Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú toludenim.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Crispy là gì

A crispy outside and a tender slightly chewy inside make them very texturally appealing which has accounted for a large part of their long-time popularity.
Crispy chow mein is usually topped with a thiông xã brown sauce, while steamed chow mein is mixed with soy sauce before being served.
This led to the development of very thin, dry & crispy flatbreads (flatbrd) that could be stored for many years.
Cooking time is reduced substantially, but the breading texture is much softer (less crispy) than deep-fried chicken since moisture remains in the breading.
Các quan điểm của những ví dụ không biểu lộ ý kiến của các chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press xuất xắc của những nhà cấp giấy phép.
*

*

*

Xem thêm: Repatriation Là Gì - Repatriation Tiếng Anh Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *