Câu 4: ( 1 điểm ) Một tổ tất cả 12 bạn, trong các số ấy bao gồm 5 bạn gái. Tỉ số của số bạn phái mạnh và số bạn gái của tổ đó là:

 

Câu 5: (1 điểm) Giá trị của biểu thức 36576 : (4 x 2 ) – 3708 là : 

A. 863 B. 864 C. 846 D. 854

Câu 6 : ( 1 điều ) Giá trị của biểu thức

*
*
:
*
là: 

 

Câu 7 :  (1 điểm)  Một tnóng kính hình thoi tất cả độ dài những con đường chéo cánh là 18cm với 30cm. Tính diện tích tấm kính kia.

Bạn đang xem: Ma trận đề kiểm tra môn toán lớp 4 theo tt22

A. 270

*
B. 270 cm C. 540
*
D. 54
*

Câu 8: ( 1 điều ) Tìm x, biết:

a)

*
: x = 3 b) x : 52 = 113

Câu 9: ( 1 điểm) Tính:

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Câu 10: (1 điểm). Tổng nhì số thông qua số nhỏ độc nhất bao gồm bố chữ số, số nhỏ xíu bằng 

*
số béo. Tìm hai số kia.

Bài giải.

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Xem thêm:

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

ĐỀ SỐ 2.

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Khoanh tròn vào đáp án đúng độc nhất cho mỗi câu sau hoặc điền vào địa điểm trống mang đến đúng.

Câu 1: Phân số  

*
đọc là: (0,25đ)

A. Năm lăm một trăm nhì mươi chín
B. Năm mươi lăm phần một trăm nhị mươi chín
C. Năm lăm phần một hai chín
D. Một trăm nhị mươi chín phần năm mươi lăm

Câu 2: Phân số biểu lộ phần được sơn color là? (0,25đ)

A. 

*
B. 
*
C. 
*
D. KHông biểu thị được

Câu 3: Đổi đơn vị sau: (1,5đ)

a) 456 dm = …. kmb) 342
*
 = …. cm2
c) 2345 m = …. mm
d) 456
*
 = …. dm2
e) 4 dam = …. dmf) 4000
*
 = ….
*

Câu 4: Tính: (1đ)

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM).

Câu 1: Đặt tính với tính: (2đ)

a) 234 + 376289b) 2431 – 271c) 467 × 216d) 23589 : 787

Câu 2: Tìm x (1đ)

a) x + (5621+ 1236) × 5 = 225690b) x – 12 × 5 × 9 + 567= 1000
c) x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 = 25760d) (6975 – x + 785) : 4= 859

Câu 3:

Linh cài đặt 4 tập giấy và 3 quyển vsống không còn 5400 đồng. Dương download 7 tập giấy với 6 quyển vnghỉ ngơi thuộc một số loại hết 9900 đồng. Tính mức chi phí một tập giấy và một quyển vở? (2đ)

Câu 4:

Có nhì rổ cam, giả dụ thêm vào rổ trước tiên 4 trái thì tiếp nối số cam sinh sống hai rổ đều nhau, nếu như thêm 24 trái cam vào rổ trước tiên thì kế tiếp số cam sinh hoạt rổ đầu tiên vội vàng 3 lần số cam sinh hoạt rổ vật dụng hai. Hỏi ban đầu mỗi rổ tất cả bao nhiêu quả cam? (2đ)

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM 

ĐỀ SỐ 1.

*
Câu 8: ( 1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm 

Câu 9: ( 1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu 10 (1 điểm).

Bài giải.

Số nhỏ dại duy nhất bao gồm cha chữ số là 100. Vậy tổng nhị số là 100. (0,2 điểm)

Ta gồm sơ đồ:

*

*Lưu ý: Học sinc rất có thể vẽ sơ thiết bị hoặc ko vẽ. HS có tác dụng giải pháp không giống hoặc lập luận, làm cho gộp nhưng đúng vẫn cho điểm buổi tối đa.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *