Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú toludenim.com.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Generous nghĩa là gì

Although increasing plan generosity and enhancing plan communication can significantly boost employees" appreciation of their retirement programs, there is a tradeoff to lớn consider.
Again we find that greater plan generosity & more effective sầu communication are associated with higher levels of plan appreciation.
Raising plan generosity also boosts employees" appreciation of their retirement program but its effect is more modest.
Moreover, during the 1980s transfer programmes were relatively stable, indicating that their relative sầu generosity was in some sort of equilibrium before the crisis.
We refrain from hasty conclusions about the greater generosity & lesser dependency needs of women, but clearly these gender differences invite greater scrutiny.
It is more consistent with human dignity for us to satisfy our wants through the market than through pre-market relations of generosity, patronage và dependence.
Insufficient generosity và uninformed views amongst the public were hindering social democracy as much as inadequate levels of economic growth or mistaken policies.
But khổng lồ those who knew her, it was even more her humour, her enthusiasm, her generosity, and her integrity for which she will be remembered.
Figures 14 và 15 present the results for the different financing scenarquả táo, while maintaining the generosity of pensions at a high màn chơi (baseline).
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu thị ý kiến của các biên tập viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press tốt của những công ty cấp phép.

Xem thêm: Sự Tích Mẫu Cửu Trùng Thiên Là Ai ? Bài Văn Khấn Mẫu Trùng Thiên

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *