Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự toludenim.com.Học những tự bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tín.
Bạn đang xem: Folio là gì

The 192 folgame ios of the gradual and antiphoner reproduced in facsimile are of uneven quality in terms of legibility.
In the first three foltiện ích ios, it also wears a red skir t bordered by shells which identifies it with the tzitzimime.
Second, in the grain containers, the icon for beans is identical across all of the folios, và one finds only small differences in the grains of corn.
One of the implications of this is that the presence of the added bifolium was anticipated before the copying of the page some five sầu folios earlier was completed.
The depiction of the human eye is the same on all three pages, và the glyph consisting of an eagle head is the same on folquả táo 1v & 2r.
The songbook contains 228 folquả táo with a total of 1205 lyrics that date from the 13th và 14th centuries.
Các ý kiến của các ví dụ không diễn tả cách nhìn của những biên tập viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press tốt của các đơn vị trao giấy phép.
*

to lớn press something, especially a mixture for making bread, firmly and repeatedly with the hands & fingers

Về câu hỏi này


Xem thêm: Thông Tin Tiểu Sử Ca Sĩ Quỳnh Trang Bolero Là Ai? Sự Nghiệp Âm Nhạc Và Cuộc Sống Đời Thường

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Út "Trọc" Đinh Ngọc Hệ Là Ai ? Tiểu Sử, Lý Lịch Của Út Trọc, Vũ

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: TỔNG HỢP
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *