Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự toludenim.com.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tin.


Bạn đang xem: Gently là gì

Two excompetition ballroom dancers who now teach " sequence " said, for example, that it is gentler & friendlier, và they criticised the " cattiness " of competition ballroom khiêu vũ.
All such commentators divided the " gentle " from the " commons " according to formulaic social categories derived from legal và feudal distinctions.
One is stronger và a brute và the other is gentler và wants lớn convince the woman to be his wife.
His favorite approach has been to explore the innocuous-seeming use of another person to lớn fill one"s gentler emotional needs.
British customers generally consider it to lớn be obnoxious and overbearing, instead usually preferring the gentler expression enjoy the rest of your afternoon.
The gentler turn allows easier & quicker parking, narrower aisles, and thus higher density than perpendicular parking.
Despite their enormous numbers, the role of the lesser gentry in the epic battle of commercial versus gentle mores is virtually never mentioned.
The little sweep of gentle birth expresses something of this fear when he catches sight of his reflection in a mirror.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu lộ ý kiến của những biên tập viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press xuất xắc của các bên trao giấy phép.

Xem thêm: Quá Khứ Cơ Cực Ít Người Biết Của Hiện Tượng Mạng Minh Hiếu Bảy Miếng Đất Là Ai ?

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *