*

Bạn đang xem: Attention required!

*

*

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce – toludenim.com na wsparcie programów podejmujących kwestię czystej energii i zmian klimatycznych


*


Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł z programu „Kangur”, autobusy elektryczne będą woziły dzieci bởi szkół w kolejnych 16 gminach. Środki na zakup zeroemisyjnych autobusów pochodzą z programu priorytetowego „System <…>


Program wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje oraz publikacje <…>


Program wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje oraz publikacje <…>


Celem konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy w swojej pracy wyróżniają się: 1. Otwartą postawą mãng cầu prowadzenie zajęć z uczniangươi w oparciu o nowoczesne, angażujące metody nauczania, zgodne z potrzebangươi młodych ludzi wychowywanych w <…>


Konkurs skierowany jest vì pasjonatów sztuki filmowej oraz historii, którzy poprzez swoje prace chcą pokazywać i popularyzować dorobek materialny oraz duchowy poprzednich pokoleń. Tematem konkursu jest dziedzictwo kulturowe, rozumiane jako dobra kultury, nauki <…>


Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce – toludenim.com mãng cầu wsparcie programów podejmujących kwestię czystej energii i zmian klimatycznych

Program wspiera projekty podejmujące kwestię czystej energii i zmian klimatycznych w Polsce. Wnioski o dofinansowanie w wysokości bởi 20.000 dolarów amerykańskich mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne oraz media. Wszyscy wnioskodawcy <…>


toludenim.com można przeznaczyć mãng cầu projekty dotyczące następujących kategorii tematycznych: 1. Aktywność fizyczmãng cầu. 2. Bezpieczeństwo. 3. Edukacja. 4. Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej. 5. Środowisko naturalne. 6. Zdrowie. 7. Inne odpowiadające celom programu. Rodzaj wsparcia: <…>


Celem programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym mãng cầu równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego <…>


Xem thêm: Cuộc Hôn Nhân 33 Năm Của Nghệ Sĩ Chí Tài Và Ca Sĩ Phương Loan

Program wspiera nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołangươi, nauczycielami, innyngươi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania <…>


PROW – Restrukturyzacja małych gospodarstw (Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw)

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie projektów z zakresu poprawy lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego oraz wsparcia infrastruktury placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne, domy <…>


Konkurs przewiduje wsparcie projektów mających na celu poprawę poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej, dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami. Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 10.000.000 <…>


Program finansuje zakup sprzętu wykorzystywanego w szczególności vì walki z pożarangươi, klęskangươi żywiołowymày i innyngươi miejscowymày zagrożeniami. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki straży pożarnej – państwowe oraz ochotnicze. Wnioski możmãng cầu składać wyłącznie <…>


Program przewiduje preferencyjne pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych mãng cầu terenach wiejskich (bởi vì 20.000 mieszkańców) takich jak: budowa i modernizacja placówek oświatowych, szkół podstawowych, liceów oraz zawodowych szkół rolniczych <…>


Konkurs przewiduje wsparcie projektów mających mãng cầu celu poprawę poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej, dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościangươi. Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 10.000.000 <…>


Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce – toludenim.com na wsparcie programów podejmujących kwestię czystej energii i zmian klimatycznych

Program wspiera projekty podejmujące kwestię czystej energii i zmian klimatycznych w Polsce. Wnioski o dofinansowanie w wysokości bởi 20.000 dolarów amerykańskich mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne oraz media. Wszyscy wnioskodawcy <…>


Dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich (X otwarty konkurs)

Konkurs przewiduje wsparcie projektów mających na celu poprawę poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej, dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościangươi. Rodzaj wsparcia: DOTACJA Finansowanie: ZALICZKA Budżet programu: 10.000.000 <…>


W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów związanych z edukacją w obszarze profilaktyki HIV/AIDS. Wkład własny nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. Wnioski o toludenim.com mogą składać organizacje pozarządowe, jednostki samorządu <…>


Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce – toludenim.com na wsparcie programów podejmujących kwestię czystej energii i zmian klimatycznych
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *