foil tức là gì, quan niệm, các thực hiện cùng ví dụ vào Tiếng Anh. Cách phạt âm foil giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của foil.

Bạn đang xem: Foil là gì


Từ điển Anh Việt

foil

/fɔil/

* danh từ

lá (kyên ổn loại)

tin foil: lá thiếc

gold foil: lá vàng

nền, đồ vật làm nền (đồ gia dụng bạn nữ trang, nhẫn kyên cưng cửng...)

người có tác dụng tôn người không giống lên; mẫu làm cho tôn loại không giống lên (Khi đem so sánh đông đảo đường nét tương phản)

(loài kiến trúc) trang trí hình lá

* ngoại rượu cồn từ

có tác dụng nền, có tác dụng nổi bật bởi nền

có tác dụng tôn vinh (bằng cách đối chiếu phần đa nét tương phản)

(loài kiến trúc) trang trí bằng hình lá

tnạm (gương)

* danh từ

đường chạy (của loài vật bị săn)

khổng lồ run the foil: lại chạy lại con phố cũ

(từ bỏ cổ,nghĩa cổ) sự vượt mặt, sự đánh lui

* nước ngoài cồn từ

làm cho (chó săn) lạc hướng

đánh bại, đẩy lui; ngăn đứng; có tác dụng thất bại (một thủ đoạn, một planer...)


Từ điển Anh Việt - Chuim ngành

foil

* kỹ thuật

giấy klặng loại

kyên ổn loại lá

lá

lá (kyên loại)

lá klặng loại

màng mỏng

phoi


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học trường đoản cú vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học tự new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với đánh giá.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ bỏ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng số 590.000 từ bỏ.

Xem thêm: T-Storm Là Gì, Nghĩa Của Từ Thunderstorm, Thunderstorm Là Gì, Nghĩa Của Từ Thunderstorm


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tra cứu tìm với để thoát khỏi.Nhập từ bỏ đề nghị kiếm tìm vào ô tra cứu tìm cùng coi những tự được gợi ý hiển thị dưới.khi con trỏ đang nằm trong ô tra cứu tìm,áp dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> nhằm dịch rời thân những từ được lưu ý.Sau đó dấn (một đợt nữa) giúp thấy cụ thể tự đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô search tìm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ đề xuất search vào ô tra cứu tìm cùng xem những từ được gợi ý chỉ ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn coi.
Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa quá ngắn các bạn sẽ không nhận thấy tự bạn muốn tìm kiếm vào danh sách nhắc nhở,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo sau để chỉ ra tự đúng đắn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *