈʃɔːrtkʌmɪŋ/ (n): sự sức nóng tìnhenthusiast /ɪnˈθuːziæst/ (n): người sức nóng tìnhenthusiastic /ɪnˌθuːziˈæstɪk/ (adj): nhiệt huyết, nhiệt độ tìnhshortcoming (n) = weakness (n): nhược điểm, khuyết điểmimpress /ɪmˈpres/ (v): khiến ấn tượngimpression /ɪmˈpreʃn/ (n): ấn tượngnervous /ˈnɜːrvəs/ (adj): băn khoăn lo lắng ≠ calmjot down (v): ghi nhanhapply for (v): ứng tuyểnbe out (adj): đi vắngprepare for (v): chuẩn bị cho(be) on time (adj): đúng giờwork as + nghề: làm nghềtake care of (v): chăm sócdream job (n): công việc và nghề nghiệp mơ ướcrelate to lớn (v): liên quan đếnreason for (n): lý do choconcentrate on (v): triệu tập vào
*

4. Life In The Future

4.1. Vocabulary 

pessimistic /ˌpesɪ’mɪst ɪk/ (adj): buồn, tiêu cựcpessimism /ˈpesɪmɪzəm/ (n): tính bi đát, công ty nghĩa bi quanpessimist /ˈpesɪmɪst/ (n): tín đồ bi quanoptimistic /ˌɑːptɪˈmɪstɪk/ (adj): lạc quanoptimism /ˈɑːptɪmɪzəm/ (adj): tính lạc quan, nhà nghĩa lạc quanoptimist /ˈɑːptɪmɪst/ (n) tín đồ lạc quandepression /dɪˈpreʃn/ (n): tình trạng trì trệ, sự suy thoái và phá sản, ngán nảndepress /dɪˈpres/ (v) suy thoái và phá sản, chán nảncorporation (n) tập đoànon the contrary: ngược lạithreaten /ˈθretn/ (v) ăn hiếp dọaterrorism /ˈterərɪəm/ (n) chủ nghĩa xịn bốinvent /ɪnˈvent/ (v) phân phát minhinvention /ɪnˈvenʃn/ (n): sự phạt minhlabour-saving device (n): máy tiết kiệm chi phí nút lao độngmicro giải pháp công nghệ (n): technology vi môtelecommunication (n): viễn thônginfluence on (v): ảnh hưởng đếncontribute to (v): cống hiếnburden /ˈbɜːrdn/ (n): gánh nặngthanks lớn (v): nhờ cóhigh-tech: công nghệ cao
*

4.2. Structure

S+ no longer + V = S + aux not + V any longer (Ai kia không làm cái gi nữa)

Ví dụ:

He no longer loves her.

He doesn’t love sầu her any longer.

It’s + (un)likely + that + S+ will + V_bare (Có khả năng/ít kĩ năng chuyện gì vẫn xảy ra)

Ví dụ:

It’s likely that I pass the chạy thử.

It’s unlikely that he will come trang chính tonight.

5. Endangered Species

insect /ˈɪnsekt/ (n): côn trùngbecome extinct (v): trsống yêu cầu tốt chủngendangered species (n): mọi loại sẽ vào mối đe dọa hiểm(be) in danger (a): vào chứng trạng nguy hiểmglobe /ɡloʊb/ (n): toàn cầuhabitat /ˈhæbɪtæt/ (n): môi trường xung quanh sốngdestroy /dɪˈstrɔɪ/ (v): phá hủyrare species (n): loại hiếmurbanize /ˈɜːrbən/ (v): đô thị hóaurbanization /ˌɜːrbənəˈzeɪʃn/ (n): sự đô thị hóaconstruct /kənˈstrʌkt/ (v): xây dựngcontaminate /kənˈtæmɪneɪt/ (v): có tác dụng dơ, làm cho ô nhiễmvulnerable /’vlnrəbl/ (a) dễ bị tổn định thươngconservation /ˌkɑːnsərˈveɪʃn/ (n): sự bảo đảm = preservationbiodiversity /ˌbaɪoʊdaɪˈvɜːrsəti/ (n): đa dạng chủng loại sinh họcoverhunting (n): sự săn bắt triệt đểoverexploitation (n): khai quật vượt mứcdeforestation /di,fɔris’tei∫n/: sự phá rừngcrisis /ˈkraɪsɪs/ (a): xịn hoảngderive from (n): bắt nguồn từred list (n): danh sách đỏenact /ɪˈnækt/ (v): ban hành (đạo luật)(be) aware of (adj): nhận thứca wide range of: đa dạnggorilla /gə’rilə/ (n): khỉ độtleopard /ˈlepərd/ (n): bé báoparrot (n): con vẹtrhinoceros /rai’nɔsərəs/ (n): bé tê giáctortoise (n): rùa bên trên cạn
*

Trên đấy là danh mục trường đoản cú vựng thi THPT Quốc Gia phổ cập bởi vì The IELTS Worksiêu thị tổng phù hợp. Mong đông đảo công bố trên sẽ bổ ích đến các sĩ tử. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo 3 Cách ghi lưu giữ tự vựng “mãi không quên” do thầy cô của The IELTS Workshop chia sẻ nhằm có thể nắm rõ từ vựng hơn nhé.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *