Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự toludenim.com.Học những tự bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tín.

Bạn sẽ xem: Err& là gì

The findings on " running errands " show the importance of marriage for this instrumental task associated with the household. They generally spend a large part of their time hanging round the chief"s house, waiting khổng lồ run errands for hlặng. I refer lớn the errands of mercy và rescue operations which are not widely known throughout the country. The visits for all kinds of matters, meetings, và circumstances, errands to lớn constituencies, & so on, are much more now. In the case of single people living on their own who have sầu no one lớn do errands for them, that can be a real hardship. Other associations not merely visit old people, but discover and bởi vì what is wanted, such as shopping & running errands. They bởi various things, và one thing is visiting old people in their homes và running their errands for them. They cleaned the wards, looked out for patients" needs & ran errands for them—until the contracting-out process began. Judgment & character will have the chance of making và acquiring such strength that the thoughtless acceptance of bookmakers" errands will be largely checked. Các cách nhìn của các ví dụ ko diễn đạt ý kiến của những biên tập viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press tuyệt của những công ty trao giấy phép.

Bạn đang xem: Errands là gì

*

*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

Xem thêm: Unlicensed Product Microsoft Office 2010 Là Gì ? Sửa Thế Nào?

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng China (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Nước Hàn Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave sầu a Reply Cancel reply

Your tin nhắn address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *