But sources agree that at this point Alexander got hold of a javelin and threw it through Cleitus" heart.

Bạn đang xem: Javelin là gì


Tuy nhiên, các mối cung cấp đồng ý rằng tại thời điểm này Alexander sẽ thay lấy một ngọn giáo, sử dụng nó, giết mổ Cleitos ngay lập tức trên vị trí.
At just the right moment, Jehovah said to lớn Joshua: “Stretch out the javelin that is in your h& toward Ai, for inkhổng lồ your hand I shall give it.”
Ngay vào đúng lúc kia, Đức Giê-hô-va nói cùng với Giô-suê: “Hãy giơ giáo ngươi cầm nơi tay ra về phía thành A-hi, vị ta vẫn phó thành vào tay ngươi”.
They appear khổng lồ have been armed with javelins & swords và are, unusually, described as carrying shields.
Họ có thể đã có được thứ những tkhô giòn lao với kiếm với được biểu thị một cách khác lại nhỏng với theo khiên.
Two days before the Trinity chạy thử, Oppenheimer expressed his hopes and fears in a quotation from the Bhagavad Gita: In battle, in the forest, at the precipice in the mountains, On the dark great sea, in the midst of javelins và arrows, In sleep, in confusion, in the depths of shame, The good deeds a man has done before defkết thúc hlặng.
Hai cách đây không lâu vụ test Trinity, Oppenheimer bày tỏ các niềm hy vọng cùng lo ngại của chính bản thân mình trong một trích đoạn từ Bhagavad Gita: Ở cuộc chiến, vào rừng sâu, bên trên đầy đủ vách núi, Trên biển lớn cả ám muội bụ bẫm, giữa rừng thương hiệu đao, Trong giấc ngủ, trong nỗi do dự, trong thoáy sâu điếm nhục, Những toludenim.comệc tốt đẹp một tín đồ từng làm đảm bảo an toàn anh ta.
Just 100 NF.14s were built; they first entered sertoludenim.comce in February 1954 beginning with No. 25 Squadron và were being replaced as early as 1956 with the Gloster Javelin.
Chỉ bao gồm 100 chiếc NF.14 được chế tạo; bọn chúng được vật dụng trong tháng 2/1954 tại phi đoàn số 25 và được thay thế sửa chữa gấp rút sau đó vày loại Gloster Javelin vào thời điểm năm 1956.
Two classes of Javelins were shown during Anthem"s presentation at Microsoft"s E3 2017 Conference: the Ranger, which is an all-around balanced Javelin, & the Colossus, which is a larger and more heatoludenim.comly armored Javelin made khổng lồ fill in more of a tanking role.
Hai một số loại Javelin đã làm được trình diễn vào bài bác thể hiện của trò đùa E3 2017 của Microsoft: Ranger, là một trong những Javelin thăng bằng các chỉ số, cùng Colossus, một Javelin to hơn cùng được quấn thxay, có phương châm là tín đồ đỡ đòn.
(Hebrews 10:32, 33) When pointing that out, Paul seems lớn have been using the metaphor of a struggle in a Greek athletic conkiểm tra, which could include foot racing, wrestling, boxing, và discus and javelin throwing.
(Hê-bơ-rơ 10:32, 33) Khi đề cùa tới vấn đề này, có thể Phao-lô đã sử dụng phxay ẩn dụ về cuộc đọ mức độ của những vận tải toludenim.comên Hy Lạp trong các cuộc thi tài rất có thể bao hàm chạy đua, đấu thiết bị, quyền anh, ném dĩa với nỉm lao.
K. Som Textile Co, Ltd Javelin Co., Ltd Industrial steel processing Angkor Beer Trading accounts for a high percentage of the city"s economy.
K. Som Textile Co, Ltd Javelin Co., Ltd Industrial steel processing Angkor Beer trao đổi chiếm xác suất cao trong nền kinh tế tài chính của đô thị.
Despite being almost overwhelmed by a shower of javelins & stones và the difficulty of the ascent, he was the first to lớn reach the top of the lower cấp độ & as soon as he reached cấp độ ground, he dislodged the light-armed enemy who were skirmishers và were unaccustomed khổng lồ hand-to-h& fight.
Bất chấp gần như là bị áp hòn đảo do một trận mưa lao cùng đá thuộc với toludenim.comệc khó khăn cuộc toludenim.comệc trèo lên, Scipio là tín đồ trước tiên đặt chân lên đến mức đỉnh của khu vực rẻ rộng với ngay trong khi vừa lên tới mức khu vực, ông sẽ tiến công bật mọi binh sĩ trang bị nhẹ của kẻ thù, vốn lạ lẫm cùng với vấn đề đánh nhau tay song.
Other Javelins include the Storm, which uses powerful technology to lớn unleash the "rage of the hymn" while floating effortlessly in the air, and the Interceptor, which is focused on close-quarter combat và can move quickly into lớn and out of combat.
Các Javelin khác bao gồm Storm, thực hiện công nghệ giải pđợi "cơn thịnh nộ của thánh ca" Khi cất cánh, cùng Interceptor, xuất sắc võ thuật ngơi nghỉ cự ly sát với dịch rời nhanh khô lúc hành động.
Exceptionally fast & manoeuvrable, Numidian cavalry would harass the enemy by hit-and-run attacks, riding up & loosing volleys of javelins, then scattering & retreating faster than any opposing cavalry could pursue.
Với kĩ năng cơ động cùng vận tốc tuyệt đối hoàn hảo, kỵ binch Mauri rất có thể quậy phá kẻ thù bởi những dịp đánh-và-rút: tăng tốc và pngóng ra một vài ba đợt lao rồi thoái lui nhanh rộng bất kể nhiều loại kỵ binc nào cơ mà kẻ thù đưa ra truy đuổi.

Xem thêm: Lưu Hiền Trinh Là Ai


Imagine that towering Philistine standing before young Datoludenim.comd, who calls out: “You are coming lớn me with a sword và with a spear and with a javelin, but I am coming to lớn you with the name of Jehovah of armies, the God of the battle lines of Israel, whom you have sầu taunted.
Hãy tưởng tượng fan Phi-li-tin đẩy đà đứng trước mặt người tthấp Đa-vkhông nhiều. Đa-vkhông nhiều nói: “Ngươi cố gắng gươm, giáo, lao cơ mà mang đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binc mà lại cho, tức là Đức Chúa Trời của đạo-binch Y-sơ-ra-ên, nhưng mà ngươi đang sỉ-nhục.
For example, Homer’s Iliad, the oldest surtoludenim.comtoludenim.comng work of Greek literature, describes how noble warriors, companions of Achilles, laid down their arms at the funeral rites for Patroclus và competed to prove sầu their valor in boxing, wrestling, discus & javelin throwing, & chariot racing.
Thí dụ, Iliad của Homer, tác phẩm xưa tốt nhất còn vĩnh cửu của vnạp năng lượng học tập Hy Lạp, biểu đạt toludenim.comệc các chiến sỹ trực thuộc chiếc dõi quý tộc, bằng hữu của Achilles, đặt vũ trang xuống tại tang lễ mang lại Patroclus với trkhả năng về quyền thuật, đấu đồ gia dụng, ném nhẹm đĩa với lao, và đua xe cộ ngựa nhằm minh chứng lòng kiêu dũng.
45 Datoludenim.comd replied to the Phi·lisʹtine: “You are coming against me with sword và spear and javelin,+ but I am coming against you in the name of Jehovah of armies,+ the God of the battle line of Israel, whom you have sầu taunted.
45 Đa-vkhông nhiều đáp: “Ngươi cho hành động với ta bởi gươm, giáo với lao,+ tuy thế ta mang đến chiến tranh với ngươi nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân,+ là Đức Chúa Trời của đội quân Y-sơ-ra-ên sinh hoạt chiến tuyến đường nhưng mà ngươi đang chế giễu.
In 1964, an Indonesian Air Force Lockheed C-130 Hercules crashed while trying to evade interception by a Javelin FAW.9 of 60 Squadron.
Năm 1964, một dòng Lockheed C-130 Hercules của Không quân Indonesia bị rơi trong khi đã cố rời bị một chiếc Javelin FAW.9 thuộc phi đoàn 60 ngăn tấn công.
She was selected once again for the Haitian Paralympic team for the 2012 Summer Paralympics, alongside Josue Cajuste, with both competing in javelin và shot put.
Cô một đợt tiếp nhữa đã làm được lựa chọn vào team Paralympic Haiti đến Paralympic Mùa htrằn 2012, với Josue Cajuste, đối với cả hai nội dung tranh tài là môn nỉm lao với cử tạ.
And he went forth with a cord, from place khổng lồ place, insomuch that he did find the king; and he did acast a javelin at hlặng, which did pierce hyên near the heart.
Ông đi từ địa điểm này qua vị trí khác với cùng một tua dây thừng. Sau cùng ông tìm kiếm thấy vua; rồi ông apđợi một ngọn lao vào hắn, đâm thủng ngực hắn, cạnh trái tlặng.
Sau khi được thay thế sửa chữa, Javelin tđắm đuối gia Chiến dịch Ironclad để đổ bộ lên Madagasoto vào tháng 5 năm 1942.
Aside from each weapon"s unique, its effectiveness is also influenced by the character"s skill with that type of weapon, và the tốc độ of the player relative lớn the target: for example, a javelin thrown while running or riding a horse will be potentially more damaging than a javelin thrown while standing still.
Bên cạnh chất lượng của từng nhiều loại khí giới, hiệu quả của chính nó cũng trở nên tác động vị khả năng của nhân đồ vật cùng với các loại vũ trang, và tốc độ của tín đồ chơi gồm tương quan mang lại mục tiêu: ví dụ, phóng lao trong những lúc chạy hoặc cưỡi ngựa có chức năng gây tổn định sợ hãi rộng là đứng yên pđợi lao.
Iberian armaments included the famed Gladius Hispaniensis, a curved sword called the falcata, straight swords, spears, javelins & an all iron spear called the Soliferrum.
Vũ khí của người Iberes bao hàm tkhô nóng kiếm Gladius Hispaniensis khét tiếng, một thanh kiếm cong được Call là falcata, kiếm trực tiếp, giáo, lao cùng một cây giáo trọn vẹn bởi sắt được Điện thoại tư vấn là Soliferrum.
4 Confronting Goliath, young Datoludenim.comd declared: “You are coming to me with a sword & with a spear & with a javelin, but I am coming to lớn you with the name of Jehovah of armies, the God of the battle lines of Israel, whom you have taunted.”
4 Khi đương đầu với Gô-li-át, Đa-vkhông nhiều tuyên bố: “Ngươi cố gươm, giáo, lao nhưng mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binc nhưng mà cho, có nghĩa là Đức Chúa Ttách của đạo-binh Y-sơ-ra-ên, mà ngươi đang sỉ-nhục” (1 Sa 17:45).
Another theory is that it is derived from the Proto-Germanic word frankon, which translates as javelin or lance as the throwing axe of the Franks was known as a francisca.

Xem thêm: Tiểu Sử Bầu Kiên Là Ai - Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên)


Thuyết khác nhận định rằng nó bắt nguồn từ tiếng Germain nguyên ổn thuỷ là frankon, dịch là mẫu lao hoặc dòng thương thơm vì rìu quăng của bạn Frank được Gọi là francisca.
Danh sách tầm nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: TỔNG HỢP
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *