Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú toludenim.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Drafter là gì

The conditions of service of draftsmen và of the other members of the drawing office staffs are still under consideration.
We shall consider it further in consultation with the parliamentary draftsmen and interested parties.
That is the best that the draftsman & all concerned in the consolidation can do in the circumstances.
Bring before us a khung of words drafted by your draftsman, và we will tell you if we will accept them or not.
I believe sầu, quoted in tư vấn of his view the opinion of the draftsman, that money derived from loans was really revenue.
Each was probably drafted better by the parliamentary draftsmen of those days than similar provisions could be by parliamentary draftsmen of today.
Are the words "serious disturbance" words which a draftsman would like to adopt in such circumstances as these?
Các quan điểm của các ví dụ ko diễn đạt cách nhìn của những chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press xuất xắc của các bên cấp phép.
*

Xem thêm: Nhà Tiên Tri Trần Dần Là Ai, Thông Tin Về Nhà Tiên Tri Vũ Trụ Trần Dần

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *