By toludenim.com • Tháng Tám 10, 2019

TỘI ‘NGỘ SÁT’, TỘI ‘CỐ SÁT’ DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO?

MANSLAUGHTER

VOLUNTARY MANSLAUGHTER – INVOLUNTARY MANSLAUGHTER

n.p.v.c

TỘI NGỘ SÁT

TỘI CỐ SÁT – TỘI NGỘ SÁT

MANSLAUGHTER /ˈmænˌslɔː.tər/ LÀ GÌ?

Theo tự điển Cambridge, ‘manslaughter’ Có nghĩa là ‘​thecrime of killing a person when the killer did not intend khổng lồ vì chưng it or cannot beresponsible for his or her actions’ (Tội giết bạn Lúc kẻ thịt fan ko cóý muốn có tác dụng điều ấy hoặc cấp thiết chịu trách nát nhiệm mang đến hành động của mình) vàđến 2 ví dụ:

– She was sentenced to five years’ imprisonment formanslaughter.

Bạn đang xem: Homicide là gì

– He denies murder but admits manslaughter on the grounds ofdiminished responsibility.

Từ điển Anh – Việt tratu.soha.vn/dict/en_vn/ mang lại nghĩa tương đương làm việc tiếng Việt của‘manslaughter’ /mænslɔ:tə(r)/ (pháp lý) là ‘tội ngộsát’.

Từ điển Pháp Luật Anh-Việt (1991) của những người sáng tác Nguyễn ThếKỳ, Phạm Quốc Toản, và Lương Hữu Định (Nxb Khoa học Xã hội) đến nghĩa của thuậtngữ ‘manslaughter’ là ‘ngộ sát’ (tr. 244).

Xem thêm: Lý Tiểu Long Là Ai ?

NGỘ SÁT LÀ GÌ?

Theo Wikipedia thì ‘Ngộ tiếp giáp giỏi nói một cách khác là vô ý có tác dụng chếtbạn là một thuật ngữ pháp lý dùng để chỉ bài toán ám sát một nhỏ tín đồ nhưngđược pháp luật xem xét không hẳn là tội giết mổ tín đồ vì chưng đông đảo yếu tố về lỗi vô ý’.

MANSLAUGHTER và VOLUNTARY MANSLAUGHTER – INVOLUNTARYMANSLAUGHTER

Từ điển Barron’s về ‘Thuật ngữ Pháp lý’ (Legal Terms) địnhnghĩa ‘manslaughter’ là ‘Giết tín đồ trái pháp luật nhưng mà không tồn tại toan tính trước’(Unlawful killing of another person without malice aforethought). Theo từ bỏ điểnnày, phần lớn các tổ quốc tất cả quyền tài phán số đông biệt lập giữa ‘núm sát’ cùng ‘ngộsát’ (Most jurisdictions distinguish between voluntary & involuntarymanslaughter), với ‘nuốm sát’ (voluntary manslaughter) được tường giải là ‘giếtngười dân có nhà ý’ (is intentional killing). Một tội danh ‘ngộ sát’ phù hợp Khi bịcáo giết thịt nàn nhân vào cơn thịnh nộ, lúng túng hoặc tuyệt vọng (A charge ofmanslaughter is appropriate where the defendant killed the victim in rage,terror or desperation). Tội ngộ gần cạnh (involuntary manslaughter) bao gồm một vụthịt người vày sơ ý hoặc thiếu hụt an toàn (consists of a homicide resulting fromnegligence or recklessness).

Từ điển Pháp Luật Anh-Việt (1991) của các người sáng tác Nguyễn ThếKỳ, Phạm Quốc Toản, với Lương Hữu Định (Nxb Khoa học tập Xã hội) cho nghĩa của thuậtngữ ‘voluntary manslaughter’ là ‘rứa sát’/ ‘vậy ý sát nhân) (tr. 244).

Từ điển Việt – Anh theo Chủ Điểm của Chu Xuân Nguyên cùng ĐoànMinc (1993, Nxb Khoa học tập Xã hội) cho thuật ngữ ‘voluntary manslaughter’ đồng nghĩa tương quan với ‘tội giết mổ người dân có suy tínhtrước’, ‘tội nắm ý làm thịt người’ (tr. 644).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *