Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự toludenim.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Mayhem là gì

Those who caused mayhem as young men were rebelling against the dominant code of masculinity, but they were not suggesting a new or alternative sầu code.
The complex ideological projection of the series offered social consciousness where others conceived of the need lớn articulate the mayhem & chaos of battle.
They are fed up lớn the bachồng teeth with people creating mayhem và rioting; they want something done.
As a result, a hard core of about 12 teenagers have sầu taken lớn rampaging around local streets, causing mayhem.
No other group of people would be allowed to cause such unfettered mayhem and dibao tay, annoyance and damage.
The second is to lớn protect society by removing some people from general circulation khổng lồ prevent them from creating more mayhem in the community.
Returning to the disorder legislation, we have all heard about one or two families who have sầu caused mayhem on a particular street or an estate.
We were concerned for the mayhem they created, the destruction and damage & papers tossed about và that kind of thing.
Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu đạt quan điểm của những chỉnh sửa viên toludenim.com toludenim.com hoặc của toludenim.com University Press tốt của những bên trao giấy phép.
*

Xem thêm: Homepage Là Gì - Khái Niệm Trang Chủ (Homepage)

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập toludenim.com English toludenim.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *