hầu hết đơn vị tuyển chọn dụng hiện nay từng trải ứng cử viên bắt buộc nộp CV bằng Tiếng Anh. Và việc thực hiện phần nhiều trường đoản cú vựng làm thế nào để cho đúng, phải chăng luôn là điều người tìm việc quan tiền tâmLúc trình bày CV.toludenim.com đã khối hệ thống lại đều từ bỏ vựng hay xuất hiện thêm trong CV, chúng ta xem thêm nhé!

Apply position - Vị trí ứng tuyển

Apply for -ứng tuyển chọn vào vị trí

- Personal Information - tin tức cá nhân

Full Name - Họ cùng tên

Gender - Giới tính

Date of birth - Ngày sinh

Place of birth - Nơi sinh

Nationality - Quốc tịch

Religious - Tôn giáo

Identity Card No - Số CMND

Issued at - Cấp tại

Permanent address - Địa chỉ trợ thời trú

Current Address - Địa chỉ hiện nay tại

Phone number - Số điện thoại

E-mail address - Địa chỉ email

Desired salary - Mức lương mong muốn muốn

*

- Educational background - Quá trình học tập tập

studied at/ attend - học tập tại trường

majored in - học siêng ngành

Skills - kĩ năng

Computer skills/ IT skills - tài năng tin học

Good at… - tốt về

typing skills - kĩ năng đánh máy

Foreign language skills - năng lực ngoại ngữ

Communication Skills - kĩ năng giao tiếp

Team-working - năng lực thao tác làm việc nhóm

work independently - thao tác độc lập

work under high pressure - làm việc dưới áp lực nặng nề cao

verbal communication skills - kĩ năng giao tiếp

problem-solving skill - kỹ năng giải quyết và xử lý vấn đề

- Courses -những khóa học

Attendance period - thời gian tmê mẩn gia

Institution - trung trung tâm theo học

Pre-intermediate - sơ cấp

Intermidiate - trung cấp

Advanced - cao cấp

Qualifications - Bằng cấp

Certificate - bệnh chỉ

GPA (Grade point average) - Điểm trung bình

Graduated - Tốt nghiệp

Internship -Thực tập sinh

- Experience - Kinc nghiệm

Undertake - Tiếp nhấn, đảm nhiệm

Work for -Làm vấn đề mang đến ai, cửa hàng nào

Proffessional -Chuyên ổn nghiệp

Believe in -Tin vào, tự tín vào

extensive sầu experience in… - kinh nghiệm đầy đủ làm việc mảng…

professional in…- chuyên gia trong lĩnh vực….

Work History - Lịch sử làm cho việc

- Carrier Objectives - phương châm công việc

make a significant contributions lớn the development of the company - đem đến đông đảo góp phần đáng kể vào sự trở nên tân tiến của công ty

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *