Sách xuất phiên bản của Bộ môn Thiết bị điện-Điện tử

Máy năng lượng điện 1. Koxtenko, Piottrovski. BM Kỹ thuật năng lượng điện dịch. NXB Giáo dục. Hà nội. 1958. 288 trang

Máy năng lượng điện 2. Koxtenko, Piottrovski. BM Kỹ thuật điện dịch. NXB giáo dục và đào tạo. Hà nội. 1958

Thiết kế sản phẩm công nghệ điện.Bạn vẫn xem: Giáo trình máy điện đại học bách khoa hà nội

Bùi Tiến Chiển, Trần Khánh Hà, Nguyễn Vnạp năng lượng Sáu. NXB ĐHBK HN. 1964. 263 trang

Bài tập sản phẩm điện.

Bạn đang xem: Giáo trình máy điện đại học bách khoa hà nội

BM Kỹ thuật năng lượng điện. NXB ĐHBK HN. 1964. 169 trang

bài tập lâu năm Kỹ thuật năng lượng điện.Phạm Đức Gia, Phan Tử Thú.NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1964. 178 trang

Thiết kế lắp thêm năng lượng điện.Trần Khánh Hà. NXB ĐHBK HN. 1964. 204 trang

Thiết kế sản phẩm điện.Đặng Văn Đào, Trần Thức. NXB ĐHBK HN. 1964. 326 trang

Thiết kế máy năng lượng điện không đồng bộ.Trần Khánh Hà. NXB ĐHBK HN. 1967. 89 trang

Kỹ thuật điện đại cưng cửng.Đặng Văn Đào, Phan Ngọc Bích. NXB ĐHBK HN. 1967. 367 trang

Thiết kế trang bị biến áp.Bm Máy điện-Khí rứa điện. NXB ĐHBK Hà Nội. 1967. 307 trang

Tính tân oán nâm châm năng lượng điện.Bm Máy điện-Khí nuốm năng lượng điện. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1969. 134 trang

Thiết kế thiết bị ngắt cao áp.Bm Máy điện-Khí cầm năng lượng điện. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1969. 264 trang

Kỹ thuật năng lượng điện.Đặng Văn uống Đào, Lương Ngọc Hải, Huỳnh Ngọc Đường. NXB ĐH và THcông nhân. 1969.365 trang

Giáo trình Máy điện. Vũ Gia Hanh. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1969

Giáo trình Máy điện.Bm Máy điện-Khí nuốm năng lượng điện. NXB ĐHBK HN. 1969; 1971; 1986. 310 trang

Máy điện. Dùng mang đến SV tại chức. Bm Máy điện-Khí gắng năng lượng điện. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1970. 312 trang

Công nghệ chế tạo Máy điện-Khí gắng điện.Bm Máy điện-Khí gắng năng lượng điện. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1970. 204 trang

Trung tâm kim chỉ nan công cụ năng lượng điện.Bm Máy điện-Khí vắt năng lượng điện. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1970. 299 trang

Khí nuốm điện hạ áp.Bm Máy điện-Khí cố năng lượng điện. NXB ĐHBK HN. 1972. 254 trang

Khí cụ điện cao thế.Bm Máy điện-Khí cố kỉnh điện. NXB ĐHBK Hà Nội. 1973. 281 trang

Công nghệ sản xuất nguyên tắc năng lượng điện.Bm Máy điện-Khí nỗ lực năng lượng điện. NXB ĐHBK HN. 1973. 451 trang

Kỹ thuật điện.Đặng Văn Đào. NXB ĐHBK Hà Nội. 1974. 257 trang

Khí nắm điện. Bm Máy điện-Khí cố gắng điện. NXB ĐHBK HN. 1975. 272 trang

Công nghệ chế tạo máy biến hóa áp.Bm Máy điện-Khí gắng năng lượng điện. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1975. 219 trang

Giáo trình đồ vật điện bé dại.Dương Đình Vnạp năng lượng. NXB ĐHBK Hà Nội. 1976. 269 trang

Giáo trình Khí thế năng lượng điện.Bm Máy điện-Khí cố gắng điện. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1978

Phần tử từ động. Nguyễn Tiến Tôn, Phạm Văn uống Chới. Bm Máy điện-Khí cầm cố điện. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1980. 283 trang

Giáo trình xây dựng thứ năng lượng điện.Trần Khánh Hà. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1980. 422 trang

Sổ tay thợ cuốn nắn dây vật dụng điện. A.S. Kokorep.

Xem thêm: Soạn Văn 8 Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản Ngắn Nhất, Soạn Bài Lớp 8: Xây Dựng Đoạn Văn Trong Văn Bản

Phan Hoài Bắc. NXB Công nhân chuyên môn.

1983. 303 trang

Thiết kế vật dụng đổi mới áp năng lượng điện lực.Phan Tử Thụ. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1985. 230 trang

Giáo trình quy định năng lượng điện.Bm Máy điện-Khí vậy năng lượng điện. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1985. 256 trang

Máy điện. Bm Máy điện-Khí cụ điện. NXB ĐHBK TP Hà Nội. 1986. 416 trang

Pmùi hương pháp khẳng định với hạn chế những lỗi hỏng vào Máy điện. Phan Đoài Bắc, Nguyễn Đức Sỹ. NXB Công nhân chuyên môn. 1986

Thiết kế cơ chế điện. Bm Máy điện-Khí ráng điện. NXB ĐHBK Hà Nội. 1987.

Thiết kế điều khoản năng lượng điện hạ áp. BM Thiết bị điện. NXB ĐHBK Thành Phố Hà Nội. 1987. 329 trang

Kỹ thuật năng lượng điện. Phần bài xích tập.Đặng Vnạp năng lượng Đào. Lê Vnạp năng lượng Doanh. NXB Khoa học cùng nghệ thuật. Hà nội. 1991; 1993. 172 trang.


*

Kỹ thuật năng lượng điện.Đặng Văn Đào. Lê Văn uống Doanh. NXB Giáo dục đào tạo. 1992; 1995; 1997; 1999; 2000; 2001; 2002; 2006. 188 trang

Máy năng lượng điện 1. Ivanov Smolenski. Vũ Gia Hanh, Phan Tử Thụ. NXB Khoa học tập cùng nghệ thuật. Hà nội. 1992;1995. 364 trang.


*

Máy điện 2. Ivanov Smolenski. Vũ Gia Hanh, Phan Tử Thụ. NXB Khoa học cùng chuyên môn. Hà nội. 1993. 246 trang.


*

Máy năng lượng điện 3. Ivanov Smolenski. Vũ Gia Hanh, Phan Tử Trúc. NXB Khoa học cùng chuyên môn. Hà nội. 1992; 1995. 436 trang.

Động cơ ko đồng hóa 3 pha, 1 trộn hiệu suất nhỏ. Trần Khánh Hà. NXB Khoa học tập và kỹ thuật. Hà nội. 1993; 2002. 291 trang.


*

Điện tử hiệu suất cùng tinh chỉnh và điều khiển bộ động cơ năng lượng điện. Cyril Lander.Lê Vnạp năng lượng Doanh. NXB Khoa học tập cùng nghệ thuật. Hà nội. 1993; 1997. 490 trang.


*

101 thuật tân oán cùng chương trình Pascal.Lê Vnạp năng lượng Doanh. Trần Khắc Tuấn. NXB Khoa học tập cùng chuyên môn. Hà nội. 1993; 1995; 1996; 2000. 267 trang.


Kỹ thuật vi điều khiển.Lê Văn Doanh, Phạm Khắc Cmùi hương. NXB Khoa học với chuyên môn. Hà nội. 1998. 306 trang.

Từ điển Kỹ thuật điện-điện tử-Viễn Thông Anh –Việt-Pháp-Đức.Lê Văn uống Doanh, ......... NXB Khoa học và nghệ thuật. Hà nội. 1998. 383 trang.

Giáo trình lắp thêm điện. Tập 1. Vũ Gia Hanh. Trần Khánh Hà. Phan Tử Trúc. Nguyễn Vnạp năng lượng Sáu. Trường Đại học Bách khoa Hà nội. 1998. 216 trang.

Giáo trình trang bị điện. Tập 2. Vũ Gia Hanh. Trần Khánh Hà. Phan Tử Thú. Nguyễn Văn uống Sáu. Trường Đại học Bách khoa Hà nội. 1998. 267 trang.


Máy điện. Tập 1.Vũ Gia Hanh. Trần Khánh Hà. Phan Tử Trúc. Nguyễn Văn uống Sáu. NXB Khoa học tập và nghệ thuật. Hà nội. 1998; 2003; 2005; 2006. 336 trang.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *