Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú toludenim.com.

Bạn đang xem: Embarrassment là gì

Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tín.

Xem thêm: Jun Vũ Là Ai - Thông Tin Tiểu Sử Jun Vũ


The only way out of the resulting embarrassments is lớn admit that our own societies also understand power at least partly in " magical " terms.
There have sầu been enough difficulties between employers and employed in the past without creating fresh embarrassments.
Do they wish khổng lồ avoid these embarrassments so that food taxes may be imposed with the minimum amount of political inconvenience?
You may only be pushing gold up still further in terms of commodities và, without relieving yourself, adding to lớn the embarrassments of the world.
They have sầu many problems, và in certain areas of government embarrassments have arisen as a result of that system.
We must 3D our minds to abjure that principle whatever consequent difficulties or embarrassments arise.
The assumption is that our rôle is that of a lender or provider, which is always a comfortable one, không lấy phí of any embarrassments.
The embarrassments of the developing countries are the fruit of what has been done by the international organisations.
I am not saying that there have sầu been major embarrassments, but the licensing system was not logical, nor was it consistently applied.
His embarrassments would, therefore, be reduced if we nationalised more industries, because we should then know exactly how to lớn adjust the priorities.
Các quan điểm của các ví dụ ko mô tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press giỏi của các nhà trao giấy phép.

embarrassment

Các trường đoản cú thường được áp dụng cùng với embarrassment.

Xem thêm: Xuân Xí Xớn - Xí Xớn Nghĩa Là Gì


No person of any compassion could feel anything but acute embarrassment at visiting many of our city-centre prisons.
Những ví dụ này tự toludenim.com English Corpus với tự các nguồn trên website. Tất cả hầu hết chủ kiến trong những ví dụ ko bộc lộ chủ kiến của những chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press tốt của tín đồ cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ và Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: TỔNG HỢP
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *