"Nhưng Đấng Yên ủi, có nghĩa là Đức Thánh Linch nhưng Cha đã nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy vẫn dạy dỗ dỗ những ngươi các sự, nói lại cho các ngươi ghi nhớ rất nhiều điều ta đã phán thuộc những ngươi" (Giăng 14:26).

Bạn đang xem: Đức thánh linh là ai

*

1. Đức Thánh Linch là ai?

Đức Thánh Linch là Ngôi Ba vào Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linch tất cả thân vị, thần tánh, bốn bí quyết với công việc của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Ttránh.

a. Thánh Linc Đời Đời

"Huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng dựa vào Đức Thánh Linc đời đời, dâng thiết yếu bản thân không tì tích cho Đức Chúa Ttránh, thì đang có tác dụng sạch mát lương trọng tâm bằng hữu khỏi các bước chết, đặng hầu bài toán Đức Chúa Ttách hằng sống, là nhịn nhường nào" (Hê-bơ-rơ 9:14)!

b. Thánh Linc Toàn Tại

"Luật pháp của Đức Giê-hô-va là hoàn toản, bổ linc hồn lại; Sự bằng cớ Đức Giê-hô-va là chắc hẳn rằng, tạo nên kẻ ngớ ngẩn dại trsinh hoạt bắt buộc sáng suốt. Giềng mối của Đức Giê-hô-va là thật thà, tạo cho lòng vui mừng; Điều-rnạp năng lượng của Đức Giê-hô-va trong sáng, tạo cho mắt tự tin. Sự kính hại Đức Giê-hô-va là trong sáng, hằng còn đến đời đời; Các mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chân-thiệt, thảy đều vô tư cả. Các điều ấy quí hơn rubi, thiệt báu hơn kim cương ròng; Lại ngọt rộng mật, hơn nước ngọt của tàng ong" (Thi Thiên 19:7-10).

c. Thánh Linh Toàn Năng

"Thiên sđọng truyền rằng: Đức Thánh Linc vẫn đến bên trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao vẫn che lấp ngươi dưới bóng bản thân, cho nên nhỏ thánh sanh ra, cần xưng là Con Đức Chúa Trời" (Lu-ca 1:35).

d. Thánh Linh Toàn Tri

"Đức Chúa Ttránh đã sử dụng Đức Thánh Linch để tỏ bày phần lớn sự đó mang lại bọn họ, bởi Đức Thánh Linh khảo sát phần nhiều sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa" (ICô-rinh-tô 2:10).

2. Công việc của Đức Thánh Linch là gì?

a. Công câu hỏi của Đức Thánh Linh vào ngoài hành tinh là dự phần hình thành trời đất cùng với Đức Cha cùng Đức Con.

"Vả, đất là vô hình cùng trống không, sự mờ tối ở cùng bề mặt vực; Thần Đức Chúa Ttránh vận hành xung quanh nước" (Sáng-rứa Ký 1:2).

b. Công việc Đức Thánh Linc vào loài tín đồ là cáo trách họ về tội lỗi, soi sáng sủa với hướng dẫn chúng ta đến sự ân hận tin nhận Chúa Giê-xu.

"lúc Ngài đến thì sẽ khiến thế gian từ bỏ cáo về tội lỗi, về sự công bằng cùng về sự phán xét" (Giăng 16:8).

c. Công bài toán Đức Thánh Linc trong tín đồ là:

1. Tái tạo bọn họ trở buộc phải tín đồ bắt đầu để làm cho con cháu Đức Chúa Ttránh.

"(Đức Chúa Trời) Không đề nghị cứu vị việc công bình bọn họ vẫn làm cho, tuy vậy cđọng theo lòng tmùi hương xót Ngài, bởi vì sự rửa về sự lại sanh với sự đổi new của Đức Thánh Linh" (Tít 3:5)"Vì hết thảy kẻ như thế nào được Thánh Linch của Đức Chúa Ttách dắt dẫn, đều là bé của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 8:14).

2. Giải cứu chúng ta ngoài quyền lực của tội lỗi cùng sự chết.

"Vì điều khoản của Thánh Linc sự sống sẽ dựa vào Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi ngoài quy định của việc tội và sự chết" (Rô-ma 8:2).

3. Làm mang đến chúng ta ngày dần mạnh mẽ.

"Tôi cầu xin Ngài tùy sự phú quý giàu sang Ngài khiến bạn bè được quyền phnghiền vì Thánh Linc cơ mà buộc phải mạnh bạo trong lòng" (Ê-phê-sô 3:16);

4. Dẫn họ vào tất cả lẽ thật

"Lúc như thế nào Thần lẽ thật vẫn đến, thì Ngài dẫn những ngươi vào hầu hết lẽ thật; do Ngài không nói từ bản thân, mà lại nói đa số điều tôi đã nghe, với phân trần cho các ngươi phần nhiều sự đang đến" (Giăng 16:13).

5. Nhắc nhsinh hoạt và dạy dỗ dỗ chúng ta Lời Chúa

"Nhưng Đấng Yên ủi, Có nghĩa là Đức Thánh Linch nhưng Cha đã nhân danh ta không đúng xuống, Đấng ấy vẫn dạy dỗ dỗ những ngươi mọi sự, kể lại cho các ngươi nhớ phần đông điều ta vẫn phán thuộc những ngươi" (Giăng 14:26).

6. Khiến bọn họ sanh bông trái tuyệt lành

"Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự sung sướng, an toàn, nhịn nhục, nrộng tự, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ" (Ga-la-ti 5:22).

7. Ban mang đến chúng ta sức mạnh với ân tứ để phục vụ

"Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì những ngươi sẽ nhấn lấy quyền phxay, và có tác dụng triệu chứng về ta trên thành Giê-ru-sa-lem, các xứ đọng Giu-đê, xđọng Sa-ma-ri, mang đến đến cùng trái đất" (Công-vụ các Sứ-đồ dùng 1:8)."Mọi điều đó là quá trình của đồng một Đức Thánh Linc nhưng thôi, theo ý Ngài muốn, phân vạc sự ban mang đến riêng cho mỗi người" (ICô-rinh-đánh 12:11).

8. Dạy họ ước nguyện

"Đừng say rượu, bởi rượu xui mang đến luông tuồng; mà lại nên đầy dẫy Đức Thánh Linh" (Ê-phê-sô 5:18).

9. Kêu Call họ vào chức vụ với không nên đi

"Đương Khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng nạp năng lượng, thì Đức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Ba-na-cha và Sau-lơ đặng làm các bước ta đã Gọi làm" (Công-vụ các Sứ-vật dụng 13:2).

Xem thêm:

10. Hướng dẫn bọn họ mỗi bước một trên tuyến đường chức vụ

"Đoạn, trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì chưng Đức Thánh Linch đã cấm truyền đạo vào cõi A-mê mẩn. Tới gần xứ My-ri rồi, nhị fan mua sửa vào xứ đọng Bi-thi-ni; nhưng lại Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus cấm đoán phép" (Công-vụ những Sứ-vật dụng 16:6-7).

3. Kết trái của lễ Báp-tem bằng Đức Thánh Linc với bởi nước không giống nhau thể nào?

Về pmùi hương diện hình thức, Chịu đựng báp tem bởi nước, họ được xác nhận tham gia Hội thánh hữu hình tại địa pmùi hương này hoặc bất cứ đọng chỗ nào trên thế giới. Về phương thơm diện nằm trong linch, chịu báp-tem bởi Thánh Linh, bọn họ được xác định gia nhập Hội thánh vô hình dung là thân thể của Chúa Giê-xu.

"Vì bác Giăng sẽ làm phép báp-tem bởi nước, dẫu vậy trong không nhiều ngày, những ngươi đang Chịu phxay báp-tem bằng Đức Thánh Linc." (Công-vụ các Sứ-đồ dùng 1:5)Vì vậy, tất cả người sẽ chịu đựng báp-tem bởi nước nhưng chưa Chịu đựng báp tem bởi Thánh Linc nhỏng thuật sĩ Si-môn. "Chính Si-môn cũng tin, cùng lúc đang Chịu đựng phnghiền báp-tem, thì làm việc luôn với Phi-líp; fan thấy hồ hết dấu lạ phnghiền kỳ đang tạo nên sự, thì rước làm lạ lắm" (Công-vụ những Sứ-đồ vật 8:13).

"Vì Đức Thánh Linc không giáng xuống bên trên một ai trong đàn đó; họ chỉ nhơn danh Đức Chúa Jêsus cơ mà chịu phép báp-tem thôi" (Công-vụ các Sứ-đồ 8:16).

Trái lại, mái ấm gia đình Cọt-nây đã chịu đựng báp tem bằng Thánh Linc trước lúc chịu đựng báp tem bởi nước. "khi Phi-e-rơ đương nói, thì Đức Thánh Linh giáng bên trên hồ hết bạn nghe đạo" (Công-vụ các Sứ-vật dụng 10:44).

"Người lại truyền làm phép báp-tem mang lại chúng ta nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Họ bèn nằn nì tín đồ ở lại với bản thân một vài ba ngày" (Công-vụ các Sứ-thiết bị 10:48).

4. Báp tem bằng Thánh Linh là gì?

Báp tem bởi Đức Thánh Linh là: a. Được đầy dẫy Đức Thánh Linh"Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vày mỗi fan đều nghe các môn đồ nói tiếng xđọng mình" (Công-vụ các Sứ-đồ gia dụng 2:6).

b. Thánh Linch giáng trên tín đồ tin Chúa

"lúc Phi-e-rơ đương nói, thì Đức Thánh Linch giáng bên trên hầu như fan nghe đạo" (Công-vụ những Sứ-thứ 10:44).

c. Nhận lãnh Đức Thánh Linh

"Người hỏi rằng: Từ lúc đồng đội tin, tất cả lãnh được Đức Thánh Linc chăng! Trả lời rằng: Chúng ta cũng chưa nghe gồm Đức Thánh Linch như thế nào. Người lại hỏi: Vậy thì đồng đội đang Chịu đựng phnghiền báp-tem nào" (Công-vụ các Sứ-vật 19:2)?

d. Nhận lãnh quyền phxay trường đoản cú bên trên cao

"Còn về phần các ngươi, hãy chờ vào thành mang lại đến Khi được khoác mang quyền phnghiền từ bỏ bên trên cao" (Lu-ca 24:49).

5. Mối contact thân Đức Thánh Linh cùng nếp sống thông thường của một tín đồ là gì?

Nếp sống thông thường của một tín đồ là được báp tem bởi Thánh Linch tuyệt đầy dẫy Thánh Linc, nhưng lại mọi tín đồ ship hàng Chúa bằng hồ hết ân tứ đọng không giống nhau tùy sự ban mang đến của Thánh Linh."Vả, gồm những sự ban cho không giống nhau, cơ mà chỉ tất cả một Đức Thánh Linh" (ICô-rinh-tô 12:4). Nếu người tín đồ chỉ trực thuộc về Hội thánh hữu hình thì chưa được cứu giúp rỗi, vày tất cả Thánh Linch ngự trong tâm địa thì chưa thuộc về Chúa Giê-xu."Về phần đồng đội, nếu thiệt trái Thánh Linh Đức Chúa Trời nghỉ ngơi vào bản thân, thì ko sống theo xác thịt đâu, nhưng mà theo Thánh Linh; tuy nhiên nếu ai không tồn tại Thánh Linh của Đấng Christ, thì tín đồ ấy chẳng trực thuộc về Ngài" (Rô-ma 8:9).

6. Đầy dẫy Đức Thánh Linch cùng với gồm Thánh Linh khác nhau thế nào?

Mỗi tín đồ đều được Thánh Linh ngự vào lòng trong lúc mình chịu báp tem bằng Thánh Linh. Tuy nhiên chưa hẳn phần đa fan đều được đầy dẫy Thánh Linh ngay trong khi kia, ngoài ra tùy thuộc vào đức tin cùng sự dâng bản thân mang đến Chúa của mỗi người.Kinc Thánh khắc ghi tía lần Phi-e-rơ được đầy dẫy Thánh Linh: "Bấy giờ đồng hồ Phi-e-rơ, đầy dẫy Đức Thánh Linch, nói rằng: Hỡi những quan lại cùng những trưởng lão" (Công-vụ các Sứ-đồ dùng 4:8),"khi sẽ cầu nguyện, thì chỗ team lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linch, giảng đạo Đức Chúa Ttránh bí quyết dạn dĩ" (Công-vụ các Sứ-đồ 4:31)."Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linch, khởi sự nói các vật dụng tiếng khác, theo nlỗi Đức Chúa Ttách cho doanh nghiệp nói" (Công-vụ các Sứ-đồ dùng 2:4).

Kinh Thánh chép hai lần Phao-lô được đầy dẫy Thánh Linh:

"A-na-nia bèn đi, vào nhà, rồi đặt tay trên bản thân Sau-lơ nhưng nói rằng: Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Jêsus nầy, đang chỉ ra cùng anh bên trên tuyến phố anh đi sắp tới, đang sai tôi đến, hầu mang lại anh được sáng sủa đôi mắt lại với đầy Đức Thánh Linh" (Công-vụ các Sứ-thiết bị 9:17)."Bấy giờ, Sau-lơ cũng Call là Phao-lô, đầy dẫy Đức Thánh Linch, đối mặt nhìn fan nói rằng: Đó là tùy cường độ dâng bản thân với nhu cầu chức vụ của nhị ông" (Công-vụ những Sứ-đồ vật 13:9).

7. Làm sao để được đầy dẫy Đức Thánh Linh?

Muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh, họ cần biết:

a. Không cần mong chờ vì Thánh Linch vẫn ngự xuống nhì nngu năm rồi.

b. Không cần xin Đức Chúa Ttránh đổ thêm Thánh Linc vào lòng bọn họ, vị Thánh Linh ngự vào trong tâm địa rồi."Anh em há chẳng biết bản thân là đền thờ của Đức Chúa Ttránh, cùng Thánh Linh Đức Chúa Trời làm việc trong bằng hữu sao?" (ICô-rinh-tô 3:16)

c. Không cần kêu la ầm ỉ nlỗi những thầy phù tbỏ Ba-anh."Vậy, bọn chúng kêu bự tiếng; và theo thói lệ chúng ta, lấy gươm giáo gạch men vào bản thân mang đến đến chừng máu rã ra." (I Các Vua 18:28)

d. Chỉ cần họ tận hiến và phục tùng Thánh Linc trọn vẹn, do đầy dẫy Thánh Linch chưa phải là bọn họ được Ngài nhiều rộng, mà lại Ngài được họ nhiều hơn. Không cần bọn họ được quyền thực hiện Ngài theo ý muốn bản thân, tuy nhiên Thánh Linc toàn quyền áp dụng chúng ta theo ý muốn Ngài. Như thế, đầy dẫy Đức Thánh Linc là bọn họ được Ngài hướng dẫn, dạy dỗ dỗ, cảnh báo, kiểm rà soát, hành vi vào bọn họ cách hoàn toản, còn họ chỉ tận hiến với phục tùng Ngài trọn vẹn.

8. Dấu hiệu của một fan đầy dẫy Thánh Linh là gì?

a. Các sứ đồ được thần lực huấn luyện và đào tạo, trị dịch, đuổi quỉ, kêu kẻ chết sống lại, dầu nên bị bắt bớ lao tù, giết chết nlỗi Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Phao-lô,...

b. Các chấp sự được phép lực Ship hàng Chúa vào Hội thánh. Giảng dạy, làm chứng một biện pháp kết trái dầu phải bị bắt bớ, giết chết nhỏng Ê-tiên, Phi- líp,...

c. Các tín đồ được quyền năng sống yêu thương thương thơm hiệp một, vui mắt ca hát như Hội thánh đầu tiên tại thành Giê-ru-sa-lem.

"Vả, những người dân ấy bền lòng duy trì lời dạy của các sứ đọng đồ, sự thhậu thổ của anh em, lễ bẻ bánh, với sự cầu nguyện. Mọi tín đồ đều kính hại vì chưng có nhiều sự kỳ phnghiền kỳ lạ làm ra vì chưng các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, mang đông đảo thứ có tác dụng của thông thường. Bán hết gia sản điền sản bản thân mà lại phân vạc cho nhau, tùy sự cần đến của từng tín đồ. Ngày nào thì cũng vậy, cứ đọng chăm chỉ đến đền thờ; còn trong nhà, thì bẻ bánh với dùng bữa chung với nhau giải pháp thú vui thực thà, ngợi khen Đức Chúa Ttránh cùng được đẹp nhất lòng cả dân bọn chúng. Mỗi ngày Chúa đem hồ hết kẻ được cứu vãn tiếp tế Hội thánh" (Công-vụ những Sứ-vật 2:42-47).

"Vả, tín đồ tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý bên nhau. Chẳng ai kể của bản thân mình là của riêng; nhưng mà kể đa số đồ là của bình thường cho nhau. Các sứ đọng đồ lại đem quyền phép rất phệ cơ mà làm cho hội chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ; với hết thảy đều được phước to. Vì vào tín đồ không có bất kì ai thiếu thốn cả, vày những người dân gồm ruộng tuyệt đơn vị, đều buôn bán đi, bán tốt bao nhiêu tiền cũng tạo nên đặt bên dưới crộng các sứ đồ; rồi tùy theo sự sử dụng của mỗi fan nhưng phân phát mang đến. Vậy tất cả Giô-sép nhưng các sứ đồ đánh tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về chúng ta Lê-vi, quê nhà trên Chíp-rơ" (Công-vụ các Sứ-thiết bị 4:32-36),

"Sau-lơ vốn phê chuẩn về sự Ê-tiên bị giết. Trong dịp đó, Hội thánh sinh sống thành Giê-ru-sa-lem chạm mặt cơn bắt bớ đữ tợn; trừ ra các sđọng đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong số miền Giu-đê cùng xứ đọng Sa-ma-ri. Dầu vậy, có mấy người tin kính chôn xác Ê-tiên với mếu máo fan quá bội. Nhưng Sau-lơ có tác dụng tàn sợ Hội thánh: sấn vào các nhà, cần sử dụng sức khỏe bắt đờn ông đờn bà nhưng vứt tù" (Công-vụ các Sứ-đồ 8:1-3).

Trải qua đôi mươi thế kỷ, dầu đề nghị sống trong những quy trình tiến độ rất là khó khăn, nguy hiểm, Hội thánh của Chúa vẫn giữ lại nếp sống đầy dẫy Đức Thánh Linc nlỗi Ga-la-ti 5:2; Ê-phê-sô 5:18-trăng tròn, nhất là trung tín đến đến chết."Ngươi chớ không tự tin điều bản thân đã Chịu khổ. Nầy, ma quỉ vẫn quăng nhiều kẻ trong những ngươi vào ngục, hầu cho những ngươi bị demo thách; các ngươi sẽ ảnh hưởng thiến nạn vào mười ngày. Khá giữ lại trung tín mang đến đến chết, rồi ta vẫn ban cho ngươi mũ triều thiên của sự việc sống" (Khải-huyền 2:10).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *