Chi phí lãi vay xây dựng cơ bản (tiếng Anh: Construction Interest Expense) là một khoản lãi tích lũy từ khoản vay xây dựng cơ bản, được sử dụng để xây dựng một tòa nhà hoặc tài sản kinh doanh dài hạn khác.

Bạn đang xem: Chi phí lãi vay tiếng anh là gì

Chi phí lãi vay xây dựng cơ bản

Khái niệm

Chi phí lãi vay xây dựng cơ bản trong tiếng Anh là Construction Interest Expense.

Chi phí lãi vay xây dựng cơ bản là một khoản lãi tích lũy từ khoản vay xây dựng cơ bản, được sử dụng để xây dựng một tòa nhà hoặc tài sản kinh doanh dài hạn khác.

Thông thường, chi phí lãi vay cho khoản vay được liệt kê là chi phí và được khấu trừ thuế nhưng không phải lúc nào cũng như vậy.

Chi phí lãi vay xây dựng cơ bản khác với các loại lãi suất liên quan đến kinh doanh khác do tính chất của hoạt động kinh doanh xây dựng của doanh nghiệp.

Đặc điểm của Chi phí lãi vay xây dựng cơ bản

Chi phí lãi vay xây dựng cơ bản phát sinh khi xây dựng một công trình cho thuê hoặc sử dụng kinh doanh sẽ không được khấu trừ tại thời điểm nó được trả. Loại chi phí lãi vay này thay vào đó được thêm vào cơ sở chi phí của tài sản.

Vì lí do đó mà chi phí lãi vay xây dựng còn được gọi là lãi vay vốn hóa (Capitalized interest).

Xem thêm: Ái Nữ U40 Chưa Chồng Quế Trân Là Ai, Chồng Quế Trân Là Ai

Lãi vay vốn hóa khác với chi phí lãi vay thông thường vì nó không liệt kê dưới dạng chi phí trên báo cáo thu nhập của công ty.

Ví dụ về Chi phí lãi vay xây dựng cơ bản trong ngành bất động sản

Ví dụ, trong ngành bất động sản, khi chủ sở hữu vay vốn để xây dựng một bất động sản mới, tiền lãi do khoản vay sẽ được chủ sở hữu chịu trong suốt thời gian bất động sản mới được xây dựng.

Khi tòa nhà (giả sử đó là một tòa nhà chung cư) được cho thuê và bắt đầu tạo thu nhập cho chủ sở hữu, thì tiền lãi, đã được tích lũy, được vốn hóa và trở thành một phần của cơ sở chi phí của dự án tòa nhà.

Ví dụ khác của Chi phí lãi vay xây dựng cơ bản

Ví dụ, tập đoàn XYZ đang sản xuất một máy ép phụ tùng. Tập đoàn XYZ đi vay để mua các bộ phận và lắp ráp thành máy ép phụ tùng và hi vọng nó sẽ thành công.

Cho đến thời điểm máy ép phụ tùng có đầy đủ chức năng và bắt đầu sản xuất ra các sản phẩm để bán, tiền lãi vay cho khoản vay để tạo ra máy ép sẽ được thêm vào. Sau đó, tiền lãi vay đó sẽ được tính vào cơ sở chi phí, khi đó nó sẽ trở thành một phần của chi phí tạo ra máy ép phụ tùng.

Cách xử lí này khác với tất cả các khoản vay chưa trả khác của tập đoàn XYZ, trong đó tiền lãi được phân loại là chi phí ngay lập tức và được khấu trừ thuế.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *