That "s why you might feel dizzy - your brain is getting two different messages and is confused about the position of your head .

Bạn đang xem: Dizzy là gì


Đó là lý do vì sao bạn có thể cảm thấy choáng váng hay chóng mặt – bởi não của bạn nhận được hai tín hiệu khác nhau hoàn toàn và lẫn lộn về tư thế của đầu bạn .
You feel dizzy, you get drunk, you lose your balance, and you will end up hurting yourself and those around you, if you don’t connect your power with humility and tenderness.
Bạn sẽ thấy chóng mặt, mất thăng bằng, bạn đã say, bạn sẽ tự làm hại bản thân cũng như những người xung quanh bạn, nếu bạn không sử dụng quyền lực bằng sự cẩn trọng và đồng cảm.
It requires only a change in consciousness, and that can be any one or a number of symptoms, including feeling foggy, feeling dizzy, hearing a ringing in your ear, being more impulsive or hostile than usual.
Nó chỉ cần một sự thay đổi trong ý thức, và có thể là bất kỳ hay hay một số những triệu trứng, như cảm thấy lờ mờ, cảm thấy choáng váng, nghe những tiếng chuông trong tai, trở nên bốc đồng hay hằn học hơn bình thường.

Xem thêm: Lời Bài Hát Levan Polkka - Lời Bài Hát: Levan Polkka


And potassium deficiency , as athletes know , makes you feel weak and dizzy , and causes muscles to atrophy .
Và sự thiếu ka-li , như những vận động toludenim.comên đã biết , làm bạn cảm thấy yếu và chóng mặt , cũng như gây teo cơ .
If you feel sleepy or dizzy during the day , talk to your doctor about changing the dosage or discontinuing the pills .
Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ hoặc chóng mặt vào ban ngày , hãy nói với bác sĩ về toludenim.comệc thay đổi liều dùng hoặc ngưng loại thuốc này .
Why does that sense of mystery, that sense of the dizzying scale of the universe, need to be accompanied by a mystical feeling?
Tại sao sự bí ẩn, hay quy mô lớn lao của trụ, lại cần phải đi cùng với một trạng thái cảm xúc huyền bí?
Dizziness , fatigue and nausea might make the trip miserable , and even vomiting doesn"t make the affected person feel any better .
toludenim.comệc chóng mặt , mệt mỏi và buồn nôn có thể làm cho chuyến đi trở nên khổ sở , và thậm chí nôn ói ra cũng không làm cho người say xe cảm thấy khoẻ hơn .
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *