*
*
*

*

Các thành phần trong Báo cáo Kết quả Kinh doanh

Báo cáo kết quả gớm doanh, tuyệt còn gọi là bảng report lãi lỗ, chỉ ra sự thăng bằng giữa thu nhập (doanh thu) cùng ngân sách vào từng kỳ kế tân oán. Bảng report này phản ảnh tổng vừa lòng thực trạng với kết quả vận động sản xuất marketing theo từng một số loại vào một thời kỳ kế toán thù và tình hình tiến hành nhiệm vụ đối với nhà nước. Báo cáo còn được thực hiện nhỏng một bảng trả lời để xem xét công ty lớn đã chuyển động nắm như thế nào sau đây.

Dưới đấy là một số trong những từ vựng chính giúp bạn phát âm sâu rộng một "Income statement" của một công ty nước ngoài.

*

Consolidated statements of earnings and retained earnings: Báo cáo công dụng cung ứng kinh doanh cùng lợi tức đầu tư lưu lại tổng hợp

Statements of consolidated earnings: Báo cáo công dụng chế tạo marketing tổng hợp

Net sales: Doanh thu bán sản phẩm ròng

Gross profit: Lãi gộp

Selling and administrative expenses: Chi tiêu cai quản cùng chào bán hàng

Advertising expenses: Chi tiêu quảng cáo

Lease payments: tkhô giòn toán thù tiền thuê

Depreciation và amortization: Khấu hao

Repairs và maintenance: túi tiền sửa chữa và bảo dưỡng

Operating profit: Lãi từ hoạt động gớm doanh

Other income: Thu nhập khác

Interest income: Thu nhập trường đoản cú lãi tiền gửi

Interest expense: giá cả lãi vay

Earnings before taxes: Thu nhập trước thuế

Income taxes: Thuế thu nhập

Net earnings: Thu nhập ròng

Earnings per comtháng share: Thu nhập trên cổ phiếu thường

Statements of consolidated retained earnings: Báo cáo ROI giữ lại

Retained earnings at beginning of year: Lợi nhuận giữ giàng vào đầu năm

Net earnings: Thu nhập ròng

Cash dividends: Cổ tức

Retained earnings at over of year: Lợi nhuận bảo quản vào thời điểm cuối năm

Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể đọc thêm về từ bỏ vựng vào BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN cùng BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ.

Theo Homeclass

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *