*

*

Module GVPT 06: Kiểm tra, Reviews học viên trong những các đại lý dạy dỗ phổ biến theo phía trở nên tân tiến phẩm chất năng lượng học sinh


Module GVPT 06:Kiểm tra, đánh giá chỉ học sinch trong số cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng phạt triển phẩm chất năng lực học sinc.

Bạn đang xem: Kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực

I. Định hướng chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá bán theo định hướng vạc triển năng lực họcsinh

Thực hiệnNghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục cùng đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện khiếp tế thị trường định hướng làng mạc hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, giáo dục phổ thông trong phạm vi cả nước đang thực hiện đổi mới đồng bộ những yếu tố: mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, thiết bị và đánh giá chất lượng giáo dục.

1. Về phương pháp và hình thức tổ chức dạyhọc

- Đa dạng hóa các hình thức dạy học, chăm chú những hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cùng truyền thông trong tổ chức dạy học trải qua việc sử dụng những mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với những lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian cùng chi phí cũng như tăng cường sự công bằng vào việc tiếp cận những dịch vụ giáo dục chất lượng cao... Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ với hướng dẫn học sinh học tập ở bên, ở bên cạnh nhà trường.

- Chỉ đạo những cơ sở giáo dục trung học xây dựng cùng sử dụng tủ sách lớp học, phân phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" với phạt triển văn hóa đọc gắn với xây dựng câu lạc bộ khoa học trong các đơn vị trường.

- Khuyến khích tổ chức, ham mê học sinch tsi gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao; thi thí nghiệm - thực hành; thi kĩ năng sử dụng tin học văn phòng; thi giải toán thù bên trên máy tính xách tay cầm tay; thi tiếng Anh bên trên mạng; thi giải toán thù bên trên mạng; hội thi bình an giao thông;ngày hội công nghệ thông tin; ngày hội sử dụng ngoại ngữ và các hội thi năng khiếu, các hoạt động giao lưu;… bên trên cơ sở tự nguyện của bên trường, phụ vương mẹ học sinch và học sinh, phù hợp với đặc điểm trung ương sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động với sáng sủa tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng trúc học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá bán trị văn hóa truyền thống dân tộc với tinch hoa văn hóa thế giới. Không giao chỉ tiêu, ko lấy các kết quả của những hoạt động giao lưu nói trên làm cho tiêu chuẩn để xét thi đua đối với những đơn vị tất cả học sinh tham

2. Về kiểm tra cùng đánh giá

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo những địa phương, cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp cùng hình thức tổ chức dạy học phù hợp với việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phạt triển năng lực học sinh. Cụ thể như sau:

Giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục với giáo viên trong việc kiểm tra, đánh giá bán thường xuyên ổn cùng đánh giá bán định kỳ; chỉ đạo cùng tổ chức chặt chẽ, tráng lệ và trang nghiêm, đúng quy chế ở tất cả những khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá bán học sinc trong việc thi với kiểm tra; đảm bảo thực chất, một cách khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học

Chú trọng đánh giá chỉ thường xuim đối với tất cả học sinh: đánh giá chỉ qua các hoạt động bên trên lớp; đánh giá bán qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá bán qua việc học sinch báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, report kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài xích thuyết trình (bài bác viết, bài bác trình chiếu, Clip clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên bao gồm thể sử dụng những hình thức đánh giá bán nói trên rứa cho các bài bác kiểm tra hiện hành.

Kết hợp đánh giá bán trong quá trình dạy học, giáo dục với đánh giá bán tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá bán của gia sư với tự đánh giá bán với nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinc, đánh giá của cha mẹ học sinh cùng cộng đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải bao gồm phần nhận xét, hướng dẫn, sửa không nên, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học Đối với học sinh gồm kết quả bài kiểm tra định kì không phù hợp với những nhận xét trong quá trình học tập (quá trình học tập tốt nhưng kết quả kiểm tra vượt kỉm hoặc ngược lại), gia sư cần search hiểu rõ nguyên ổn nhân, nếu thấy cần thiết cùng hợp lí thì bao gồm thể mang đến học sinh kiểm tra lại.

Thực hiện trang nghiêm việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận với viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm những câu hỏi, bài bác tập (tự luận hoặc/cùng trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu:

+ Nhận biết: yêu cầu học sinc phải nhắc lại hoặc tế bào tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học;

+ Thông hiểu: yêu cầu học sinc phải diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng biệt bản thân, tất cả thể thêm cáchoạt động so với, giải phù hợp, so sánh, áp dụng trực tiếp (tuân theo mẫu) kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề vào học tập;

+ Vận dụng: yêu thương cầu học sinch phải kết nối cùng sắp xếp lại những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học;

+ Vận dụng cao: yêu thương cầu học sinc vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết những tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc vào cuộc sống.

Căn cứ vào mức độ phân phát triển năng lực của học sinc ở từng học kỳ với từng khối lớp, gia sư với nhà trường xác định tỉ lệ những câu hỏi, bài xích tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài bác kiểm tra trên nguim tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinc và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài xích tập ở mức độ yêu thương cầu vận dụng, vận dụng cao.

- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, trả thiện những câu hỏi, bài xích tập kiểm tra theo định hướng phạt triển năng lực để bổ sung đến thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi,bài bác tập, đề thi, kế hoạch bài xích học, tài liệu tđam mê khảo bao gồm chất lượng trên website của Bộ của sở/chống GDĐT và các trường học. Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên với học sinch tích cực ttê mê gia những hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chăm đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá bán theo định hướng phân phát triển năng lực học sinh.

II. Nhiệm vụ cùng giải pháp đổi mới phương pháp dạy học cùng kiểm tra, đánh giá chỉ theo định hướng phân phát triển năng lực họcsinh

Nhằm thực hiện bao gồm hiệu quả việc đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá bán nêu bên trên, Bộ Giáo dục cùng Đào tạo đã hướng dẫn những địa phương, cơ sở giáo dục triển knhì các nhiệm vụ cùng giải pháp cụ thể nhằm cải thiện chất lượng sinc hoạt chuyên môn vào trường trung học, tập trung vào thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá bán theo định hướng phát triển năng lực học sinh; giúp cho cán bộ quản lý, thầy giáo bước đầu biết chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng những chuyên đề dạy học vào mỗi môn học và những chuyên đề tích hợp, liên môn phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh;sử dụng những phương pháp cùng kỹ thuật dạy học tích cực để xây dựng tiến trình dạy học theo chăm đề nhằm vạc triển năng lực với phẩm chất của học sinc. Cụ thể như sau:

1. Xây dựng bài học phù hợp với các hình thức, phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực

Tgiỏi đến việc dạy học đang được thực hiện theo từng bài/tiết trong sách giáo khoa như hiện ni, các tổ/nhóm trình độ căn cứ vào chương trình và sách giáo khoa hiện hành, lựa chọn nội dung để xây dựng những bài bác học (thực hiện vào nhiều tiết học) phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong điều kiện thực tế của công ty trường. Trên cơ sở thanh tra rà soát chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành cùng các hoạt động học dự kiến sẽ tổ chức mang đến học sinch theo phương pháp dạy học tích cực, xác định các năng lực và phẩm chất gồm thể hiện ra đến học sinch trong mỗi chuyên đề đã xây dựng.

2. Biên soạn câu hỏi/bài bác tập để sử dụng trong quá trình tổ chức hoạt động học và kiểm tra, đánhgiá

Với mỗi chủ đề bài xích học đã xây dựng, xác định với mô tả 4 mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của mỗi loại câu hỏi/bài bác tập gồm thể sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực cùng phẩm chất của học sinc trong dạy học. Trên cơ sở đó, biên soạn những câu hỏi/bài bác tập cụ thể theo những mức độ yêu cầu đã tế bào tả để sử dụng vào quy trình tổ chức những hoạt động dạy học cùng kiểm tra, đánh giá, luyện tập theo chăm đề đã xây dựng.

3. Thiết kế tiến trình dạy học theo những phương pháp dạy học tíchcực

Tiến trình dạy học mỗi bài xích học được tổ chức thành những hoạt động học của học sinch để có thể thực hiện ở bên trên lớp với ở đơn vị, mỗi tiết học trên lớp tất cả thể chỉ thực hiện một số hoạt động vào tiến trình sư phạm của phương pháp cùng kĩ thuật dạy học được sử dụng.

4. Tổ chức dạy học và dựgiờ

Trên cơ sở các bài bác học đã được xây dựng, tổ/nhóm trình độ chuyên môn phân công giáo viên thực hiện bài xích học để dự giờ, đối chiếu với rút ít gớm nghiệm về giờ dạy. lúc dự giờ, cần tập trung quan liêu sáthoạt động học của học sinhthông qua việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập với yêu thương cầu như sau:

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập ví dụ cùng phù hợp với khả năng của học sinch, thể hiện ở yêu thương cầu về sản phẩm cơ mà học sinch phải xong xuôi khi thực hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích ham mê được hứng thụ nhận thức của học sinh; đảm bảo mang đến tất cả học sinch tiếp nhận cùng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện nhiệm vụ học tập:khuyến khích học sinh hợp tác với nhau Lúc thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những cạnh tranh khăn của học sinh và gồm biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; không có học sinh bị "bỏ quên".

Báo cáo kết quả và thảo luận:hình thức report phù hợp với nội dung học tập với kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng; khuyến khích đến học sinch trao đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy sinc một cách hợp lí.

Xem thêm: Đánh Giá Ebiv Là Gì - Chỉ Số Tín Nhiệm Ebiv

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:nhận xét về quy trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá bán kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của học sinh; chính xác hóa những kiến thức nhưng học sinh đã học được thông qua hoạt động.

Mỗi bài bác học được thực hiện ở nhiều tiết học phải một nhiệm vụ học tập bao gồm thể được thực hiện ở trong và kế bên lớp học. Vì thế, trong một tiết học tất cả thể chỉ thực hiện một số bước vào tiến trình sư phạm của phương pháp cùng kĩ thuật dạy học được sử dụng. Lúc dự một giờ dạy, thầy giáo cần phải đặt nó trong toàn bộ tiến trình dạy học của siêng đề đã thiết kế. Cần tổ chức ghi hình các giờ dạy để sử dụng Khi so với bài bác học.

5. Phân tích, rút ít gớm nghiệm bàihọc

Quá trình dạy học mỗi bài học được thiết kế thành các hoạt động học của học sinh dưới dạng các nhiệm vụ học tập kế tiếp nhau, có thể được thực hiện trên lớp hoặc ở nhà. Học sinh tích cực, chủ động với sáng sủa tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới sự hướng dẫn của cô giáo. Phân tích giờ dạy theo quan tiền điểm đó là so sánh hiệu quả hoạt động học của học sinch, đồng thời đánh giá bán việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học mang đến học sinc của cô giáo.

Việc so sánh bài học bao gồm thể được căn cứ vào các tiêu chí cụ thể như sau:

Nội dungTiêu chí
1. Kế hoạch và tài liệu dạy họcMức độ phù hợp của chuỗihoạt động họcvới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
Mức độ ví dụ của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗinhiệm vụ học tập.
Mức độ phù hợp củathiết bị dạy học và học liệuđược sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.
Mức độ hợp lí của phương ánkiểm tra, đánh giátrong quy trình tổ chức hoạt động học của học sinc.
2. Tổ chứcMức độ sinch động, hấp dẫn học sinc của phương pháp với hình thức chuyểngiao nhiệm vụhọc tập.

Khả năngtheo dõi, quan liêu sát, phát hiệnkịp thời những khó khăn của học sinch.
Mức độ phù hợp, hiệu quả của cácbiện pháp hỗ trợvới khuyến khích học sinch hợp tác, góp đỡ nhau Lúc thực hiện nhiệm vụ học tập.
Mức độ hiệu quả hoạt động c���a giáo viên trong việctổnghợp,phântích,đánhgiákết quả hoạt động với quá trình thảo luận của học sinch.
3. Hoạt động của học sinhKhả năngtiếp nhận cùng sẵn sàngthực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinc vào lớp.
Mức độtíchcực,chủđộng,sángtạo,hợptáccủa học sinc trong việc thực hiện những nhiệm vụ học tập.
Mức độ ttê mê gia tích cực của học sinch trongtrìnhbày,traođổi,thảoluậnvề kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
Mức độđúngđắn,chínhxác,phùhợpcủa những kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *