Cthị xã là đơn vị bản thân bao gồm dòng xô bể, chắp vá cũng được 7-8 lớp. Về thực chất, nó vẫn đựng nước được. Nhưng ko kể đặc điểm này ra, nó trông nlỗi vật dụng vứt.

Mẹ bản thân thì vẫn khoái dùng dòng xô này, với ko nỡ quăng quật nó đi :3

Nhưng mỗi lần về quê mình lại chẳng mong mỏi cần sử dụng nó tí nào? Kỳ cục zậy đó? Cùng là một cái xô bể, mà lại bao gồm fan mong dùng, tất cả tín đồ không.

Đó là sự việc của Quality of Service. Ánh xạ qua nhân loại ứng dụng, nó chính là Non-Functional Requirement

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *