Nhằm Đánh Giá chất lượng sau thời điểm trả thành CHƯƠNG I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉPhường CHIA CÁC ĐA THỨC môn Đại số – Toán thù 8.

toludenim.com kiến nghị những em ôn lại kỹ năng và kiến thức đã học tập sinh hoạt chương 1 đại số lớp 8 trước lúc thử sức cùng với đề khám nghiệm 1 tiết năm 2015 phía dưới.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra một tiết toán số lớp 8 chương 1

CHƯƠNG I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC
Bài 1.Nhân đơn thức cùng với đa thức
Bài 2.Nhân đa thức cùng với nhiều thức
Bài 3.Những hằng đẳng thức xứng đáng nhớ
Bài 4.Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Bài 5.Những hằng đẳng thức xứng đáng nhớ (tiếp)
Bài 6.Phân tích đa thức thành nhân tử bởi phương pháp đặt nhân tử chung
Bài 7.Phân tích đa thức thành nhân tử phổ biến bằng phương thức cần sử dụng hằng đẳng thức
Bài 8.Phân tích nhiều thức thành nhân tử chung bởi cách thức nhóm những hạng tử
Bài 9.Phân tích nhiều thức thành nhân tử tầm thường bằng cách phối hợp các phương pháp
Bài 10.Chia đối kháng thức đến đối chọi thức
Bài 11.Chia nhiều thức đến đối kháng thức
Bài 12.

Xem thêm: Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo Tiếng Anh Là Gì, Gỏi Cuốn Tiếng Anh

Chia đa thức một thay đổi vẫn sắp đến xếp

A. Đề chất vấn 1 huyết (45 phút) cmùi hương 1 lớp 8 có 2 đề là đề chẵn cùng đề lẻ.

I. Ma trận đề Kiểm tra: Đại số chương thơm I – Toán 8 

 

Tên nhà đề

Nhận biếtThông hiểuVận dụng 

Cộng

 

TL

 

TL

Cấp độ thấpCấp độ cao
TLTL
1. NHÂN , CHIA ĐƠN, ĐA THỨC

 

Biết phân chia nhiều thức một biến đổi sẽ chuẩn bị xếpVận dụng nhân nhiều thức cùng với đa thức 
Số câu hỏi  0,5(C4a)0,5(C2a) 1
Số điểm

Tỉ lệ %

 21  3

 (30%)

2. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

Viết được bảy hằng đẳng thức đáng nhớDựa vào hằng đẳng thức lưu niệm nhằm tính nhẩmVận dụng hằng đẳng thức đáng nhớ nhằm rút ít gọn

biểu thức

 
Số câu hỏi0,5(C1a)0,5 ( C1b)0,5(C2b) 1,5
Số điểm

Tỉ lệ %

21 1

 4

(40%)

3. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

  Vận dụng các pp so với đa thức thành nhân tử để ptđt thành nhân tử với chứng minh tính chia hết 
Số câu hỏi  1,5(C3, C4b)1,5
Số điểm

Tỉ lệ %

  2 13

(30%)

TS câu hỏi0,512,54
TS điểm

Tỉ lệ %

23510,0 (100%)
II. Đề khám nghiệm 1 tiết

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1 LỚPhường 8 Năm 2015

 Đề chẵn

1 (3đ).

a) Viết dạng tổng quát bẩy hằng đẳng thức kỷ niệm.

b) Tính nhanh: 682 – 64.68 + 322

2 (2đ). Rút gọn những biểu thức sau:

a) (x+1)2 + (x-2)(x+2)-3(x+1)

b) (3x+1)2 + 2(3x+1)(2x-1)+(2x-1)2

3 (2đ). Phân tích những đa thức sau thành nhân tử.

a) x2 – y2 + 5x – 5y

b) 2x2 – x – 15


4(3đ).

a) Thực hiện nay tính chia: (2x3 + x2 – 5x + 2):(x2 + x – 2)

b) Tìm quý giá của x nhằm biểu thức sau đạt giá trị nhỏ tuổi nhất. Tìm giá trị nhỏ tuổi độc nhất đó?

A = x2 – 4√3x – 3

—————Hết đề soát sổ cmùi hương 1 đề chẵn————–

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1 LỚP 8

Đề lẻ

1: (3đ)

a) Phát biểu cùng viết phương pháp bao quát những hằng đẳng thức 1,2,3

b) Áp dụng tính 3001.2999


2: (2đ) Rút ít gọn biểu thức sau:

a) (3x-1)2 + 2(3x-1)(2x+1)+(2x+1)2

b) (x2 +1)(x-3) –(x-3)(x2-1)

3 (2đ). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

a) x2 – y2 – 7x – 7y

b) 3x2 + 2x – 8

4(3đ).

a) Thực hiện tính chia: (x3 + 6x2 + 2x – 3):(x2 + 5x – 3)

b) Tìm giá trị của x để biểu thức sau đạt quý hiếm lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó?

A = –x2 + 4√3x – 3

—————Hết đề chất vấn cmùi hương 1 đề lẻ————–

B.Đáp án đề bình chọn đại số lớp 8 chương thơm 1

Đáp án Đề kiểm tra chương 1 đại số 8 – biểu điểm đề chẵn

1 (2đ).

a.Viết đúng bẩy hằng đẳng thức kỷ niệm. (2đ)

b. Tính nhanh: 682+64.68+322=(68+32)2=1002=10000( 1 đ)

2 (3đ). Rút ít gọn gàng đúng từng biểu thức 1 đ :

a) (x+1)2 + (x-2)(x+2)-3(x+1) = x2+2x+1+x2-4-3x-3 = 2x2-x-6

b) (3x+1)2 + 2(3x+1)(2x-1)+(2x-1)2 = (3x+1+2x-1)2 = (5x)2 = 25x2

Câu 3a) x2 – y2 – 7x – 7y = (x – y).(x + y) – 7(x + y) = (x + y).(x – y – 7)
b) 3x2 + 2x – 8 = 3x2 + 6x – 4x – 8

= 3x(x + 2) – 4(x + 2) = (x + 2).(3x – 4)

Câu 4a) (2x3 + x2 – 5x + 2):(x2 + x – 2) = 2x – 1
b) A = x2 – 4x – 3 = (x – 2)2 – 15 – 15

Vậy GTNN của A = –15 Khi x = 2

Đáp án Đề đánh giá chương thơm 1 đại số 8 – biểu điểm đề lẻ

Câu 1: – Phát biểu cùng viết công thức đúng 2đ

– Áp dụng tính đúng (1đ)

Câu 2: Mỗi ý được 2đ

a) Áp dụng hằng đẳng thức (3x-1)2 + 2(3x-1)(2x+1)+(2x+1)2= (3x-1+2x+1)2=25x2 (2đ)

b)(x2 +1)(x-3) –(x-3)(x2-1)=(x-3)(x2+1+x2-1)=(x-3).2x2=2x3-6x2 (2đ)

Câu 3a) x2 – y2 + 5x – 5y = (x – y)(x + y + 5)
b) 2x2 – x – 15 = (x – 3)(2x + 5)
Câu 4a) (x3 + 6x2 + 2x – 3):(x2 + 5x – 3) = x + 1
b) A = –x2 + 4x – 3 = – (x2 – 4x + 3) = – (x – 2)2 + 9 9

Vậy GTLN của A = 9 lúc x = 2


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *