Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ toludenim.com.Học những tự bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tín.


Bạn đang xem: Chowder là gì

Sourdough also became popular because of its ability to lớn combine well with seafoods và soups, such as cioppino, clam chowder, & chili.
While the main draw to the day is the clam chowder, the sự kiện has evolved into lớn a family-oriented day.
It included theatrical performances, a pancake breakfast, clam chowder cookoff, midnight market & street entertainment.
Chowder wants to become a great chef, but he is very impulsive and scatterbrained và often gives in to lớn his urges.
Corn chowder, which is similar khổng lồ clam chowder but with corn và banhỏ replacing the clams, is also comtháng.
Chowder can also regurgitate objects, & he is used as a storage container by the other characters.
Các cách nhìn của các ví dụ ko mô tả ý kiến của các biên tập viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press tốt của các bên cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Black Manta Là Ai - Black Manta Và Món Nợ Máu Phải Đòi Với Aquaman

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *