Today the Arch of Titus is much admired by the hundreds of thousands of people each year who visit the Roman Forum.

Bạn đang xem: Khải hoàn môn tiếng anh là gì


Cổng của Karls (Karlstor) là khải trả môn nhằm mục tiêu vinh danh Tuyển hầu tước Karl Theodor, nằm ở vị trí phía đông của Heidelberg.
The Karls‘ gate (Karlstor) is a triumphal arch in honour of the Prince Elector Karl Theodor, located at Heidelberg"s east side.
Tượng của Sol Invictus được có do những người dân bộ đội signifer lộ diện tía lần bên trên phù điêu của Khải hoàn môn Constantinus.
Statuettes of Sol Invictus, carried by the standard-bearers, appear in three places in reliefs on the Arch of Constantine.
Lúc ông trsống về sau chiến thắng của bản thân mình trước Parthia, ông sẽ dựng lên Khải hoàn môn của Septimius Severus sinh sống Rome.
When he returned from his victory over the Parthians, he erected the Arch of Septimius Severus in Rome.
Ở ngay sát sông, trung tình thực phố tất cả một khải trả môn vinh danh Bokassa, dinc tổng thống và một shop trung trọng tâm.
Cthua kém lớn the river, the city centre features a large arch dedicated lớn Bokassa as well as the presidential palace and the central market.
Cổng Esquilina – (còn tồn tại) vị trí đồi Esquilinus vẫn hoàn toàn có thể được nhìn thấy, cùng rất khải trả môn của hoàng đế Gallienus.
Porta Esquilimãng cầu – this gate on the Esquiline is still visible, and incorporates the later arch of the emperor Gallienus.
The Arc de Triomf (2) (Khải Hoàn Môn), tọa lạc ngay gần trung tình thật phố, được xây cất nhằm đáng nhớ đổi mới ráng quan trọng đó.
The Arc de Triomf (2) (Triumphal Arch), situated near the center of the đô thị, was built to commemorate that important sự kiện.
ĐỨNG SỪNG SỮNG TẠI TRUNG TÂM CỦA THÀNH PHỐ ROME, Ý, LÀ MỘT KHẢI HOÀN MÔN THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRÊN KHẮPhường THẾ GIỚI.

Xem thêm: Highway Là Gì ? Nghĩa Của Từ Highway Trong Tiếng Việt Quốc Lộ (Highway) Là Gì


Một số địa điểm khét tiếng nhất của Bắc Triều Tiên là tượng đài, như tháp Juđậy, Khải Hoàn Môn cùng Tượng đài Gr& Mansu Hill.
Some of North Korea"s most recognisable landmarks are monuments, like the Jubịt Tower, the Arch of Triumph & the Mansu Hill Grand Monument.
Chi huyết trên Khải Hoàn Môn Titus sinh sống Rô-ma, cho thấy thêm đầy đủ chiến lợi phẩm lấy được Khi thành Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt
Khải Hoàn Môn tại Bình Nhưỡng (giờ đồng hồ Hàn: 개선문) được kiến tạo để kỉ niệm trào lưu nội chiến của fan Triều Tiên trước Japan từ năm 1925 mang lại 1945.
Khải hoàn môn Constantinus (giờ đồng hồ Latinh: Arcus Constantini, giờ đồng hồ Ý: Arteo di Costantino) là 1 trong những Cổng kính chào thắng lợi trên Roma, nằm trong lòng Đấu trường La Mã với đồi Palatine.
The Arch of Constantine (Italian: Arteo di Costantino) is a triumphal arch in Rome, situated between the Colosseum & the Palatine Hill.
Có lẽ bọn chúng được tạo nên để bỏ trên đỉnh một Khải trả môn hoặc một tòa công ty lớn khác, cực kỳ rất có thể vị Hoàng đế Septimus Severus ủy nhiệm.
They were probably created to lớn top a triumphal arch or some other gr& building, perhaps commissioned by the Emperor Septimus Severus.
Hình trên: Chi máu bên trên Khải Hoàn Môn Titus sinh sống Rô-ma, Ý, biểu hiện kèn trompet lấy từ bỏ thường thờ Giê-ru-sa-lem vào khoảng thời gian 70 công ngulặng (CN).
Above: Detail from the Arch of Titus, Rome, Italy, depicting trumpets taken from the temple in Jerusalem in 70 C.E.
Phibun xem tượng đài nhỏng một Bangkok new, Tây hóa, "tạo nên Thanon Ratchadamnoen thành quốc lộ Champs-Élysées cùng Tượng đài Dân nhà là Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe)."
Phibun saw the monument as the centre of what he envisaged as a new, Westernised Bangkok, "making Thanon Ratchadamnoen the Champs-Élysées and the Democracy Monument the Arc de Triomphe" of Bangkok.
Khải Hoàn Môn (tiếng Đức: Arc de Triomphe)là 1 trong những cuốn nắn tiểu tngày tiết của Erich Maria Remarque, viết năm 1945 về người ghen nàn ko quốc tịch ngơi nghỉ Paris trước Thế chiến II.
Arch of Triumph (German: Arc de Triomphe) is a 1945 novel by Erich Maria Remarque about stateless refugees in Paris before World War II.
Lời tiên tri của Giê-su về sự diệt trừ thành Giê-ru-sa-lem năm 70 công nguyên sẽ ứng nghiệm đúng đắn, như Khải trả môn Titus trên Rô-ma xác nhận
The fulfillment of prophecies Jesus gave sầu about Jerusalem’s destruction in 70 C.E. is attested lớn by the Arch of Titus in Rome
Đài đã trở nên đổ nát vào ráng kỷ 18, mà lại năm 1811, dưới sự chỉ huy của Napoléon Bonaparte, đài xịt nước đã được phục hồi bởi Jean Chalgrin, phong cách thiết kế sư của Khải Hoàn Môn.
It fell into ruins during the 18th century, but in 1811, at the commvà of Napoleon Bonaparte, the fountain was restored by Jean Chalgrin, the architect of the Arc de Triomphe.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *