Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ toludenim.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: Crispy là gì

A crispy outside and a tender slightly chewy inside make them very texturally appealing which has accounted for a large part of their long-time popularity.
Crispy chow mein is usually topped with a thick brown sauce, while steamed chow mein is mixed with soy sauce before being served.
This led to the development of very thin, dry and crispy flatbreads (flatbrd) that could be stored for many years.
Cooking time is reduced substantially, but the breading texture is much softer (less crispy) than deep-fried chicken since moisture remains in the breading.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press hay của các nhà cấp phép.
*

*

*

Xem thêm: Repatriation Là Gì - Repatriation Tiếng Anh Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *