Name Affiliation Job Title E-mail URL
TSUCHIYA Hiroaki
Division of toludenim.comerials and Manufacturing Science, Graduate School of toludenim.comineering Center for Advanced Structural and Functional toludenim.comerials Design
Assistant Professor
*
http://www.toludenim.com/msp5/MSP5-HomeJ.htm

Background

2004.3Dr of toludenim.comineering, Graduate School of toludenim.comineering, Osaka University 2004.4-2004.5Designed Instructor, Graduate School of toludenim.comineering, Osaka University 2004.5-2005.4Postdoctoral Fellow, Department of toludenim.comerials Science, University of Erlangen-Nuremberg 2005.5-2005.12Senior Researcher, Department of toludenim.comerials Science, University of Erlangen-Nuremberg 2006.1Assistant Professor, Graduate School of toludenim.comineering, Osaka University

Research Keywords

Electrochemistry, Surface Science, Environmental toludenim.comerials Science

Research Themes

Fabrication of Highly Ordered Nano-Structured Surfaces on Metals, Alloys and Semiconductors by Electrochemical Processes, Fortoludenim.comion & Characterization of Novel Nano-Structured Functional Oxide Thin Films, Evaluation of Corrosion Resistance of Metals & Alloys

Academic Societies

The Electrochemical Society of nhật bản, The nhật bản Institute of Metals, The Iron và Steel Institute of Japan, The Surface Finishing Society of nhật bản, Japan Society of Corrosion toludenim.comineering

Awards

2008.10Electrochemistry Communications Best Cited Paper Award 20082007.7Hans-Jürren toludenim.comell Prize (International Society of Electrochemistry)2006.11Morris Cohen Graduate Student Award (The Electrochemical Society) 2006.916th JIM Young Researcher Award (The nhật bản Institute of Metals) 2005.95th JIM Best Poster Award (The nhật bản Institute of Metals) 2004.1 Best Poster Award, Osaka University 21COE "Center of Excellence for Advanced Structural and Functional toludenim.comerials Design"1999.37th The Promising Student Award (The nhật bản Institute of Metals)1999.3Kusumoto lớn Award (Osaka University)

Current Publications

Nitroren doped anodic TiO2 nanotubes grown from nitrogen-containing Ti alloysD.

Bạn đang xem: Hiroaki tsuchiya là ai

Kyên ổn, S. Fujimoto, P.. Schmuki, H. TsuchiyaElectrochemistry Communications 10 (2008) 910-913.

Metallurgical aspects on the fortoludenim.comion of self-organized anodic oxide nanotube layersH. Tsuchiya, T. Akaki, J. Nakata, D. Terada, N. Tsuji, Y. Koizumi, Y. Minamino, Phường. Schmuki, S. FujimotoElectrochimica Acta 54 (2009) 5155-5162.

Anodic oxide nanotube layers on Ti-Ta alloys: Substrate composition, microstructure và self-organization on two-kích cỡ scalesH.

Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Đàm Vĩnh Hưng Là Ai? Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Scandal Mr Đàm

Tsuchiya, T. Akaki, J. Nakata, D. Teradomain authority, N. Tsuji, Y. Koizumi, Y. Minamino, Phường. Schmuki, S. FujimotoCorrosion Science 51 (2009) 1528-1533.

TiO2 Nanotubes-Annealing Effects on Detailed Morphology & StructureS.Phường. Albu, H. Tsuchiya, S. Fujimokhổng lồ, P. SchmukiEuropean Journal of Inorganic Chemistry 2010 (2010) 4351-4356.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *