Sở đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 5 năm 2021 – 2022 có 3 đề thi, tất cả câu trả lời đương nhiên góp các em học viên lớp 5 luyện giải đề, rồi so sánh lời giải tiện lợi rộng tương đối nhiều. Qua kia, giúp thầy cô tham khảo nhằm sản xuất đề thi học tập kì 2 cho học viên của mình.

Bạn đang xem: De thi tiếng anh lớp 5 kì 2 năm 2021

Đồng thời, cũng góp những em học viên lớp 5 luyện giải đề thật thuần thục, để chuẩn bị thiệt tốt kỹ năng mang đến kỳ thi cuối năm 2021 – 2022. Bên cạnh môn Tiếng Anh, hoàn toàn có thể đọc thêm đề thi môn Tiếng Việt, Toán thù, Lịch sử – Địa lý, Khoa học tập lớp 5. Chi ngày tiết mời thầy cô với những em download miễn phí cỗ đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5:


Bài viết sát đây

Nội dung

1 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Part A: LISTENING (2,5.pts)

Bạn sẽ xem: Bộ đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022


Task 1: Question 1- 3 Listen and number. There is an example. (0,75 point)

*

Task 2: Question 4 – 7: Listen & tichồng the box. There is one example. (1 point)

0. Which place would you lượt thích lớn visit?

*

*

Task 3: Question 8-10. Listen và Complete . Number 0 is an example . (0,75 point)

1. What bởi you think of Tam? She is K IN D and hard working.

2. This s __ __ __ __ __in my country is very cool & there are a lots of yellow leaves falling off the tree.

3. Quang Ninh Gate looks like a b__ __ __ __ __ . It’s more attractive sầu than I expected.

4. Con Son pagodomain authority is an idea place to lớn visit. It’s more p__ _ __ __ _ __ __ than any other places in North of Viet Nam.

Part B: READING

Question 1-3: Look, read and write the correct words next to their descriptions. There is one example. (0,75 point)

*

Question 4 – 7. Read the text carefully. Tiông xã (√) True or False.There is one example (0,75point)

*

Question 8 – 10: Read và write the suitable words in the gaps as example. (1 point)

life

attractive

peaceful

Spring

Hello. My name’s Thien. It is not easy to lớn answer the question: “ Which one is more exciting, life in the đô thị or (0) life in the countryside? ” but I enjoy living in the countryside very much because life is (8)…………. & the people are friendly. The villages are normally small và quiet.The fields are green, windy và beautiful with flowers in the( 9)…………..và the birds singing in the summer. There are not many people, shops & traffic here . Sometimes I go lớn the Hanoi with my parents. I see a lot of people there so the streets are always so crowded và noisier, things are more expensive. I think It’s more (10)……………. & exciting khổng lồ live sầu in countryside.

Part C: WRITING

Question 1- 4. Reorder the words to lớn make sentences as example. (1 point)

Example:

0. did / What/ do/ people/ when/ there/ you/the/ were?

What did the people vì when you were there?

1. do/ What/ you/ did/ weekend/last/ ?

→ …………………………………………………………………………………………………………………..

2. visited/ Nha trang/ with/ classmates/ my/ I.

→…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Fv Reference Number Visa France Là Gì, Kinh Nghiệm Xin Visa Pháp (Schengen)

3. do/ think/ What/ of/ you/ it/?

→ ………………………………………………………………………………………………………………….

4. than/ beautiful/ I/ is/more/ expected/ Nha trang/

→ …………………………………………………………………………………………………………………..

Question 5 – 10: Write about your last summer holiday ( about 30 – 40 words) (1,5 point).

You may follow the cues below:

Where did you go?Who did you go with?How did you get there?What did you bởi there?What did you think of your last summer holiday?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Part A : LISTENING (2,5.pts)

Task 1: Question 1- 3 Listen & number. There is an example. (0,75 point)

VnDoc.com không update được file nghe mp3.

Task 2: Question 4 – 7 : Listen and tick the box. There is one example. (1 point)

VnDoc.com chưa cập nhật được tệp tin nghe mp3.

Task 3: Question 8-10. Listen and Complete . Number 0 is an example . (0,75 point)

VnDoc.com chưa cập nhật được tệp tin nghe mp3.

Part B : READING (2,5.pts)

Question 1-3: Look, read và write the correct words next lớn their descriptions. There is one example. (0,75 point)

1 – zoo;

2 – library;

3 – summer;

Question 4 -7. Read the text carefully. Tichồng (a) True or False.There is one example( 0,75 point)

4 – True;

5 – False;

6 – False;

7 – True;

Question 8 – 10: Read và write the suitable words in the gaps as example. (1 point)

8 – peaceful;

9 – spring;

10 – attractive;

Part C: WRITING

Question 1-4. Reorder the words lớn make sentences as example. (1 point)

1. What did you vì last weekend?

2. I visited Nha Trang with my classmates

3. What vì chưng you think of it?

4. Nha Trang is more beautiful than I expected.

Question 5 – 10: Write about your last summer holiday ( about 30 – 40 words) (1,5 point).

5 – 10: Học sinc từ trả lời

Dưới đó là ví dụ:

I went khổng lồ Da Nang last summer holiday. I went with my family: my parents, my brother, my cousins. We travelled khổng lồ Da Nang by plane. We enjoyed many kinds of sea foods. They were so delicious. They also went khổng lồ the beach & swam together. This holiday is interesting than I expected. I will come back khổng lồ here in next summer holiday.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *