Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự toludenim.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Heat stroke là gì

The hybrid defies statisticians & census takers, but heatstroke and love are universal predicaments.
Loud noise drove sầu the whales onlớn the beach, where they died of heatstroke và finally, also, of internal haematomas.
It is also crucial khổng lồ safeguard the public against disease, heatstroke, food poisoning và tanning, with all the problems the latter causes for skin, such as cancer.
He suffered a condition called hyperthermia, which is the most severe form of heatstroke and requires immediate medical attention.
Symptoms of heatstroke include restlessness, excessive sầu thirst, heavy panting, lethargy, laông xã of appetite, dark tongue, vomiting, và laông chồng of coordination.
They are taught how to treat injuries such as fractures, bites và stings và heat/cold related injuries such as heatstroke và frostbite.
Sustained high temperatures caused many people, especially the elderly to lớn get heatstroke or sunstroke, seriously affecting millions of lives.
Shaft ingeniously covers himself with the svà, thereby avoiding heatstroke & winning the contract from his employer.
Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu đạt cách nhìn của các biên tập viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press tốt của các bên cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Chân Dung, Tiểu Sử Ông Dương Công Minh, Dương Công Minh

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *