Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use trường đoản cú toludenim.com.

Bạn đang xem: Fine là gì

Học các từ bạn cần tiếp xúc một biện pháp lạc quan.


I understood in general what she was talking about, but some of the finer details/points were beyond me.
Copying cash is a federal offense and carries prison terms of up to 15 years and up to lớn $5,000 in fines.

Xem thêm: About Autodesk Content Service Là Gì ? Hướng Dẫn Tải & Dùng Phần Mềm A


Bank officers said the decision lớn pay the fine would not affect its plans to pay off the loans within two years.
be subject to/face a fine Employers can face fines & other sanctions for hiring any of the 8 khổng lồ 10 million illegal immigrants who are estimated to live sầu in this country.
be fined £100/$75,000, etc. (for sth) Individuals can be charged interest và fined up khổng lồ £1,000 for late submission of their tax return.
*

an ancient story or set of stories, especially explaining the early history of a group of people or about natural events & facts

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *