Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ toludenim.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.


Bạn đang xem: Glad là gì

Editors would be glad to lớn co-operate if they believed that this might enhance the reputation & increase the readership of their papers.
I would be glad to lớn know what type of tree you would prefer in order khổng lồ provide a lively và friendly aspect khổng lồ the whole.
It is particularly good lớn see the emphasis on preverbal & conceptual development alongside communication, which many parents & assistants are glad to have explained.
Revealingly, the center scholars named have sầu been glad to embrace the work of such emigrant scholars.
We would be glad lớn see much more evidence from different environments and different types of finegrained material.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu đạt cách nhìn của những chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press tốt của các đơn vị trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: The Rake Là Gì, Nghĩa Của Từ Rake, Nghĩa Của Từ Rake In Trong Tiếng Việt

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *