Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự toludenim.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tín.


Bạn đang xem: Duet là gì

two people who sing or play musical instruments together, or a piece of music written for two people
The manuscript texts for these works usually contain only generic titles like " duet" or " concerted piece" for the musical numbers.
As the duet begins, the libretto"s earlier language of visions and thought is almost entirely taken over by the language of sounds, listening, voices.
He added at least one piano concerlớn và three solo piano sonatas to his portfolio, soon after a sonata for piano duet.
The laông chồng of a decisive sầu cadence at the end of the accompagnato eases the way for the duet to slide bachồng inlớn accompanied recitative.
Các ý kiến của những ví dụ không bộc lộ cách nhìn của những chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press tuyệt của các công ty cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *