Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ toludenim.com.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Hate

UK One of my pet hates (= one of the main things I dislike) is people who use your name all the while when they"re speaking lớn you.
They find it unpleasant lớn continue sharing each other"s lives, but they vì not start hating their ex-partner.
The other factor that bedevils any system, and which has become one of my pet hates over the years, is jargon.
Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu đạt ý kiến của những chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press tuyệt của các công ty cấp phép.
nefret etmek, (bir şeyi yapmak zorunda olmakchảy dolayı) nefret etmek, istemeden yapmak zorundomain authority olduğunu bildirir…
*

*

*

Xem thêm: Tiểu Sử Quang Trung - Tóm Tắt Tiểu Sử Vua Quang Trung

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *