Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự toludenim.com.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Dazzle là gì

Having dazzled us with this display of pure reason, he then appealed to the dark instincts of primeval blood và earth.
The international community is either dazzled by the blinding activities of the election process or deliberately turning its baông chồng.
You can go inlớn that tunnel on a bright day, and be completely dazzled và unable lớn see after you have sầu gone about 100 yards.
Having dazzled us with this display of pure reason, he then appealed to the dark instincts of primaeval blood & earth.
If your eyes are dazzled by the oncoming lights, you would not be able khổng lồ see anything anyhow, because you cannot see anything much then.
I am equally certain that we should not be dazzled by the magnitude of these programmes, nor ignore them.
Các ý kiến của các ví dụ không trình bày quan điểm của những biên tập viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press hay của những bên trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Filet Mignon Là Gì - (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *