Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use tự toludenim.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Firecracker là gì

They had spread themselves amuốn peaceful demonstrations and subsequently threw firecrackers inlớn the demonstrators khổng lồ get them lớn disperse.
Diwali is celebrated with new clothes, spectacular firecrackers và a variety of sweets in the company of family và friends.
Other occasions where firecrackers are allowed to lớn be set off are determined by the tourism board or other government organizations.
He installed hassler devices that emitted high-pitched sounds whenever someone talked too loud, and even blew up an annoying public address speaker with firecrackers.
Fengpao is the ceremony lớn start lớn burn thousands of soaring firecrackers hung on a five sầu khổng lồ twenty-five meters high wooden stvà.
After the invention of gunpowder, gunpowder firecrackers had a shape that resembled bamboo và produced a similar sound, so the name exploding bamboo was retained.
On away trips, he would set off firecrackers in public places and then pretend to lớn be dead, inevitably drawing a crowd.
Các quan điểm của các ví dụ không bộc lộ quan điểm của những biên tập viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press hay của những công ty cấp phép.
*

Xem thêm: Tiêu Su Nam Cam - Tiểu Sử Ông Trùm Năm Cam

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *