Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ bỏ toludenim.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Hiss là gì

All they did was khổng lồ respond with applause when they agreed with a phản hồi và with hissing when they did not.
At the moment, the feathers are still being plucked, but the hissing is getting considerably louder, even though it is perhaps falling on deaf ears.
There is no question but that post-war credits in recent years have sầu provoked a great deal of hissing—indeed, more than is healthy.
Often, when an intruder is in the area, the anole raises its spine, fans its dewlap, và does push-ups accompanied by intermittent ultrasonic hisses.
The ship"s sonar operator then reported hearing two additional, but rather weak, explosions, along with hissing and gurgling noises.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu lộ cách nhìn của các chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press giỏi của các công ty trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Pwnable Là Gì - Chia Sẻ Về Ctf

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *