When Romanos discovered what had happened, he tried khổng lồ recover the situation by making a defiant stvà.

Bạn đang xem: Defiant là gì


Khi Romanos phạt hiện ra vụ bài toán, ông nỗ lực khôi phục lại triệu chứng này bằng cách tiếp tục chuần ngang ngạnh.
Truy cập ngày 27 tháng 10 năm 2011. ^ “Syria"s defiant women risk all to lớn prothử nghiệm against President Bashar al-Assad”.
Because of this, he thinks that the skills of many defiant new wave & punk guitarists were largely overlooked.
chính vì vấn đề đó, anh cho rằng kĩ thuật của rất nhiều tay đùa new wave sầu và punk không được thừa nhận rộng thoải mái.
The defiant lion, 73 feet (22 m) long & half that in height, displays an emotional chất lượng characteristic of Romanticism, which Bartholdi would later bring lớn the Statue of Liberty.
Con sư tử quật cường này còn có chiều dài 22 mét (73 ft) và cao hơn 10 mét, biểu hiện thật hùng hồn đường nét thơ mộng mà sau đây Bartholdi đã và đang lồng vào Tượng Nữ thần Tự vì chưng.
The Bible correctly states: “Happy is the able-bodied man that has put Jehovah as his trust và that has not turned his face lớn defiant people, nor to lớn those falling away to lies.”
Kinh-thánh nói vô cùng đúng: “Phước cho người như thế nào để lòng tin-cậy vị trí Đức Giê-hô-va, chẳng nể-do kẻ kiêu-ngạo, hoặc kẻ xây theo sự dối-trá!”
By a defiant act of direct disobedience—their eating from “the tree of the knowledge of good và bad”—the first couple asserted independence from God’s rule.
Do một hành động ngang ngược, công khai minh bạch bất tuân—nạp năng lượng trái “cây biết điều thiện tại cùng điều ác”—cặp loài fan thứ nhất đang xác định độc lập đối với sự kẻ thống trị của Đức Chúa Ttách.
She has been described as "a feminist before the movement had begun, và according to many, a visionary who influenced the course of Peru"s recent history through the brave và defiant reporting of the magazine she created".
Cô đã được không ít fan diễn tả là "một đơn vị nữ giới quyền trước khi trào lưu ban đầu, một người có trung bình nhìn tác động đến các bước lịch sử dân tộc vừa mới đây của Peru trải qua report gan góc cùng thách thức của tập san cơ mà cô chế tác ra".

Xem thêm: Tiêu Chuẩn Khám Sức Khỏe Nghĩa Vụ Quân Sự Mới Nhất Năm 2021, Cổng Ttđt Bộ Quốc Phòng Việt Nam


Trong một vài trường thích hợp thì hành động nạt của tphải chăng 1 phần là do loại hành động ngang ngạnh hoặc thái độ hung hăng .
She was experiencing the same storm & challenges as Nephi, but her eyes were defiant and her svào arms were protectively wrapped around his shoulders.
Bà cũng trải qua thuộc cơn lốc cùng hầu như thử thách nlỗi Nê Phi, tuy thế hai con mắt của bà đầy nghị lực với cánh tay trẻ trung và tràn đầy năng lượng của bà quàng qua vai ông một biện pháp che chở.
The fortress of Eger remained defiant of Ottoman attacks until 1596 when 7,000 defenders, mostly foreign mercenaries, capitulated to Ottoman forces personally commanded by the Sultan, Mehmed III.
Pháo đài Eger thường xuyên hiên ngang tại vị trước các cuộc tấn công của quân Ottoman cho đến năm 1596 lúc 7.000 quân che chở, chủ yếu tất cả quân nhân đánh mướn, đầu sản phẩm lực lượng Ottoman vị chủ yếu Sulrã, Mehmed III lãnh đạo.
In the Italian Peninsula, the defiant attitude of Popes Gregory II & Gregory III on behalf of image-veneration led khổng lồ a fierce quarrel with the Emperor.
Tại bán đảo Ý, cách biểu hiện thách thức của Giáo hoàng Gregory II và Gregory III đại diện thay mặt phái tôn thờ thánh tượng dẫn cho một cuộc tranh cãi gay gắt với ngọc hoàng.
Each time that Moses appeared before Pharaoh khổng lồ offer hyên an opportunity lớn avert the next plague, Pharaoh proved defiant, holding Moses & his God, Jehovah, in contempt.
Mỗi lần, Môi-se trình làng Pha-ra-ôn làm cho ông cơ hội rời tai vạ sau đó, dẫu vậy ông vẫn tỏ ra ngang ngạnh, khinh rẻ Môi-se và cả Đấng cơ mà Môi-se thờ là Đức Giê-hô-va.
Therefore, Moses & Aaron were not surprised at his defiant reply: “Who is Jehovah, so that I should obey his voice khổng lồ send Israel away?
Do kia, Môi-se với A-rôn đang không ngạc nhiên khi ông vấn đáp một bí quyết ngang ngạnh: “Giê-hô-va là ai mà trẫm nên vâng lời fan, khiến cho dân Y-sơ-ra-ên đi?
Buchler subsequently questioned whether Građê mê had the interests of the club at heart & described his conduct in the meeting as "aggressive & defiant".
Buchler kế tiếp đặt câu hỏi liệu Grayêu thích vẫn bao gồm tiện ích của câu lạc bộ sinh hoạt tyên cùng thể hiện hành vi của chính bản thân mình vào buổi họp là "tích cực và lành mạnh với thách thức".
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *