Nhà tuyển dụng luôn luôn coi kim chỉ nam công việc và nghề nghiệp là yếu tố quan trọng đặc biệt trong CV. Bài viết đang chỉ dẫn một trong những ví dụ mục tiêu nghề nghiệp và công việc giúp cho bạn đạt được bộ CV như ý. Nhưng trước nhất, Lúc tuyển lựa viết kim chỉ nam nghề nghiệp, chúng ta nên để ý số đông chính sách sau:

KISS (Keep it short và simple):Nhà tuyển dụng không thích đọc một phương châm nhiều năm lê thê. Hãy chắc chắn rằng rằng kim chỉ nam của doanh nghiệp đầy đủ nđính thêm gọn và logic. Thông thường một câu là đủ, nên giới hạn trường đoản cú ngữ buổi tối nhiều trong 150 tự.Bạn đã xem: định hướng nghề nghiệp và công việc giờ anh là gì

quý khách đang xem: định hướng nghề nghiệp bởi giờ đồng hồ anh

WIIFT (What’s In It For Them): Mục tiêu của công ty tìm hiểu kim chỉ nam thông thường trong phòng tuyển chọn dụng, do các bạn hiện tại đang bán mức độ lao đụng của bản thân và bên tuyển chọn dụng là người thuê mướn chúng ta. Nó rất cần được tập trung vào câu hỏi “What’s In It For Them”. Cung cấp đầy đủ thông báo của khách hàng mang lại nhà tuyển dụng biết phần nhiều gì phương châm quá trình nhưng nhiều người đang tra cứu kiếm, phần đông địa chỉ bạn mong muốn giành được trong tương lai.

Bạn đang xem: Định hướng nghề nghiệp tiếng anh là gì

Be specific: Việc có tác dụng cùng ngành nghề nào các bạn muốn?


*

Dưới đây là 27 biện pháp viết phương châm nghề nghiệp khách quan trường đoản cú những người dân tra cứu câu hỏi thực tế mà những bạn cũng có thể tđê mê khảo:

#1. OBJECTIVE: General Manager in an established and successful business.

#2. POSITION TARGETS: Director of Lean Manufacturing, Continuous Improvement Change Agent, Value Stream Manager, Lean Manufacturing Champion, Process Improvement Manager, Continuous Improvement Leader, Operations Manager và Management Process Improvement Consultant.

#3. PROFESSIONAL OBJECTIVE: To continue my career with an organization that will utilize my MANAGEMENT, SUPERVISION và ADMINISTRATIVE skills khổng lồ benefit mutual growth và success.

#4. OBJECTIVE: I am currently looking for a full time position in an environment that offers a greater challenge, increased benefits for my family, and the opportunity to lớn help the company advance efficiently & productively.

#5. OBJECTIVE: Director of Operations/General Manager

#6. JOB TARGET: My goal is khổng lồ become associated with a company where I can utilize my skills and gain further experience while enhancing the company’s productivity & reputation.

#7. OBJECTIVE: To secure a position with a stable & profitable organization, where I can be a member of a team and utilize my business experience khổng lồ the fullest.

#8. OBJECTIVE: To further my professional career with an executive level management position in a world class company. Seek khổng lồ diversify my skills in another industry and as part of a larger organization. Relocation desirable.

#9. EMPLOYMENT OBJECTIVE: Long term consulting project or Permanent Position.

#10. OBJECTIVE: I am pursuing a career as an account manager with limited overnight travel. I am seeking to lớn deliver my research, analytical, as well as presentation skills that will benefit in volume, growth, brand, và profits.


*

#11. OBJECTIVE: To contribute superior project và operations management skills & experience in an IT Service Management role.

#13. OBJECTIVE: Seeking Position in systems/ or network engineering / Team Lead

#14. OBJECTIVE: Seek lớn work in an environment that will challenge me further; while allowing me lớn contribute to lớn the continued growth and success of the organization. Obtain a position that will provide me the ability khổng lồ apply my sales and work experience to a growing industry. Look forward khổng lồ working with a company that promotes unique products & services; & provides me with the opportunity to meet and exceed assigned sales goals. Consultative selling approach coupled with the energy và drive as an individual contributor with minimal supervision or team selling environment. Experience with quotas ranging from 15k per month lớn 800k per year with excellent attainment.

Xem thêm:

#15. OBJECTIVE: To lead, challenge & be challenged in a sale strategy or business/market development position. Analyze and improve kinh doanh, sales và operational performance. Develop products, markets and relationships.

#16. OBJECTIVE: An able, enthusiastic, skilled, & reliable computer technician seeking a position that reflects my experience, skills, và personal attributes including dedication, meeting goals, creativity, and the ability to follow through.

#17. OBJECTIVE: Seeking a position in Management


*

#18. OBJECTIVE: To acquire a challenging position in an environment where I can best utilize my skills và education.

#19. OBJECTIVE: VICE PRESIDENT/DIRECTOR. Travel/Relocate Internationally. Operating business philosophy: Amazing things can be accomplished when no one cares who gets the credit.

#trăng tròn. OBJECTIVE: To further my experience & knowledge in the field of electronics và warehouse

#21. OBJECTIVE: Position at a leading organization as a financial analyst or trader & continue my education in the financial field by obtaining the CFA designation.

#22. OBJECTIVE: Obtain a management, analyst or consulting position, in the Healthcare IT industry.

#23. OBJECTIVE: To apply my expertise as ‘Marketing Director’ for a dynamic organization that encompasses hiring a marketing director is an investment. An investment that is crucial lớn the success of almost all aspects of the organization.

#24. OBJECTIVE: I am a consistent, hard-working, highly motivated person. I enjoy working with the public. I feel that I am a friendly, outgoing và dependable person. I feel it is crucial lớn demonstrate the importance of my job duties và expectations. I am looking lớn improve sầu my position in the work force, expand my knowledge & skills. I am also looking to establish long term employment in a friendly environment.

#25. OBJECTIVE: Seeking employment in Transportation Coordination, Equipment Manager, but would enjoy discussing other available positions for which I am qualified.

#26. OBJECTIVE:A strong desire to lớn transsize “as-is” organizations into “to-be” market and industry leaders. Additional interest in organizations looking khổng lồ exp& their global presence.


*

ULI chúc chúng ta kiếm được điểm vào đôi mắt nhà tuyển dụng bởi đa số mẫu câu giờ Anh mục tiêu nghề nghiệp và công việc trong CV.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *